Μεταπτυχιακές Σπουδές - PhD

PhD

Αυτοματοποιημένος Σχεδιασμός, Αισθηση και Έλεγχος για Αυτόνομα Υποβρύχια Ρομποτικά Συστήματα

PhD

Increase the competitiveness of hotels by applying the circular economy principle

PhD

Αυτόνομη Ρομποτική Υποβρύχια Επισκόπηση και Συντήρηση

PhD

Αυτόνομα Ρομποτικά Συστήματα

PhD

Μικρομηχανική μοντελοποίηση μαγνητοηλεκτρικών σύνθετων πλακών και κελύφων

PhD

In vitro και in vivo διερεύνηση των επιδράσεων των καρδιαγγειακών στεντ σε αιμοδυναμικές και αιμορεολογικές παραμέτρους

PhD

Ανάπτυξη υμενίων από οργανικά υλικά και ηλεκτρο-οπτικός χαρακτηρισμός των φωτο-ανιχνευτικών συσκευών τους

PhD

Οπτο-ηλεκτρονικές Διατάξεις

PhD

Φωτοβολταϊκά με βάση υλικά Περοβσκίτη

PhD

Εκτύπωση Οπτο-ηλεκτρονικών συσκευών και χαρακτηρισμός τους

PhD

Ηλεκτρόδια επεξεργασμένα υπό τη μορφή διαλυμάτων για οργανικά φωτοβολταϊκά

PhD

Έρευνα των παραμέτρων επεξεργασίας για αποδοτικές φωτοβολταϊκές συσκευές

PhD

Ρευστομηχανική Αίματος στη Μικρο- και Νανο-Κλίμακα

PhD

Νανοδομημένα και Νανοσύνθετα Λεπτά Υμένια Άνθρακα για Προστατευτικές και Στερεάς Λίπανσης Εφαρμογές

PhD

Υπολογιστική Μοντελοποίηση Τεχνικών Νανομηχανικού Χαρακτηρισμού με Βάση την Μηχανική Επαφή

PhD

Θερμική ανάλυση ενσωματωμένων φωτοβολταϊκών (ΦΒ) συστημάτων στο κτίριο