Ευκαιρίες Εργοδότησης

Τμημα Εμποριου, Χρηματοοικονομικων και Ναυτιλιασ

Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: « Ναυτιλιακά»

Ειδικοί Επιστήμονες

Τμημα Εμποριου, Χρηματοοικονομικων και Ναυτιλιασ

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) με Σύμβαση στην Ειδικότητα «Λογιστική»

Δύο (2) Ειδικοί Επιστήμονες για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας

Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα:«Ναυτιλιακά»

Τμημα Εμποριου, Χρηματοοικονομικων και Ναυτιλιασ

Διανομές ή/και Ναυτιλιακά ή/και Οικονομικά Ενέργειας ή/και Οικονομικά Ενεργειακών Πόρων ή/και Οικονομικά Μεταφορών