Πτυχίο Εμπορίου Χρημοτοοικονομικών και Ναυτιλίας

Ενδιαφέρομαι για αυτό το πρόγραμμα!Δομή και περιεχόμενο

Στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία δυο τομείς παροχής υπηρεσιών κατέχουν εξέχουσα θέση σε σχέση με τη συμβολή τους στην ανάπτυξη. Πρόκειται για τον τομέα της παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και τον τομέα της ναυτιλίας. Γενικά, η χρηματοοικονομική επιστήμη εστιάζει στη διαχείριση οικονομικών πόρων και κινδύνων και στις μεθόδους άντλησης χρηματοδότησης των οικονομικών δραστηριοτήτων. Τα Ναυτιλιακά αφορούν στην επιστήμη της διαχείρισης διεθνών ναυτιλιακών εργασιών από τις οποίες εξαρτάται μεγάλο μέρος της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας. Και στους δυο τομείς, είναι απαραίτητη η επαγγελματική παρουσία άρτια καταρτισμένων τεχνοκρατών / επιστημόνων που να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται με επάρκεια στις μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα προσφέρει την ευκαιρία απόκτησης βασικών γνώσεων και στα δυο επιστημονικά πεδία και επιλογής εξειδίκευσης σε ένα από αυτά μέσα από σειρές μαθημάτων εμβάθυνσης. Διδάσκουν ακαδημαϊκοί εγνωσμένου κύρους με διδακτορικές σπουδές και διδακτική παρουσία σε σημαντικά πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αυστραλίας, με διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό συγγραφικό έργο.

Προσφέρονται, κατά τα πρώτα δυο έτη σπουδών, μαθήματα Οικονομικών, Λογιστικής, Στατιστικής Ανάλυσης, Χρηματοοικονομικών, Ναυτιλιακών και Εμπορίου και στη συνέχεια μαθήματα ειδίκευσης σε σύγχρονα θέματα Χρηματοοικονομικών ή Ναυτιλιακών. Στα Χρηματοοικονομικά προσφέρονται, μεταξύ άλλων, μαθήματα ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Οικονομετρίας, διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών, Διαχείρισης Επενδύσεων και Τραπεζικής ενώ στα Ναυτιλιακά προσφέρονται μαθήματα διοίκησης λειτουργιών ναυτιλίας, Ναυλώσεων, Ναυτασφαλίσεων, Διανομών και Ναυτικού Δικαίου.

Το πρόγραμμα σπουδών διαιρείται σε δύο μέρη. Τα πρώτα δύο έτη είναι κοινά για όλους τους φοιτητές και περιλαμβάνουν μαθήματα που παρέχουν μια εκπαιδευτική βάση απαραίτητη για τα τελευταία δύο έτη. Κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο ετών, οι φοιτητές παρακολουθούν εισαγωγικά μαθήματα όπως: οικονομικά, εμπορικά, χρηματοοικονομικά, ναυτιλιακά, ποσοτικές μεθόδους, μαθήματα γενικής εκπαίδευσης και την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο ετών, οι φοιτητές παρακολουθούν τα πιο κάτω μαθήματα:

 • Εισαγωγή στο Εμπόριο, Χρηματοοικονομικά και Ναυτιλία (ΕΠΜ 60):
  10 μαθήματα στα οικονομικά, διεθνή οικονομικά, χρηματοοικονομικά, ναυτιλιακά και εμπόριο
 • Ποσοτικές Μέθοδοι (ΕΠΜ 24):
  4 μαθήματα στις μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους
 • Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης (ΕΠΜ 24):
  4 μαθήματα στη λογιστική, την τεχνολογία πληροφοριών, την επιχειρηματική ηθική και το εμπορικό δίκαιο
 • Ξένη Γλώσσα (ΕΠΜ 14):
  3 μαθήματα στα Αγγλικά για διοίκηση επιχειρήσεων.

Στο τρίτο και τέταρτο έτος του προγράμματος σπουδών, οι φοιτητές επιλέγουν να ειδικευτούν στη μία από τις δύο προσφερόμενες κατευθύνσεις: Χρηματοοικονομικά ή Ναυτιλιακά. Οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν μαθήματα προχωρημένου επιπέδου στην ειδίκευση της επιλογής τους, προκειμένου να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους. Επιπλέον, οι φοιτητές διαλέγουν από έναν κατάλογο μαθημάτων επιλογής έναν αριθμό μαθημάτων που στόχο έχουν τη διεύρυνση των γνώσεών τους.

