Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Σεπτέμβρη 2018

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Διοικητική Επιστήμη με έμφαση στα Χρηματοοικονομικά ή Ναυτιλιακά»

Περιγραφή: Η Διοικητική Επιστήμη επικεντρώνεται στην καλλιέργεια και εμπέδωση θεμελιωδών γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν την ανάπτυξη και εφαρμογή αναλυτικών και λογισμικών μέσων για υποστήριξη επιχειρησιακών αποφάσεων. Το πεδίο αντιπροσωπεύει ίσως ένα από τα πιο νευραλγικά για την αποτελεσματική διοίκηση επιχειρήσεων, ειδικότερα όταν έχει να κάνει με την ναυτιλία η οποία εκ φύσεως αποτελεί ένα πολύπλοκο επιχειρηματικό κλάδο.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ με ειδικότητα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά ή Ναυτιλιακά Οικονομικά ή Διοικητική Επιστήμη ή Μαθηματικά ή Στατιστική ή Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ή σε άλλο παρεμφερή κλάδο. Ο υποψήφιος διδάκτορας θα λαμβάνει οικονομική βοήθεια από το τμήμα.

Ερευνητικοί Σύμβουλοι:

Παναγιώτης Ανδρέου, Επίκουρος Καθηγητής, panayiotis.andreou@cut.ac.cy

Νεόφυτος Λαμπερτίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, n.lambertides@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα «Χρηματοοικονομική»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ με ειδικότητα στα Χρηματοοικονομικά ή Οικονομικά ή Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ή σε άλλο παρεμφερή με τα χρηματοοικονομικά κλάδο. Ο υποψήφιος διδάκτορας θα λαμβάνει οικονομική βοήθεια από το τμήμα.

Ερευνητικοί Σύμβουλοι:

Χριστόδουλος Λουκά, Επίκουρος Καθηγητής,  christodoulos.louca@cut.ac.cy

Δημήτρης Τσουκνιδής, Λέκτορας, dimitris.tsouknidis@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα «Χρηματοοικονομική»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ με ειδικότητα στα Χρηματοοικονομικά ή Οικονομικά ή Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ή σε άλλο παρεμφερή με τα χρηματοοικονομικά κλάδο. Ο υποψήφιος διδάκτορας θα λαμβάνει οικονομική βοήθεια από το τμήμα.

Ερευνητικοί Σύμβουλοι:

Χριστόδουλος Λουκά, Επίκουρος Καθηγητής,  christodoulos.louca@cut.ac.cy

Έλενα Καλότυχου, Επίκουρη Καθηγήτρια, eleni.kalotychou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα  «Διεθνή Χρηματοοικονομική» ή «Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και/ή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Οικονομετρία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εφαρμοσμένη Στατιστική. Ο υποψήφιος διδάκτορας θα λαμβάνει οικονομική βοήθεια από το τμήμα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ανδρέας Σαββίδης, Καθηγητής, andreas.savvides@cut.ac.cy

                           

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Ναυτιλιακά ή Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων ή Ναυτιλιακά Οικονομικά ή Μεταφορές / Εφοδιαστική των Μεταφορών»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού και Μεταπτυχιακού (MSc) Τίτλου Σπουδών, με ειδικότητα στην Οικονομετρία ή Διοίκηση Λειτουργιών ή Ποσοτικές Μεθόδους ή Στατιστική ή Χρηματοοικονομικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Ναυτιλιακά ή Μεταφορές / Εφοδιαστική των Μεταφορών».

