Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο 2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020

Για υποβολή αίτησης εδώ

 

Ερευνητικές περιοχές:

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα «Υπολογιστική Στατιστική ή Υπολογιστική Οικονομετρία»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ερρίκος Κοντογιώργης, Καθηγητής,  erricos.k@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα «Χρηματοοικονομική Οικονομετρία ή «Χρηματοοικονομική Μηχανική»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χρήστος Σ. Σάββα, Αναπληρωτής Καθηγητής, christos.savva@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στo θέμα «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Έλενα Καλότυχου, Επίκουρη Καθηγήτρια, eleni.kalotychou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα του «Τραπεζική ή Χρηματοοικονομική Τεχνολογία»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δημήτρης Κουρσάρος, Λέκτορας, demetris.koursaros@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα «Εταιρική Χρηματοδότηση»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστόδουλος Λουκά, Επίκουρος Καθηγητής, christodoulos.louca@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Ναυτιλιακά στο θέμα «Ναυτιλιακά ή Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων ή Ναυτιλιακά Οικονομικά ή Μεταφορές / Εφοδιαστική των Μεταφορών»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Φώτης Παναγίδης, Καθηγητής,  photis.panayides@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο πρόγραμμα «Ψηφιακός Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός», στο θέμα «Ψηφιακός Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός»

Περιγραφή: Η χρηματοοικονομική επιμόρφωση γίνεται όλο και πιο σημαντική στη ψηφιακή εποχή και κρίνεται ακόμα πιο επιτακτική για όλους τους ενεργούς πολίτες. Είναι πολύ ουσιώδης για το κάθε νοικοκυριό που προσπαθεί να ισοζυγήσει τον οικογενειακό του προϋπολογισμό, να αγοράσει στέγη, να χρηματοδοτήσει τη μόρφωση των παιδιών του ή να διασφαλίσει μια άνετη συνταξιοδότηση ανάμεσα σε πολλά άλλα.

Ο υποψήφιος διδάκτορας θα λαμβάνει οικονομική βοήθεια από το Τμήμα καθώς και μηνιαίο επίδομα (stipend) υπό τη μορφή υποτροφίας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Παναγιώτης Ανδρέου, Επίκουρος Καθηγητής, panayiotis.andreou@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002628, Φαξ: 25002766

 

Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο 2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020

Για υποβολή αίτησης εδώ

 

Ερευνητικές περιοχές:

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα «Υπολογιστική Στατιστική ή Υπολογιστική Οικονομετρία»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ερρίκος Κοντογιώργης, Καθηγητής,  erricos.k@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα «Χρηματοοικονομική Οικονομετρία ή «Χρηματοοικονομική Μηχανική»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χρήστος Σ. Σάββα, Αναπληρωτής Καθηγητής, christos.savva@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στo θέμα «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Έλενα Καλότυχου, Επίκουρη Καθηγήτρια, eleni.kalotychou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα του «Τραπεζική ή Χρηματοοικονομική Τεχνολογία»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δημήτρης Κουρσάρος, Λέκτορας, demetris.koursaros@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά στο θέμα «Εταιρική Χρηματοδότηση»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστόδουλος Λουκά, Επίκουρος Καθηγητής, christodoulos.louca@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στα Ναυτιλιακά στο θέμα «Ναυτιλιακά ή Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων ή Ναυτιλιακά Οικονομικά ή Μεταφορές / Εφοδιαστική των Μεταφορών»

Ερευνητικός Σύμβουλος: Φώτης Παναγίδης, Καθηγητής,  photis.panayides@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο πρόγραμμα «Ψηφιακός Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός», στο θέμα «Ψηφιακός Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός»

Περιγραφή: Η χρηματοοικονομική επιμόρφωση γίνεται όλο και πιο σημαντική στη ψηφιακή εποχή και κρίνεται ακόμα πιο επιτακτική για όλους τους ενεργούς πολίτες. Είναι πολύ ουσιώδης για το κάθε νοικοκυριό που προσπαθεί να ισοζυγήσει τον οικογενειακό του προϋπολογισμό, να αγοράσει στέγη, να χρηματοδοτήσει τη μόρφωση των παιδιών του ή να διασφαλίσει μια άνετη συνταξιοδότηση ανάμεσα σε πολλά άλλα.

Ο υποψήφιος διδάκτορας θα λαμβάνει οικονομική βοήθεια από το Τμήμα καθώς και μηνιαίο επίδομα (stipend) υπό τη μορφή υποτροφίας.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Παναγιώτης Ανδρέου, Επίκουρος Καθηγητής, panayiotis.andreou@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002628, Φαξ: 25002766