Τέλος, κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου των σπουδών του, κάθε φοιτητής πρέπει να εκπονήσει μια διπλωματική εργασία, που μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά το χρόνο της τοποθέτησης του σε κάποια επιχείρηση ή κάποιο άλλο χώρο εργασίας.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών, οι φοιτητές παρακολουθούν τα πιο κάτω μαθήματα:

 • Μαθήματα προχωρημένου επιπέδου στην επιλεγμένη ειδίκευσή τους: Χρηματοοικονομικά ή Ναυτιλιακά (ΕΠΜ 60):
  10 μαθήματα στα Χρηματοοικονομικά ή τα Ναυτιλιακά - 5 από αυτά τα μαθήματα είναι κοινά και για τις δύο ειδικεύσεις
 • Επιλεγόμενα Mαθήματα (ΕΠΜ 30):
  Τα μαθήματα επιλέγονται από έναν εγκεκριμένο κατάλογο - τουλάχιστον δύο μαθήματα πρέπει να επιλεγούν από μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα και τουλάχιστον άλλα δύο πρέπει να επιλεγούν από μαθήματα που προσφέρει άλλο Τμήμα του ΤΕΠΑΚ
 • Μέθοδοι Έρευνας στα Χρηματοοικονομικά ή τη Ναυτιλία (ΕΠΜ 6):
  1 μάθημα που προετοιμάζει τους φοιτητές να πραγματοποιήσουν έρευνα στον τομέα εξειδίκευσής τους
 • Διπλωματική Μελέτη (ΕΠΜ 15):
  Πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του τελικού εξαμήνου των σπουδών
 • Πρακτική Άσκηση (ΕΠΜ 7-10):
  Πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του τελικού εξαμήνου των σπουδών.

Πιστοποιήσεις και Εξαιρέσεις

Το τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών, και Ναυτιλίας συνεργάζεται με διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς προγραμμάτων επαγγελματικών τίτλων. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος έχει λάβει πιστοποιήσεις από παγκόσμιους φορείς πιστοποιημένων επαγγελματιών λογιστών όπως το ΙCAEW Chartered Accountant qualification (ACA) και το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Επιπλέον, το Τμήμα έχει πάρει πιστοποίηση το Institute of Chartered Shipbrokers (ICS).

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018/19:

ΙCAEW Chartered Accountant qualification (ACA)

Οι απόφοιτοι του Τμήματος λαμβάνουν αυτόματη απαλλαγή-εξαίρεση από εφτά ενότητες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τον αναλυτικό πίνακα στον ιστοχώρο του οργανισμού, εδώ. 

Association of Chartered Certified Accountants (ΑCCA)

Oι προπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος ΕΧΝ δικαιούνται επίσης εξαιρέσεις από το Association of Chartered Certified Accountants (ΑCCA).

Οι εξαιρέσεις διαφέρουν αναλόγως του έτους αποφοίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο αυτόματου υπολογισμού των εξαιρέσεων που δικαιούνται, το οποίο παρέχει ο Σύνδεσμος, επισκεπτόμενοι τον ιστοχώρο αυτό.

Institute of Chartered Shipbrokers (ICS)

Το Institute of Chartered Shipbrokers (ICS), παρέχει εξαιρέσεις από μαθήματα σε φοιτητές του τμήματος μας που επιλέγουν να συνεχίσουν με απόκτηση επιπλέον επαγγελματικών προσόντων:

 • Εξαίρεση από το μάθημα ‘Introduction to Shipping’
 • Εξαίρεση από το μάθημα ‘Economics of Sea Transport and International Trade’
 • Εξαίρεση από το μάθημα ‘Shipping Finance’

*Οι εξαιρέσεις ισχύουν για κάτοχους τίτλου: MSc Shipping and Business ή MSc Shipping and Finance.