Ερευνητικός Σύμβουλος: Φώτης Παναγίδης, Καθηγητής, photis.panayides@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Χρηματοοικονομική Μηχανική» ή «Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κίνδυνου»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επιπέδου (MSc) με ειδικότητα στα Μαθηματικά (Στατιστική ή / και θεωρία των πιθανοτήτων) ή σε άλλο παρεμφερή κλάδο από εγνωσμένου κύρους Πανεπιστήμιο. Επίσης απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής γλωσσάς. Ο υποψήφιος διδάκτορας θα λαμβάνει οικονομική βοήθεια από το τμήμα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Παναγιώτης Θεοδοσίου, Καθηγητής, p.theodossiou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα:  «Μακρο-οικονομετρικά υποδείγματα στις αγορές ενέργειας»

Περιγραφή:  Οι αγορές ενέργειας υποστηρίζουν και συντελούν στην εύρυθμη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας και βιομηχανικής παραγωγής. Οι κλάδοι της παραγωγής, των διυλιστηρίων και των μεταφορών έχουν υψηλή έκθεση στις μεταβολές των τιμών του αργού πετρελαίου, των παραγώγων πετρελαίου αλλά και των εναλλακτικών μορφών ενέργειας όπως το φυσικό αέριο. Αυτό το θέμα διδακτορικής διατριβής εστιάζει στην εφαρμογή μακρο-οικονομετρικών υποδειγμάτων στις αγορές ενέργειας και πιο συγκεκριμένα υποδειγμάτων που ανήκουν στην οικογένεια μοντέλων VAR (Vector Autoregressive models) και των ειδικών μορφών τους Structural Vector Autoregressive (SVAR) και Time-Varying Parameter Vector Autoregressive (TVP-VAR) models.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ με ειδικότητα στην Οικονομική Επιστήμη,  Στατιστική, Μαθηματικά, Ναυτιλιακά Οικονομικά, Διοικητική Επιστήμη ή σε άλλο παρεμφερή κλάδο. Ο υποψήφιος διδάκτορας θα λαμβάνει οικονομική βοήθεια από το τμήμα.

Ερευνητικοί Σύμβουλοι:

Χρήστος Σάββα, Αναπληρωτής Καθηγητής,  christos.savva@cut.ac.cy

Δημήτρης Τσουκνιδής, Λέκτορας, dimitris.tsouknidis@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Tel.: 25002628, Fax: 25002766

Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Σεπτέμβρη 2018

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Διοικητική Επιστήμη με έμφαση στα Χρηματοοικονομικά ή Ναυτιλιακά»

Περιγραφή: Η Διοικητική Επιστήμη επικεντρώνεται στην καλλιέργεια και εμπέδωση θεμελιωδών γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν την ανάπτυξη και εφαρμογή αναλυτικών και λογισμικών μέσων για υποστήριξη επιχειρησιακών αποφάσεων. Το πεδίο αντιπροσωπεύει ίσως ένα από τα πιο νευραλγικά για την αποτελεσματική διοίκηση επιχειρήσεων, ειδικότερα όταν έχει να κάνει με την ναυτιλία η οποία εκ φύσεως αποτελεί ένα πολύπλοκο επιχειρηματικό κλάδο.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ με ειδικότητα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά ή Ναυτιλιακά Οικονομικά ή Διοικητική Επιστήμη ή Μαθηματικά ή Στατιστική ή Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ή σε άλλο παρεμφερή κλάδο. Ο υποψήφιος διδάκτορας θα λαμβάνει οικονομική βοήθεια από το τμήμα.

Ερευνητικοί Σύμβουλοι:

Παναγιώτης Ανδρέου, Επίκουρος Καθηγητής, panayiotis.andreou@cut.ac.cy

Νεόφυτος Λαμπερτίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, n.lambertides@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα «Χρηματοοικονομική»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ με ειδικότητα στα Χρηματοοικονομικά ή Οικονομικά ή Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ή σε άλλο παρεμφερή με τα χρηματοοικονομικά κλάδο. Ο υποψήφιος διδάκτορας θα λαμβάνει οικονομική βοήθεια από το τμήμα.

