Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας

Email

eleni.kyza@cut.ac.cy

Phone

2500 2577

Ελένη Κύζα

Καθηγήτρια

Email

dimitra.milioni@cut.ac.cy

Phone

2500 2447, 2500 2647

Δήμητρα Λ. Μηλιώνη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια