Διδακτικό Προσωπικό

Email

rafaela.agathokleous@cut.ac.cy

Phone

25245036

Ραφαέλα Αγαθοκλέους

Ειδική Επιστήμονας

Email

l.koutsokeras@cut.ac.cy

Phone

2500 2151

Λουκάς Κουτσοκέρας

Ειδικός Επιστήμονας

Email

demetris.pentaras@cut.ac.cy

Phone

2500 2151

Δημήτρης Πενταράς

Ειδικός Επιστήμονας

Email

sotiris.petrakides@cut.ac.cy

Phone

2500 2151

Σωτήρης Πετρακίδης

Ειδικός Επιστήμονας

Email

chariton.christou@cut.ac.cy

Phone

2500 2151

Χαρίτων Χρίστου

Ειδικός Επιστήμονας