Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών

Ενδιαφέρομαι για αυτό το πρόγραμμα!Δομή και περιεχόμενο

Η μηχανολογία αποτελεί σήμερα τον πιο ευρύ κλάδο της μηχανικής επιστήμης αφού σχετίζεται άμεσα με τον σχεδιασμό και την κατασκευή όλων των εργαλείων και συστημάτων μηχανών, από αισθητήρες μικρής κλίμακας μέχρι γιγαντιαία συστήματα αεροπλοΐας και εργαλειομηχανών. Η μετουσίωση μιας ιδέας σε ένα απτό προϊόν που ικανοποιεί συγκεκριμένες ανάγκες είναι μια απαιτητική διαδικασία στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται ένας ικανός και καταρτισμένος μηχανολόγος μηχανικός.

Το πρόγραμμα πτυχίου είναι τετραετές και περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα υποδομής και προχωρημένα μαθήματα ειδίκευσης, μαθήματα αγγλικής γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς και μαθήματα επιλογής και εμβάθυνσης σε τομείς μηχανολογίας και επιστήμης και μηχανικής υλικών. Συνδυάζει την ισχυρή θεωρητική επιστημονική γνώση με την ικανότητα εκπόνησης ολοκληρωμένου μηχανολογικού σχεδιασμού που ξεκινά από την κατάλληλη σύσταση των υλικών και καταλήγει στο τελικό στάδιο παραγωγής προϊόντος. Κατά τα πρώτα 2 έτη σπουδών το πρόγραμμα παρέχει ένα ισχυρό θεμέλιο στις βασικές αρχές της επιστήμης και της μηχανικής, με έμφαση στα μαθηματικά, τη φυσική, τον σχεδιασμό με Η/Υ, μηχανική υλικών κοκ. Ακολούθως εμβαθύνει στη μηχανολογία και τη μηχανική των υλικών με προχωρημένα μαθήματα ρευστομηχηχανικής, ματάδοσης θερμότητας, ανάλυσης τάσεων, σχεδιασμού στοιχείων μηχανών, βιομηχανικής παραγωγής κοκ. Κατά το 4ο έτος σπουδών οι φοιτητές εκπονούν διπλωματικές εργασίες σε έργα σχεδιασμού υπό την επίβλεψη ακαδημαϊκών του Τμήματος.

Το  πρόγραμμα  σπουδών  έχει  αναγνωριστεί από το ΕΤΕΚ, το οποίο είναι το επίσημο Σώμα της Κύπρου που παρέχει επαγγελματική αναγνώριση στους Μηχανικούς. Όλοι οι απόφοιτοι του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών έχουν επαγγελματική αναγνώριση ως Μηχανολόγοι Μηχανικοί.

Μαθήματα Εξαμήνων

*Προαπαιτούμενο μάθημα

ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1ου  ΚΑΙ 2ου  ΕΤΟΥΣ

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

MEM 101            Μαθηματικά Ι

5

MEM 102        Μαθηματικά II (*MEM 101)

5

MEM 104            Φυσική Ι

6

MEM 105        Φυσική II

6

MEM 106            Γενική Χημεία

6

MEM 111           Αρχές Προγραμματισμού

6

LCE 117                Αγγλικά για Μηχανολόγους Μηχανικούς και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών Ι

4

LCE 118           Αγγλικά για Μηχανολόγους Μηχανικούς και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών ΙΙ

4

MEM 107            Εισαγωγή στη Μηχανική

6

MEM 112          Εισαγωγή στην Επιστήμη και Μηχανική Υλικών

6

 

 

MEM 213         Μηχανολογικό Σχέδιο με βοήθεια Υπολογιστή

5

Σύνολο

27

Σύνολο

32

3ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

MEM 103         Μαθηματικά ΙΙΙ (*MEM 101)

5

MEM 201         Διαφορικές Εξισώσεις (*MEM 102)

6

MEM 211          Μηχανική: Στατική

5

MEM 245         Εισαγωγή στην Ηλεκτρολογία

5

MEM 212         Εισαγωγή στη Θερμοδυναμική (*MEM 101, MEM 104)

5

MEM 215         Μηχανική και Έλεγχος Υλικών (*MEM 211)

6

MEM 214         Υλικά Μηχανικής

6

MEM 311         Βιομηχανική Παραγωγή Ι

6

MEM 216         Διοίκηση και Οικονομικά Μηχανικής

5

MEM 221         Μηχανική: Δυναμική (*MEM 211)

5

 

 

MEM 217         Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική (*MEM 106, MEM 212)

6

Σύνολο

26

Σύνολο

34

ΡΟΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

MEM 321            Ρευστομηχανική Ι

6

MEM 412        Στατιστική και Έλεγχος Ποιότητας

5

MEM 222            Μετρήσεις Μηχανικής Ι (*MEM 104)

