Μεταπτυχιακές Σπουδές - PhD

PhD

Ανάπτυξη υμενίων από οργανικά υλικά και ηλεκτρο-οπτικός χαρακτηρισμός των φωτο-ανιχνευτικών συσκευών τους

PhD

Οπτο-ηλεκτρονικές Διατάξεις

PhD

Φωτοβολταϊκά με βάση υλικά Περοβσκίτη

PhD

Εκτύπωση Οπτο-ηλεκτρονικών συσκευών και χαρακτηρισμός τους

PhD

Ηλεκτρόδια επεξεργασμένα υπό τη μορφή διαλυμάτων για οργανικά φωτοβολταϊκά

PhD

Έρευνα των παραμέτρων επεξεργασίας για αποδοτικές φωτοβολταϊκές συσκευές

PhD

Ρευστομηχανική Αίματος στη Μικρο- και Νανο-Κλίμακα