Τομείς Έρευνας

Το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του τμήματος στα πρώτα βήματα ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) εργάζεται με πρώτο στόχο την δημιουργία ερευνητικής υποδομής που θα προσφέρει το υπόβαθρο για την υλοποίηση υψηλού επίπεδου έρευνας και που θα οδηγήσει στην παραγωγή νέας γνώσης και στην προώθηση της καινοτομίας.

Η δημιουργία και ανάπτυξη των ερευνητικών εργαστηρίων και κέντρων καθοδηγείται από τις ερευνητικές δραστηριότητες του ΔΕΠ, οι οποίες αναπτύσσονται σε μια σειρά από επιστημονικές ειδικότητες και τομείς υψηλής τεχνολογίας που θεωρούνται θεμελιώδεις για την ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας, κυρίως στους τομείς των υλικών, νανοτεχνολογίας, ενέργειας, θετικών επιστημών και μηχανικής και γενικότερα στις εφαρμοσμένες τεχνολογίες αλλά και σε διεπιστημονικά θέματα τα οποία δεν εντάσσονται απόλυτα σε ένα από τους προαναφερθέντες τομείς. Η προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει σε πρώτη φάση τα ακόλουθα ερευνητικά πεδία δράσης:

Εμβιομηχανική

Βίο–τεχνολογία, Βίο–οργανομετρία, ανάλυση και επεξεργασία εικόνων, τεχνολογία και μοντελοποίηση ιστών, Βίο–ρευστομηχανική, Βίο–μιμητική.

Α. Αναγιωτός, Γ. Κωνσταντινίδης, Γ. Φλωρίδης

 


 

Υπολογιστική Επιστήμη και Μηχανική των Υλικών

Μελέτη δομικών και οπτοηλεκτρονικών ιδιοτήτων κρυσταλλικών, άμορφων υλικών, προσομοιώσεις Monte Carlo, μοριακή δυναμική ισχυρής δέσμευσης, μέθοδοι ψευδό - δυναμικής πυκνότητας, στατιστική θερμοδυναμική, οπτό-ηλεκτρονικές ιδιότητες ανθρακοϋλικών, μετασχηματισμοί φάσεων, λειτουργικά και δυσλειτουργικά φαινόμενα, μελέτη και σχεδιασμός δομικών υλικών, κβαντικών τελειών και σύνθετων πολυμερών νανοϋλικών, μοντελισμός εκτεταμένης αστοχίας υλικών.

Π. Κελίρης, Α. Αναγιωτός, Τ. Γεωργιάδης, Γ. Κωνσταντινίδης


 

Αυτόματος Έλεγχος, Έξυπνα Συστήματα και Ρομποτική

Αυτόματος έλεγχος - θεωρία και εφαρμογές, μοντελοποίηση συστήματος και διάγνωση λαθών, τεχνητή νοημοσύνη, τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, ασαφή συστήματα, αισθητήρες και ενεργοποιητές.

Κ. Νεοκλέους, Κ. Χριστοδούλου, Σ. Καλογήρου, Τ. Γεωργιάδης

 


 

Σχεδιασμός, Παραγωγή, Ανάπτυξη Προϊόντος και Διαχείριση Ποιότητας

Σχεδιασμός - θεωρία και εφαρμογές, σχεδιασμός με χρήση Η/Υ, οπτό - ηλεκτρονικές συσκευές, σύνθετα υλικά, ευφυή υλικά και συστήματα, μη καταστροφικές δοκιμές υλικών, διαγνωστική μηχανική με ανάλυση δυναμικού η/και ακουστικού σήματος, τεχνητή νοημοσύνη στο μηχανικό σχεδιασμό, ωκεάνια και ναυπηγικά συστήματα, ολική διοίκηση ποιότητας, συστήματα διοίκησης ποιότητας (ISO 9001, EFQM Model, CAF Model), στατιστικός έλεγχος διεργασιών, εργαλεία ποιότητας, σχεδιασμός πειραμάτων, ποιοτική αναδίπλωση λειτουργειών, δεικτεσ απόδοσης-καθορισμός στόχων, εντοπισμός αποτυχιών και ανάλυση αποτελεσμάτων, ικανοποίηση πελατών και ανάλυση ερωτηματολογίων, αναμιχάνευση επιχειρηματικών διεργασιών, διοίκηση παραγωγής, συλλογή και ανάλυση δεδομένων.

Α. Στασής,  Ν. Παπαναστασίου, Τ. Γεωργιάδης, Β. Μεσαρίτης, Ι. Αγγελή, Κ. Χριστοδούλου


 

Ηλεκτρονικά Υλικά και Συσκευές

Κατασκευή, χαρακτηρισμός ιδιοτήτων και επεξεργασία ημιαγωγών (π.χ πολυμερή, νανοϋλικά, βιοϋλικα), έλεγχος φυσικοχημικών ιδιοτήτων υλικών για βελτιοποίηση της απόδοσης, κατασκευή οργανικών και υβριδικών οπτό - ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ ηλιακές κυψελίδες, φωτοδίοδοι, οπτικοί αισθητήρες, δίοδοι λέιζερ), οπτικές ιδιότητες νανοϋλικών.

