Μεταπτυχιακές Σπουδές - PhD

PhD

Οπτο-ηλεκτρονικές Διατάξεις

PhD

Φωτοβολταϊκά με βάση υλικά Περοβσκίτη

PhD

Εκτύπωση Οπτο-ηλεκτρονικών συσκευών και χαρακτηρισμός τους

PhD

Ηλεκτρόδια επεξεργασμένα υπό τη μορφή διαλυμάτων για οργανικά φωτοβολταϊκά

PhD

Έρευνα των παραμέτρων επεξεργασίας για αποδοτικές φωτοβολταϊκές συσκευές

PhD

Ρευστομηχανική Αίματος στη Μικρο- και Νανο-Κλίμακα

PhD

Νανοδομημένα και Νανοσύνθετα Λεπτά Υμένια Άνθρακα για Προστατευτικές και Στερεάς Λίπανσης Εφαρμογές