Ερευνητικοί Σύμβουλοι:

Χριστόδουλος Λουκά, Επίκουρος Καθηγητής,  christodoulos.louca@cut.ac.cy

Δημήτρης Τσουκνιδής, Λέκτορας, dimitris.tsouknidis@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα «Χρηματοοικονομική»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ με ειδικότητα στα Χρηματοοικονομικά ή Οικονομικά ή Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ή σε άλλο παρεμφερή με τα χρηματοοικονομικά κλάδο. Ο υποψήφιος διδάκτορας θα λαμβάνει οικονομική βοήθεια από το τμήμα.

Ερευνητικοί Σύμβουλοι:

Χριστόδουλος Λουκά, Επίκουρος Καθηγητής,  christodoulos.louca@cut.ac.cy

Έλενα Καλότυχου, Επίκουρη Καθηγήτρια, eleni.kalotychou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα  «Διεθνή Χρηματοοικονομική» ή «Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και/ή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Οικονομετρία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εφαρμοσμένη Στατιστική. Ο υποψήφιος διδάκτορας θα λαμβάνει οικονομική βοήθεια από το τμήμα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ανδρέας Σαββίδης, Καθηγητής, andreas.savvides@cut.ac.cy

                           

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Ναυτιλιακά ή Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων ή Ναυτιλιακά Οικονομικά ή Μεταφορές / Εφοδιαστική των Μεταφορών»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού και Μεταπτυχιακού (MSc) Τίτλου Σπουδών, με ειδικότητα στην Οικονομετρία ή Διοίκηση Λειτουργιών ή Ποσοτικές Μεθόδους ή Στατιστική ή Χρηματοοικονομικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Ναυτιλιακά ή Μεταφορές / Εφοδιαστική των Μεταφορών».

Ερευνητικός Σύμβουλος: Φώτης Παναγίδης, Καθηγητής, photis.panayides@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Χρηματοοικονομική Μηχανική» ή «Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κίνδυνου»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επιπέδου (MSc) με ειδικότητα στα Μαθηματικά (Στατιστική ή / και θεωρία των πιθανοτήτων) ή σε άλλο παρεμφερή κλάδο από εγνωσμένου κύρους Πανεπιστήμιο. Επίσης απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής γλωσσάς. Ο υποψήφιος διδάκτορας θα λαμβάνει οικονομική βοήθεια από το τμήμα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Παναγιώτης Θεοδοσίου, Καθηγητής, p.theodossiou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα:  «Μακρο-οικονομετρικά υποδείγματα στις αγορές ενέργειας»

Περιγραφή:  Οι αγορές ενέργειας υποστηρίζουν και συντελούν στην εύρυθμη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας και βιομηχανικής παραγωγής. Οι κλάδοι της παραγωγής, των διυλιστηρίων και των μεταφορών έχουν υψηλή έκθεση στις μεταβολές των τιμών του αργού πετρελαίου, των παραγώγων πετρελαίου αλλά και των εναλλακτικών μορφών ενέργειας όπως το φυσικό αέριο. Αυτό το θέμα διδακτορικής διατριβής εστιάζει στην εφαρμογή μακρο-οικονομετρικών υποδειγμάτων στις αγορές ενέργειας και πιο συγκεκριμένα υποδειγμάτων που ανήκουν στην οικογένεια μοντέλων VAR (Vector Autoregressive models) και των ειδικών μορφών τους Structural Vector Autoregressive (SVAR) και Time-Varying Parameter Vector Autoregressive (TVP-VAR) models.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ με ειδικότητα στην Οικονομική Επιστήμη,  Στατιστική, Μαθηματικά, Ναυτιλιακά Οικονομικά, Διοικητική Επιστήμη ή σε άλλο παρεμφερή κλάδο. Ο υποψήφιος διδάκτορας θα λαμβάνει οικονομική βοήθεια από το τμήμα.

Ερευνητικοί Σύμβουλοι:

Χρήστος Σάββα, Αναπληρωτής Καθηγητής,  christos.savva@cut.ac.cy

Δημήτρης Τσουκνιδής, Λέκτορας, dimitris.tsouknidis@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Tel.: 25002628, Fax: 25002766