Σ. Χούλης, Α. Αναγιωτός, Σ. Καλογήρου, Ν. Αγκαστινιώτης, Α. Σταθόπουλος, K. Χριστοδούλου


 

Ενέργεια, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Περιβάλλον

Φωτοβολταϊκά, ηλιακοί θερμικοί συλλέκτες, ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού, γεωθερμία, θερμική απόδοση κτηρίων, μεταφορά θερμικής ενέργειας, συστήματα αφαλάτωσης, «φιλικά προς περιβάλλον» υλικά, συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού, ψυκτικά συστήματα απορρόφησης.

Σ. Χούλης, Ι. Μιχαηλίδης, Π. Ελευθερίου,Γ. Φλωρίδης, Σ. Καλογήρου


 

Μηχανική: Μοντελοποίηση, Πειράματα και Υπολογισμοί

Θερμόρευστομηχανική: βιορευστά, ιδιότητες και φαινόμενα διάδοσης. Μηχανική στερεών υλικών: Πειραματική και θεωρητική μικρόμηχανική, δυναμική, μηχανική σύνθετων υλικών, πόρομηχανική, μηχανική επαφής, μικρής κλίμακας παραμόρφωση, ανάλυση κρυσταλλοδομικών λαθών.

Π. Κελίρης, Α. Αναγιωτός, Τ. Γεωργιάδης, Γ. Κωνσταντινίδης, Ν. Αγκαστινιώτης, Α. Σταθόπουλος, Γ. Κατωδρύτης


 

Μίκρο και Νάνο Επιστήμη και Μηχανική

Επαφή σε νανομετρική κλίμακα, Νανοδιείσδυση, μικροσκόπιο ατομικής δύναμης, ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης και διέλευσης, χημικός νανο/μικροχαρακτηρισμός, μικροηλεκτρομηχανική, επικάλυψη επιφανειών, ατομικές προσομοιώσεις, δομή νανοϋλικών, σύνθεση νανοϋλικών, νανοσωλήνες άνθρακα, νανοκρυστάλλοι, μηχανική επιφανειών και διεπιφανειών.

Π. Κελίρης, Σ. Χούλης, Τ. Γεωργιάδης, Γ. Κωνσταντινίδης, Ν. Αγκαστινιώτης, Α. Σταθόπουλος.


 

 

 

 

Τομείς Έρευνας

Το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του τμήματος στα πρώτα βήματα ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) εργάζεται με πρώτο στόχο την δημιουργία ερευνητικής υποδομής που θα προσφέρει το υπόβαθρο για την υλοποίηση υψηλού επίπεδου έρευνας και που θα οδηγήσει στην παραγωγή νέας γνώσης και στην προώθηση της καινοτομίας.

Η δημιουργία και ανάπτυξη των ερευνητικών εργαστηρίων και κέντρων καθοδηγείται από τις ερευνητικές δραστηριότητες του ΔΕΠ, οι οποίες αναπτύσσονται σε μια σειρά από επιστημονικές ειδικότητες και τομείς υψηλής τεχνολογίας που θεωρούνται θεμελιώδεις για την ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας, κυρίως στους τομείς των υλικών, νανοτεχνολογίας, ενέργειας, θετικών επιστημών και μηχανικής και γενικότερα στις εφαρμοσμένες τεχνολογίες αλλά και σε διεπιστημονικά θέματα τα οποία δεν εντάσσονται απόλυτα σε ένα από τους προαναφερθέντες τομείς. Η προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει σε πρώτη φάση τα ακόλουθα ερευνητικά πεδία δράσης:

Εμβιομηχανική

Βίο–τεχνολογία, Βίο–οργανομετρία, ανάλυση και επεξεργασία εικόνων, τεχνολογία και μοντελοποίηση ιστών, Βίο–ρευστομηχανική, Βίο–μιμητική.

Α. Αναγιωτός, Γ. Κωνσταντινίδης, Γ. Φλωρίδης

 


 

Υπολογιστική Επιστήμη και Μηχανική των Υλικών

Μελέτη δομικών και οπτοηλεκτρονικών ιδιοτήτων κρυσταλλικών, άμορφων υλικών, προσομοιώσεις Monte Carlo, μοριακή δυναμική ισχυρής δέσμευσης, μέθοδοι ψευδό - δυναμικής πυκνότητας, στατιστική θερμοδυναμική, οπτό-ηλεκτρονικές ιδιότητες ανθρακοϋλικών, μετασχηματισμοί φάσεων, λειτουργικά και δυσλειτουργικά φαινόμενα, μελέτη και σχεδιασμός δομικών υλικών, κβαντικών τελειών και σύνθετων πολυμερών νανοϋλικών, μοντελισμός εκτεταμένης αστοχίας υλικών.

