Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης

Στην σύγχρονη εποχή, κάθε οικονομικό σύστημα είναι αντιμέτωπο με δύο προκλήσεις και συγχρόνως ευκαιρίες: κατ' αρχάς, ανεξάρτητα από το πόσο απομονωμένη είναι μια οικονομία από την παγκόσμια αγορά, επηρεάζεται από τις δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης και δεύτερο, ο Χρηματοοικονομικός τομέας είναι ο βασικός τομέας οικονομικής συνεισφοράς, τόσο σε εγχώριο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης προσφέρει ένα πρόγραμμα σπουδών που προετοιμάζει τους φοιτητές/τριες να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά αυτές τις προκλήσεις και ευκαιρίες.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος εστιάζεται σε τρείς τομείς που αποτελούν το επίκεντρο της σύγχρονης οικονομικής ανάπτυξης και παράλληλα είναι οι βασικοί πυλώνες για την οικονομική ευρωστία οποιουδήποτε έθνους, και ιδιαίτερα της Κύπρου.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος επιδιώκει επίσης να προσφέρει στους φοιτητές του μια σε βάθος κατανόηση για το πώς λειτουργούν αυτοί οι τομείς μέσα σε ένα σύγχρονο οικονομικό σύστημα και ταυτόχρονα να τους δώσει τα απαραίτητα εργαλεία για μια επιτυχή σταδιοδρομία στο χώρο της διοίκησης των επιχειρήσεων, της λογιστικής και των χρηματοοικονομικών.

Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών, το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί ένα βασικό πυρήνα που εξοπλίζει τους φοιτητές/τριες με ισχυρές βάσεις στην ποσοτική και αναλυτική κριτική σκέψη. Οι εισακτέοι φοιτητές/τριες με τις παγκύπριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2024-25 θα ολοκληρώνουν τις σπουδές τους μόνο με κατεύθυνση χρηματοοικονομικών. Στο τρίτο και τέταρτο έτος, οι φοιτητές/τριες θα διδάσκονται εξειδικευμένα και στοχευμένα μαθήματα, ώστε να αποκτήσουν εις βάθος γνώση στα Χρηματοοικονομικά. Η εξειδίκευση αυτή δίνει στους φοιτητές/τριες την ευκαιρία να εστιάσουν το ενδιαφέρον και τις σπουδές τους και να θέσουν μια γερή βάση για μια μελλοντική σταδιοδρομία ως ηγετικά στελέχη στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα ή ως αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες.

Προκειμένου να δοθεί στους φοιτητές μια καλή και σφαιρική εκπαίδευση που να τους προετοιμάζει για την αγορά εργασίας, το Τμήμα στοχεύει επίσης να δημιουργήσει στενούς δεσμούς με διάφορες επιχειρήσεις, βιομηχανίες καθώς και με κυβερνητικούς φορείς, τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και σε περιφερειακό.

Αυτοί οι δεσμοί θα παρέχουν πληροφορίες στο Τμήμα όσον αφορά την ποιότητα των πτυχιούχων του. Θα προσφέρουν επίσης ευκαιρίες στους φοιτητές/τριες να ολοκληρώσουν τη διπλωματική μελέτη τους (κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου των σπουδών τους) σε ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον αναλύοντας υπαρκτά προβλήματα/θέματα.

Με αυτό τον τρόπο, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις ποσοτικές και αναλυτικές μεθόδους που διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους για να αντιμετωπίσουν ένα υπαρκτό πρόβλημα, και ταυτόχρονα να γράψουν με κριτική σκέψη πάνω σ' αυτό.

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης θα αναλαμβάνει ποικίλα ερευνητικά προγράμματα τα οποία θα προωθούν τόσο τη βασική όσο και την εφαρμοσμένη γνώση. Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος θα μπορούν να συμμετέχουν σε τέτοιες ερευνητικές εργασίες και θα έχουν κατ’ αυτό τον τρόπο την ευκαιρία να εφαρμόσουν τη γνώση, που θα αποκτούν από τα μαθήματά τους, σε ερευνητικά ερωτήματα, που έχουν σχέση με την καθημερινή πραγματικότητα.

