Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ένα σύγχρονο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πτυχίο μηχανικής, δεξιότητες που είναι αναγκαίες για τις επιστημονικές και τεχνολογικές ανάγκες του 21ου αιώνα. Το Τμήμα συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της εδραιωμένης γνώσης και επαγγελματικής αναγνώρισης της Μηχανολογικής Μηχανικής με την καινοτόμο φύση της Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών σε ένα ενοποιημένο πρόγραμμα σπουδών.

Το Τμήμα προσφέρει ένα τετραετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και απονέμει πτυχίο στη Μηχανολογική Μηχανική ενώ παράλληλα δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές να παρακολουθήσουν μαθήματα επιλογής με ειδίκευση στην Επιστήμη και Μηχανική Υλικών. Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει ένα ισχυρό θεμέλιο στις βασικές αρχές της επιστήμης και της μηχανικής στα πρώτα δύο χρόνια. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων φοίτησης, το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει επιπρόσθετη εμβάθυνση στις βασικές αρχές της Μηχανολογικής Μηχανικής, εξειδικευμένες γνώσεις της Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, καθώς και σε εξειδικευμένους τομείς της Μηχανολογικής Μηχανικής. Συγκεκριμένα οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν μεταξύ τριών ροών μαθημάτων: (α) Ενεργειακών Συστημάτων, (β) Μηχανικής και Δυναμικών Συστημάτων και (γ) Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών.

Το πρόγραμμα σπουδών έχει αναγνωριστεί από το ΕΤΕΚ, το οποίο είναι το επίσημο Σώμα της Κύπρου που παρέχει επαγγελματική αναγνώριση στους Μηχανικούς. Όλοι οι απόφοιτοι του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών τυγχάνουν επαγγελματικής αναγνώρισης ως Μηχανολόγοι Μηχανικοί.

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει επίσης δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου μάστερ (M.Sc./M.S) (α) στην Μηχανολογική Μηχανική και (β) στα Ενεργειακά Συστήματα. Παράλληλα με την ανάπτυξη του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος μάστερ το τμήμα έχει αναπτύξει μεταπτυχιακό πρόγραμμα διδακτορικού επιπέδου (Ph.D.) το οποίο ήδη παρακολουθούν υψηλής εμβέλειας φοιτητές. Επίσης, το τμήμα έχει καταφέρει να αναπτύξει τη διδασκαλία, την έρευνα καθώς και τη βελτιστοποίηση των εργαστηρίων του Πανεπιστημίου τα οποία συνεχώς αναβαθμίζονται με εργαστηριακές εγκαταστάσεις τελευταίας τεχνολογίας και συνδυάζονται με καινοτόμες εργαστηριακές ασκήσεις. Παράλληλα τα εργαστήρια του Τμήματος χρησιμοποιούνται για την εκπόνηση διατριβών των φοιτητών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

 

 

 

Η σύγχρονη Μηχανολογική Μηχανική και Επιστήμη και Μηχανική Υλικών εμπεριέχουν στις δραστηριότητες τους δημιουργικά επαγγελματικά πεδία και για το λόγο αυτό οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην επίλυση προβλημάτων με στόχο την ανέλιξη τους σε συγχρόνους μηχανικούς, επιστήμονες και επιχειρηματίες. Οι φοιτητές διδάσκονται επίσης τον τρόπο κατανόησης, σχεδίασης, κατασκευής και χειρισμού πολλών μηχανολογικών και υλικών συστημάτων. Συγχρόνως, τους δίνεται η ευκαιρία να ασχοληθούν με καινοτόμους διατμηματικούς τομείς, όπως είναι η εμβιομηχανική, η νανοτεχνολογία, τα εναλλακτικά ενεργειακά συστήματα, η ρομποτική και η οπτοηλεκτρονική, γεγονός που τους προσφέρει ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου με τεχνολογικές απαιτήσεις ένω

Όραμα του Τμήματος είναι να καθιερωθεί σαν ένα διεθνές κέντρο έρευνας και μάθησης μέσα από την αρμονική συνύπαρξη των πεδίων της Μηχανολογικής Μηχανικής και της Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών. Προτεραιότητά του αποτελεί η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του στη βιομηχανία της Κύπρου ή η συνέχιση των σπουδών τους στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ένα σύγχρονο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πτυχίο μηχανικής, δεξιότητες που είναι αναγκαίες για τις επιστημονικές και τεχνολογικές ανάγκες του 21ου αιώνα. Το Τμήμα συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της εδραιωμένης γνώσης και επαγγελματικής αναγνώρισης της Μηχανολογικής Μηχανικής με την καινοτόμο φύση της Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών σε ένα ενοποιημένο πρόγραμμα σπουδών.