6

MEM 323        Μετάδοση Θερμότητας (*MEM 201, MEM 212)

5

MEM 324            Δυναμική Μηχανολογικών Συστημάτων (*MEM 221)

5

ΜΜΥ 322       Αυτόματος Έλεγχος Ι (*MEM 201, MEM 324)

6

MEM 414             Ανάλυση Τάσεων (*MEM 215)

5

MEM 326        Σχεδιασμός Στοιχείων Μηχανών (*MEM 215)

6

MEM 329            Αριθμητικές Μέθοδοι στη Μηχανική (*MEM 201)

5

MEM 460        Ρευστομηχανική ΙΙ (*MEM 321)

6

MEM 443            Εφαρμοσμένη Μηχανική Πετρελαίων και Ταμιευτήρων

5

MEM 423        Θέρμανση, Αερισμός, Κλιματισμός (*MEM 217)

5

Σύνολο

32

Σύνολο

33

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

MEM 328         Μηχανοτρονική (*MEM 245, MEM 322)

6

MEM 426         Ενεργειακοί Πόροι και Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων

5

MEM 428         Μηχανολογικές Ταλαντώσεις (*MEM 201, MEM 221)

5

MEM 439         Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (*MEM 217)

5

MEM 421         Βιομηχανική Παραγωγή ΙΙ (*MEM 311)

5

MEM XXX       Τεχνικό Μάθημα Επιλογής

5

MEM 415         Σχεδιασμός Μηχανολογικών Συστημάτων (*MEM 326)

5

MEM 336         Σύνθεση Προηγμένων Υλικών

5

MEM 424         Πτυχιακή Εργασία Ι/Έργο Σχεδιασμού I

10

MEM 425         Πτυχιακή Εργασία ΙΙ/Έργο Σχεδιασμού IΙ (*MEM 424)

10

Σύνολο

31

Σύνολο

30

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ:

MEM 433 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική (*MEM 221, MEM 321)

MEM 461 Μηχανική Σύνθετων Υλικών (*MEM 103, MEM 215)

MEM 435 Επιχειρηματικότητα

MEM 444 Πρακτική Άσκηση

MEM 325 Μετρήσεις Μηχανικής ΙΙ (*MEM 222, MEM 101)

* Οποιοδήποτε άλλο μάθημα εγκρίνεται από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

ΡΟΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

MEM 321       Ρευστομηχανική I

6

MEM 323      Μετάδοση Θερμότητας (*MEM 201, MEM 212)

5

MEM 329       Αριθμητικές Μέθοδοι στη Μηχανική (*MEM 201)

5

MEM 325      Μετρήσεις Μηχανικής ΙΙ (*MEM 222, MEM 101)

5

MEM 222       Μετρήσεις Μηχανικής Ι (*MEM 104)

6

MEM 326      Σχεδιασμός Στοιχείων Μηχανών (*MEM 215)

6

MEM 324       Δυναμική Μηχανολογικών Συστημάτων (*MEM 221)

5

MEM 322      Αυτόματος Έλεγχος Ι (*MEM 201, MEM 324)

6

MEM 414        Ανάλυση Τάσεων (*MEM 215)

5

MEM 412       Στατιστική και Έλεγχος Ποιότητας

5

MEM 428       Μηχανολογικές Ταλαντώσεις (*MEM 201, MEM 221)

5

MEM 423      Θέρμανση, Αερισμός, Κλιματισμός (*MEM 217)

5

Σύνολο

32

Σύνολο

32

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

MEM 328       Μηχανοτρονική (*MEM 245, MEM 322)

6

MEM XXX    Τεχνικό Μάθημα Επιλογής

5

MEM 415       Σχεδιασμός Μηχανολογικών Συστημάτων (*MEM 326)

5

MEM 461    Μηχανική Σύνθετων Υλικών (*MEM 103, MEM 215)

5

MEM 416        Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων στον Μηχανολογικό Σχεδιασμό (*MEM 103, MEM 414)

5

MEM 433    Εισαγωγή στην Έμβιομηχανική (*MEM 221, ME 321)

5

MEM 421       Βιομηχανική Παραγωγή ΙΙ (*MEM 311)

5

MEM 336    Σύνθεση Προηγμένων Υλικών

5

MEM 424       Πτυχιακή Εργασία Ι / Έργο Σχεδιασμού Ι

10

MEM 425    Πτυχιακή Εργασία ΙI / Έργο Σχεδιασμού ΙI

10

Σύνολο

31

Σύνολο

30

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ:

MEM 460 Ρευστομηχανική ΙΙ (*MEM 321)

MEM 426 Ενεργειακοί Πόροι και Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων

MEM 435 Επιχειρηματικότητα

MEM 439 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (*MEM 217)

MEM 444 Πρακτική Άσκηση

* Οποιοδήποτε άλλο μάθημα εγκρίνεται από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

ΡΟΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

MEM 324            Δυναμική Μηχανολογικών Συστημάτων (*MEM 221)

6

MEM 333       Κινητική και Μετασχηματισμοί Φάσης (*MEM 214)

5

MEM 222            Μετρήσεις Μηχανικής Ι (*MEM 104)

6

MEM 322        Αυτόματος Έλεγχος Ι (*MEM 201, MEM 324)

6

MEM 202            Οργανική Χημεία (*MEM 106)

5

ΜΜΥ 323       Μετάδοση Θερμότητας *MEM 201, MEM 212)

5

MEM 321            Ρευστομηχανική Ι

6

MEM 434        Πολυμερή (*MEM 202)

6

MEM 329            Αριθμητικές Μέθοδοι στη Μηχανική (*MEM 201)

5

MEM 326        Σχεδιασμός Στοιχείων Μηχανών (*MEM 215)

6

MEM 414            Ανάλυση Τάσεων (*MEM 215)

5

MEM 423        Θέρμανση, Αερισμός, Κλιματισμός (*MEM 217)

5

Σύνολο

33

Σύνολο

33

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

MEM 231          Κβαντομηχανική και Στατιστική Θερμοδυναμική (*MEM 105)

5

MEM 426         Ενεργειακοί Πόροι και Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων

5

MEM 335         Εργαστήριο Υλικών (*MEM 112)

6

MEM 332          Φυσική Στερεάς Κατάστασης και Κρυσταλλογραφία (*MEM 231)

6

MEM 421         Βιομηχανική Παραγωγή ΙΙ (*MEM 311)

5

MEM XXX       Τεχνικό Μάθημα Επιλογής

5

MEM 415         Σχεδιασμός Μηχανολογικών Συστημάτων (*MEM 326)

5

MEM 336         Σύνθεση Προηγμένων Υλικών

5

MEM 424         Πτυχιακή Εργασία Ι/Έργο Σχεδιασμού I

10

MEM 425         Πτυχιακή Εργασία ΙΙ/Έργο Σχεδιασμού IΙ (*MEM 424)

10

Σύνολο

31

Σύνολο

31

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ:

MEM 460 Ρευστομηχανική ΙΙ (*MEM 321)

MEM 433 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική (*MEM 221, MEM 321)

MEM 435 Επιχειρηματικότητα

MEM 439 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (*MEM 217)

MEM 325 Μετρήσεις Μηχανικής ΙΙ (*MEM 222, MEM 101)

MEM 444 Πρακτική Άσκηση

* Οποιοδήποτε άλλο μάθημα εγκρίνεται από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

  ΑΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ECTS

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

36-39

170-194

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1

5

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ

5-8

26-49

ΠΤΥΧΙΑΚΗ / ΕΡΓΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

2

20

ΣΥΝΟΛΟ

44

244-247

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών στην παρούσα φάση απονέμει πτυχίο μόνο στην κατεύθυνση της Μηχανολογικής Μηχανικής. Η μελλοντική Στρατηγική ανάπτυξη του Τμήματος στοχεύει στην απονομή πτυχίου και στο τομέα της επιστήμης και μηχανικής των υλικών. Η στρατηγική ανάπτυξη του Τμήματος στοχεύει στην δημιουργία οχτώ ειδικεύσεων (Πίνακας Γ). Τα Τεχνικά Μαθήματα Επιλογής θα εμπίπτουν σε μία από αυτές τις κατευθύνσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Κατηγορία 1

Ναυπηγική και Ναυτομηχανική

Κατηγορία 2

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αειφόρος Ανάπτυξη

Κατηγορία 3

Μηχανική Παραγωγής και Ρομποτική

Κατηγορία 4

Βιοϊατρική Μηχανική

Κατηγορία 5

Μικροτεχνολογία και Νανοτεχνολογία

Κατηγορία 6

Βιοτεχνολογία

Κατηγορία 7

Οργανικά Ηλεκτρονικά

Κατηγορία 8

Επεξεργασία Υλικών

 

 

 

Περιγραφές Μαθημάτων

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (3)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (1)

-Νέα Ελληνικά,

-Μαθηματικά ή Μαθηματικά 6ωρο Τ.Σ. (Θ.Κ.),

-Φυσική ή Φυσική 5ωρο Τ.Σ. (Θ.Κ.)

 

 

 

-Χημεία,
-Βιολογία,
-Πληροφορική,
-Ελεύθερο Προοπτικό Σχέδιο,
-Τεχνικό Αρχιτεκτονικό Σχέδιο,
-Τεχνολογία ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι και ΙΙ