Ευκαιρίες Εργοδότησης

Ειδική/ός Επιστήμονας

Δύο (2) θέσεις στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Ναυτιλιακά»

Ειδικός Επιστήμονας

Τμημα Εμποριου, Χρηματοοικονομικων και Ναυτιλιασ

Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: « Ναυτιλιακά»

Ειδικοί Επιστήμονες

Δύο (2) Ειδικοί Επιστήμονες για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας