Έχει ξεκινήσει ο Β' κύκλος υποβολής αιτήσεων. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον Β' κύκλο: Μέχρι 30 Ιουνίου 2024.

MA in Brand Experience Design

Δομή και περιεχόμενο

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MA στο Brand και το Σχεδιασμό Εμπειρίας έχει ως στόχο να παρέχει στους/στις απόφοιτους/απόφοιτες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες που διαμορφώνουν το Branding στα πλαίσια του σχεδιασμού εμπειρίας, των δημιουργικών τεχνολογιών και της σύγχρονης οπτικής επικοινωνίας. Με βάση τη διεπιστημονική σκέψη, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα ασχοληθούν με τον εφαρμοσμένο σχεδιασμό και το Branding, μέσα από μια μεγάλη ποικιλία κατευθύνσεων, που κυμαίνονται από τον γραφιστικό σχεδιασμό, τον σχεδιασμό UI/UX, τα γραφικά κίνησης και την εικονογράφηση.

Δια ζώσης, στην Aγγλική  https://mgabed.com/  

Μαθήματα

Semester 1

  ECTS

BXD 601 – Introduction to Brand Experience Design

7.5

BXD 602 – Brand and User Experience Design

7.5

BXD 603 – Motion Design

7.5

BXD 604 – Illustration of Tomorrow

7.5
Total 30

 

Semester 2

  ECTS

BXD 605 – Research Methods

7.5

BXD 606 – Interface Design

7.5

BXD 607 – Space and Experimental Brand Experiences

7.5

BXD 608 – Social Media Design for Brand experience

7.5
Total 30

 

Semester 3

  ECTS

BXD 609 – Master Thesis (Theoretical or Practice-based Project)

7.5
Total 7.5

Διδάσκοντες/ουσες

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος