Μεταπτυχιακές Σπουδές - PhD

PhD

Νανοδομημένα και Νανοσύνθετα Λεπτά Υμένια Άνθρακα για Προστατευτικές και Στερεάς Λίπανσης Εφαρμογές

PhD

Υπολογιστική Μοντελοποίηση Τεχνικών Νανομηχανικού Χαρακτηρισμού με Βάση την Μηχανική Επαφή

PhD

Θερμική ανάλυση ενσωματωμένων φωτοβολταϊκών (ΦΒ) συστημάτων στο κτίριο