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου για περισσότερες πληροφορίες: https://www.ics.org.uk/

 

Μαθήματα Εξαμήνων

ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (1o και 2o ΕΤΟΣ)

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CFS 101 Οικονομικά Ι

6

CFS 102 Οικονομικά ΙΙ

6

CFS 110 Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικονομικά κα ιΔιοίκηση Ι

6

CFS 111 Στατιστικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και Διοίκηση Ι

6

HTM 140 Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

6

CFS 141 Τεχνολογία της Πληροφορίας για Επιχειρήσεις

6

LCE 107 Αγγλικά για Εμπόριο, Χρηματοοικονομικά και Ναυτιλία Ι

4

LCE 108 Αγγλικά για Εμπόριο, Χρηματοοικονομικά και Ναυτιλία ΙΙ

4

HTM 201 Επιχειρηματική Ηθική

6

HTM 141 Διοικητική Λογιστική

6

Σύνολο

28

Σύνολο

28

3ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CFS 221 Χρηματοοικονομική Ι

6

CFS 222 Χρηματοοικονομική ΙΙ

6

CFS 201 Διεθνή Οικονομικά Ι

6

CFS 202 Διεθνή Οικονομικά ΙΙ

6

CFS 231 Ναυτιλιακά Ι

6

CFS 232 Ναυτιλιακά ΙΙ

6

CFS 210 Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και Διοίκηση ΙΙ

6

CFS 211 Στατιστικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και Διοίκηση ΙΙ

6

CFS 203 Εμπόριο Ι

6

CFS 204 Εμπόριο ΙΙ

6

Σύνολο

30

Σύνολο

30

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CFS 310 Εισαγωγή στη Οικονομετρία

6

CFS 143 Εμπορικό Δίκαιο

6

CFS 320 Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων

6

CFS 312 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

6

CFS 330 Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική

6

CFS 323 Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

6

CFS 424 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

6

CFS 324 Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση

6

Επιλεγόμενα Μαθήματα (δείτε τον πιο κάτω πίνακα)

6

CFS 420 Μέθοδοι Έρευνας στα Χρηματοοικονομικά

6

Σύνολο

30

Σύνολο

30

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CFS 321 Τραπεζική Οικονομική

6

CFS 325 Διαχείρηση Επενδύσεων

6

CFS 322 Αποτίμηση Κεφαλαιουχικών Στοιχείων

6

CFS 441 Πρακτική Άσκηση*

12

Επιλεγόμενα μαθήματα (δείτε τον πιο κάτω πίνακα)

18

LCE 410 Αγγλικά για Χρηματοοικονομικά

4

 

 

Επιλεγόμενο μάθημα (δείτε τον πιο κάτω πίνακα)

6

 

 

Επιλεγόμενο μάθημα (δείτε τον πιο κάτω πίνακα)

6

Σύνολο

30

Σύνολο

34

 * Η Πρακτική Άσκηση CFS 441 μπορεί να αντικατασταθεί με τη Διπλωματική Μελέτη CFS 440 ή με επιλεγόμενα μαθήματα του Τμήματος EXN, με την έγκριση του Τμήματος.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τουλάχιστον δύο μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα ΕΧΝ από τα πιο κάτω μαθήματα:

Κατ’ ανώτατο όριο 12 ECTS που προσφέρονται από το Τμήμα ΔΞΤ από τα πιο κάτω μαθήματα:

 

ECTS

 

ECTS

CFS 311 Πρόβλεψη Επιχειρήσεων

6

HTM 260 Αρχές Μάρκετιγκ

6

CFS 326 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ

6

HTM 350 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

6

CFS 327 Διοικητική Λογιστική ΙΙ

6

ή οποιοδήποτε άλλο μάθημα του Τμήματος ΔΞΤ (με έγκριση του Τμήματος EXN)

 

CFS 331 Διεθνές Εμπόριο Προϊόντων

6

Κατ’ ανώτατο όριο 18 ECTS που προσφέρονται από Τμήματα εκτός της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (με έγκριση του Τμήματος EXN)

CFS 332 Αρχές Ναυτασφαλίσεων

6

 

 

CFS 333 Ναυτικό Δίκαιο

6

 

 

CFS 334 Διοίκηση Λειτουργιών Ναυτιλίας

6

 

 

CFS 335 Ναύλωσεις

6

 

 

CFS 342 Εταιρικό Δίκαιο

6

 

 

CFS 402 Ηλεκτρονικό Εμπόριο

6

 

 

CFS 403 Διοικητικά Παίγνια και Στρατηγική Συμπεριφορά

6

 

 

CFS 411 Εφαρμοσμένη Διοικητική Επιστήμη

6

 

 

CFS 412 Προχωρημένα Θέματα σε Ποσοτικές Μεθόδους στη Διοίκηση

6

 

 

CFS 423 Διαχείριση Κινδύνου Προϊόντων

6

 

 