Το Τμήμα προσφέρει ένα τετραετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και απονέμει πτυχίο στη Μηχανολογική Μηχανική ενώ παράλληλα δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές να παρακολουθήσουν μαθήματα επιλογής με ειδίκευση στην Επιστήμη και Μηχανική Υλικών. Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει ένα ισχυρό θεμέλιο στις βασικές αρχές της επιστήμης και της μηχανικής στα πρώτα δύο χρόνια. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων φοίτησης, το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει επιπρόσθετη εμβάθυνση στις βασικές αρχές της Μηχανολογικής Μηχανικής, εξειδικευμένες γνώσεις της Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, καθώς και σε εξειδικευμένους τομείς της Μηχανολογικής Μηχανικής. Συγκεκριμένα οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν μεταξύ τριών ροών μαθημάτων: (α) Ενεργειακών Συστημάτων, (β) Μηχανικής και Δυναμικών Συστημάτων και (γ) Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών.

Το πρόγραμμα σπουδών έχει αναγνωριστεί από το ΕΤΕΚ, το οποίο είναι το επίσημο Σώμα της Κύπρου που παρέχει επαγγελματική αναγνώριση στους Μηχανικούς. Όλοι οι απόφοιτοι του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών τυγχάνουν επαγγελματικής αναγνώρισης ως Μηχανολόγοι Μηχανικοί.

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει επίσης δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου μάστερ (M.Sc./M.S) (α) στην Μηχανολογική Μηχανική και (β) στα Ενεργειακά Συστήματα. Παράλληλα με την ανάπτυξη του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος μάστερ το τμήμα έχει αναπτύξει μεταπτυχιακό πρόγραμμα διδακτορικού επιπέδου (Ph.D.) το οποίο ήδη παρακολουθούν υψηλής εμβέλειας φοιτητές. Επίσης, το τμήμα έχει καταφέρει να αναπτύξει τη διδασκαλία, την έρευνα καθώς και τη βελτιστοποίηση των εργαστηρίων του Πανεπιστημίου τα οποία συνεχώς αναβαθμίζονται με εργαστηριακές εγκαταστάσεις τελευταίας τεχνολογίας και συνδυάζονται με καινοτόμες εργαστηριακές ασκήσεις. Παράλληλα τα εργαστήρια του Τμήματος χρησιμοποιούνται για την εκπόνηση διατριβών των φοιτητών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

 

 

 

Η σύγχρονη Μηχανολογική Μηχανική και Επιστήμη και Μηχανική Υλικών εμπεριέχουν στις δραστηριότητες τους δημιουργικά επαγγελματικά πεδία και για το λόγο αυτό οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην επίλυση προβλημάτων με στόχο την ανέλιξη τους σε συγχρόνους μηχανικούς, επιστήμονες και επιχειρηματίες. Οι φοιτητές διδάσκονται επίσης τον τρόπο κατανόησης, σχεδίασης, κατασκευής και χειρισμού πολλών μηχανολογικών και υλικών συστημάτων. Συγχρόνως, τους δίνεται η ευκαιρία να ασχοληθούν με καινοτόμους διατμηματικούς τομείς, όπως είναι η εμβιομηχανική, η νανοτεχνολογία, τα εναλλακτικά ενεργειακά συστήματα, η ρομποτική και η οπτοηλεκτρονική, γεγονός που τους προσφέρει ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου με τεχνολογικές απαιτήσεις ένω

Όραμα του Τμήματος είναι να καθιερωθεί σαν ένα διεθνές κέντρο έρευνας και μάθησης μέσα από την αρμονική συνύπαρξη των πεδίων της Μηχανολογικής Μηχανικής και της Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών. Προτεραιότητά του αποτελεί η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του στη βιομηχανία της Κύπρου ή η συνέχιση των σπουδών τους στην Κύπρο και στο εξωτερικό.