Π. Κελίρης, Α. Αναγιωτός, Τ. Γεωργιάδης, Γ. Κωνσταντινίδης


 

Αυτόματος Έλεγχος, Έξυπνα Συστήματα και Ρομποτική

Αυτόματος έλεγχος - θεωρία και εφαρμογές, μοντελοποίηση συστήματος και διάγνωση λαθών, τεχνητή νοημοσύνη, τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, ασαφή συστήματα, αισθητήρες και ενεργοποιητές.

Κ. Νεοκλέους, Κ. Χριστοδούλου, Σ. Καλογήρου, Τ. Γεωργιάδης

 


 

Σχεδιασμός, Παραγωγή, Ανάπτυξη Προϊόντος και Διαχείριση Ποιότητας

Σχεδιασμός - θεωρία και εφαρμογές, σχεδιασμός με χρήση Η/Υ, οπτό - ηλεκτρονικές συσκευές, σύνθετα υλικά, ευφυή υλικά και συστήματα, μη καταστροφικές δοκιμές υλικών, διαγνωστική μηχανική με ανάλυση δυναμικού η/και ακουστικού σήματος, τεχνητή νοημοσύνη στο μηχανικό σχεδιασμό, ωκεάνια και ναυπηγικά συστήματα, ολική διοίκηση ποιότητας, συστήματα διοίκησης ποιότητας (ISO 9001, EFQM Model, CAF Model), στατιστικός έλεγχος διεργασιών, εργαλεία ποιότητας, σχεδιασμός πειραμάτων, ποιοτική αναδίπλωση λειτουργειών, δεικτεσ απόδοσης-καθορισμός στόχων, εντοπισμός αποτυχιών και ανάλυση αποτελεσμάτων, ικανοποίηση πελατών και ανάλυση ερωτηματολογίων, αναμιχάνευση επιχειρηματικών διεργασιών, διοίκηση παραγωγής, συλλογή και ανάλυση δεδομένων.

Α. Στασής,  Ν. Παπαναστασίου, Τ. Γεωργιάδης, Β. Μεσαρίτης, Ι. Αγγελή, Κ. Χριστοδούλου


 

Ηλεκτρονικά Υλικά και Συσκευές

Κατασκευή, χαρακτηρισμός ιδιοτήτων και επεξεργασία ημιαγωγών (π.χ πολυμερή, νανοϋλικά, βιοϋλικα), έλεγχος φυσικοχημικών ιδιοτήτων υλικών για βελτιοποίηση της απόδοσης, κατασκευή οργανικών και υβριδικών οπτό - ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ ηλιακές κυψελίδες, φωτοδίοδοι, οπτικοί αισθητήρες, δίοδοι λέιζερ), οπτικές ιδιότητες νανοϋλικών.

Σ. Χούλης, Α. Αναγιωτός, Σ. Καλογήρου, Ν. Αγκαστινιώτης, Α. Σταθόπουλος, K. Χριστοδούλου


 

Ενέργεια, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Περιβάλλον

Φωτοβολταϊκά, ηλιακοί θερμικοί συλλέκτες, ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού, γεωθερμία, θερμική απόδοση κτηρίων, μεταφορά θερμικής ενέργειας, συστήματα αφαλάτωσης, «φιλικά προς περιβάλλον» υλικά, συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού, ψυκτικά συστήματα απορρόφησης.

Σ. Χούλης, Ι. Μιχαηλίδης, Π. Ελευθερίου,Γ. Φλωρίδης, Σ. Καλογήρου


 

Μηχανική: Μοντελοποίηση, Πειράματα και Υπολογισμοί

Θερμόρευστομηχανική: βιορευστά, ιδιότητες και φαινόμενα διάδοσης. Μηχανική στερεών υλικών: Πειραματική και θεωρητική μικρόμηχανική, δυναμική, μηχανική σύνθετων υλικών, πόρομηχανική, μηχανική επαφής, μικρής κλίμακας παραμόρφωση, ανάλυση κρυσταλλοδομικών λαθών.

Π. Κελίρης, Α. Αναγιωτός, Τ. Γεωργιάδης, Γ. Κωνσταντινίδης, Ν. Αγκαστινιώτης, Α. Σταθόπουλος, Γ. Κατωδρύτης


 

Μίκρο και Νάνο Επιστήμη και Μηχανική

Επαφή σε νανομετρική κλίμακα, Νανοδιείσδυση, μικροσκόπιο ατομικής δύναμης, ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης και διέλευσης, χημικός νανο/μικροχαρακτηρισμός, μικροηλεκτρομηχανική, επικάλυψη επιφανειών, ατομικές προσομοιώσεις, δομή νανοϋλικών, σύνθεση νανοϋλικών, νανοσωλήνες άνθρακα, νανοκρυστάλλοι, μηχανική επιφανειών και διεπιφανειών.

Π. Κελίρης, Σ. Χούλης, Τ. Γεωργιάδης, Γ. Κωνσταντινίδης, Ν. Αγκαστινιώτης, Α. Σταθόπουλος.