Η γερή βάση που παρέχει το πρόγραμμα σπουδών θα παράσχει στους φοιτητές/τριες έναν προπτυχιακό τίτλο που θα τους επιτρέψει να παρακολουθήσουν επιτυχώς μεταπτυχιακές σπουδές, είτε στην Κύπρο, είτε στο εξωτερικό. Ο προπτυχιακός τίτλος σπουδών του Τμήματος είναι σχεδιασμένος ώστε να προετοιμάζει σωστά τους φοιτητές/τριες για να μπορέσουν στην συνέχεια να εγγραφούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα, που θα τους οδηγήσουν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) ή σε οποιαδήποτε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Χρηματοοικονομικών τόσο στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης

Στην σύγχρονη εποχή, κάθε οικονομικό σύστημα είναι αντιμέτωπο με δύο προκλήσεις και συγχρόνως ευκαιρίες: κατ' αρχάς, ανεξάρτητα από το πόσο απομονωμένη είναι μια οικονομία από την παγκόσμια αγορά, επηρεάζεται από τις δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης και δεύτερο, ο Χρηματοοικονομικός τομέας είναι ο βασικός τομέας οικονομικής συνεισφοράς, τόσο σε εγχώριο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης προσφέρει ένα πρόγραμμα σπουδών που προετοιμάζει τους φοιτητές/τριες να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά αυτές τις προκλήσεις και ευκαιρίες.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος εστιάζεται σε τρείς τομείς που αποτελούν το επίκεντρο της σύγχρονης οικονομικής ανάπτυξης και παράλληλα είναι οι βασικοί πυλώνες για την οικονομική ευρωστία οποιουδήποτε έθνους, και ιδιαίτερα της Κύπρου.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος επιδιώκει επίσης να προσφέρει στους φοιτητές του μια σε βάθος κατανόηση για το πώς λειτουργούν αυτοί οι τομείς μέσα σε ένα σύγχρονο οικονομικό σύστημα και ταυτόχρονα να τους δώσει τα απαραίτητα εργαλεία για μια επιτυχή σταδιοδρομία στο χώρο της διοίκησης των επιχειρήσεων, της λογιστικής και των χρηματοοικονομικών.

Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών, το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί ένα βασικό πυρήνα που εξοπλίζει τους φοιτητές/τριες με ισχυρές βάσεις στην ποσοτική και αναλυτική κριτική σκέψη. Οι εισακτέοι φοιτητές/τριες με τις παγκύπριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2024-25 θα ολοκληρώνουν τις σπουδές τους μόνο με κατεύθυνση χρηματοοικονομικών. Στο τρίτο και τέταρτο έτος, οι φοιτητές/τριες θα διδάσκονται εξειδικευμένα και στοχευμένα μαθήματα, ώστε να αποκτήσουν εις βάθος γνώση στα Χρηματοοικονομικά. Η εξειδίκευση αυτή δίνει στους φοιτητές/τριες την ευκαιρία να εστιάσουν το ενδιαφέρον και τις σπουδές τους και να θέσουν μια γερή βάση για μια μελλοντική σταδιοδρομία ως ηγετικά στελέχη στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα ή ως αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες.

Προκειμένου να δοθεί στους φοιτητές μια καλή και σφαιρική εκπαίδευση που να τους προετοιμάζει για την αγορά εργασίας, το Τμήμα στοχεύει επίσης να δημιουργήσει στενούς δεσμούς με διάφορες επιχειρήσεις, βιομηχανίες καθώς και με κυβερνητικούς φορείς, τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και σε περιφερειακό.

Αυτοί οι δεσμοί θα παρέχουν πληροφορίες στο Τμήμα όσον αφορά την ποιότητα των πτυχιούχων του. Θα προσφέρουν επίσης ευκαιρίες στους φοιτητές/τριες να ολοκληρώσουν τη διπλωματική μελέτη τους (κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου των σπουδών τους) σε ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον αναλύοντας υπαρκτά προβλήματα/θέματα.

Με αυτό τον τρόπο, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις ποσοτικές και αναλυτικές μεθόδους που διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους για να αντιμετωπίσουν ένα υπαρκτό πρόβλημα, και ταυτόχρονα να γράψουν με κριτική σκέψη πάνω σ' αυτό.

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης θα αναλαμβάνει ποικίλα ερευνητικά προγράμματα τα οποία θα προωθούν τόσο τη βασική όσο και την εφαρμοσμένη γνώση. Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος θα μπορούν να συμμετέχουν σε τέτοιες ερευνητικές εργασίες και θα έχουν κατ’ αυτό τον τρόπο την ευκαιρία να εφαρμόσουν τη γνώση, που θα αποκτούν από τα μαθήματά τους, σε ερευνητικά ερωτήματα, που έχουν σχέση με την καθημερινή πραγματικότητα.

Η γερή βάση που παρέχει το πρόγραμμα σπουδών θα παράσχει στους φοιτητές/τριες έναν προπτυχιακό τίτλο που θα τους επιτρέψει να παρακολουθήσουν επιτυχώς μεταπτυχιακές σπουδές, είτε στην Κύπρο, είτε στο εξωτερικό. Ο προπτυχιακός τίτλος σπουδών του Τμήματος είναι σχεδιασμένος ώστε να προετοιμάζει σωστά τους φοιτητές/τριες για να μπορέσουν στην συνέχεια να εγγραφούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα, που θα τους οδηγήσουν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) ή σε οποιαδήποτε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Χρηματοοικονομικών τόσο στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.