CFS 425 Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις

6

 

 

CFS 426 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ

6

 

 

CFS 427 ΕλεγκτικήΙ

 

 

 

CFS 431 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διανομών

6

 

 

CFS 440 Διπλωματική Μελέτη

12

 

 

CFS 451 Νομικά Θέματα στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά

8

 

 

CFS 428 Φορολογική

6

 

 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CFS 310 Εισαγωγή στην Οικονομετρία

6

CFS 143 Εμπορικό Δίκαιο

6

CFS 320 Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων

6

CFS 323 Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

6

CFS 330 Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική

6

CFS 324 Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές

6

CFS 334 Διοίκηση Λειτουργιών Ναυτιλίας

6

CFS 332 Αρχές Ναυτασφαλίσεων

6

CFS 335 Ναυλώσεις

6

CFS 430 Μέθοδοι Έρευνας στα Ναυτιλιακά

6

Σύνολο

30

Σύνολο

30

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CFS 423 Διαχείριση Κινδύνου Προϊόντων

6

CFS 333 Ναυτικό Δίκαιο

6

CFS 431 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διανομών

6

CFS 441 Πρακτική Άσκηση*

12

Επιλεγόμενα μαθήματα (δείτε τον επόμενο πίνακα)

18

LCE 411 Αγγλικά για Ναυτιλιακά

4

 

 

Επιλεγόμενο μάθημα (δείτε τον επόμενο πίνακα)

6

 

 

Επιλεγόμενο μάθημα (δείτε τον επόμενο πίνακα)

6

Σύνολο

30

Σύνολο

34

* Η Πρακτική Άσκηση CFS 441 μπορεί να αντικατασταθεί με την Διπλωματική Μελέτη CFS 440 ή με επιλεγόμενα μαθήματα, με την έγκριση του Τμήματος.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ: ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τουλάχιστον δύο μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα ΕΧΝ από τα πιο κάτω μαθήματα:

Κατ’ ανώτατο όριο 12 ECTS που προσφέρονται από το Τμήμα ΔΞΤ από τα πιο κάτω μαθήματα:

 

ECTS

 

ECTS

CFS 311 Πρόβλεψη Επιχειρήσεων

6

HTM 260 Αρχές Μάρκετινγκ

6

CFS 312 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

6

HTM 350 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

6

CFS 321 Τραπεζική Οικονομική

6

ή οποιοδήποτε άλλο μάθημα του Τμήματος ΔΞΤ (με έγκριση του Τμήματος EXN)

 

CFS 322 Αποτίμηση Κεφαλαιουχικών Στοιχείων

6

Κατ’ ανώτατο όριο 18 ECTS που προσφέρονται από Τμήματα εκτός της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (με έγκριση του Τμήματος EXN)

CFS 325 Διαχείρηση Επενδύσεων

6

 

 

CFS 326 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ

6

 

 

CFS 327 Διοικητική Λογιστική ΙΙ

6

 

 

CFS 342 Εταιρικό Δίκαιο

6

 

 

CFS 402 Ηλεκτρονικό Εμπόριο

6

 

 

CFS 403 Διοικητικά Παίγνια και Στρατηγική Συμπεριφορά

6

 

 

CFS 411 Υπολογιστική Στατιστική και Οικονομετρία

6

 

 

CFS 412 Προχωρημένα Θέματα σε Ποσοτικές Μεθόδους στη Διοίκηση

6

 

 

CFS 421 Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

6

 

 

CFS 424 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

6

 

 

CFS 425 Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις

6

 

 

CFS 426 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ

6

 

 

CFS 427 Ελεγκτική

 

 

 

CFS 432 Οικονομικά και Διαχείρηση Λιμένων

6

 

 

CFS 433 Στρατηγική Συμπεριφορά στην Ναυτιλία

6

 

 

CFS 440 Διπλωματική Μελέτη

12

 

 

CFS 451 Νομικά Θέματα στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά

8

 

 

CFS 452 Φορολογική

6

 

 

 

 

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

ΠΛΑΙΣΙΟ 22 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (2)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (2)

 1. Νέα Ελληνικά
 2. Μαθηματικά 
 • Οικονομικά ή
 • Λογιστική ή
 • Φυσική
 • Αγγλικά ή Αγγλικά 4ωρο Τ.Σ. ή Γαλλικά ή Άλλη Ξένη Γλώσσα*
 • Πληροφορική

* Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Τουρκικά

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος