Απόφοιτοι Διδάκτορες

Email

administration@cut.ac.cy

Phone

2500 2500

Email

administration@cut.ac.cy

Phone

2500 2500

Χρυστάλλα Αντωνίου

Απόφοιτη Διδάκτωρ

Email

administration@cut.ac.cy

Phone

2500 2500

Έφη Νησιφόρου

Απόφοιτη Διδάκτωρ

Email

administration@cut.ac.cy

Phone

2500 2500

Σόνια Ανδρέου

Απόφοιτη Διδάκτωρ

Email

administration@cut.ac.cy

Phone

2500 2500

Χρύσανθος Βούτουνος

Απόφοιτος Διδάκτωρ

Email

administration@cut.ac.cy

Phone

2500 2500

Χριστίνα Βασιλείου

Απόφοιτη Διδάκτωρ

Email

administration@cut.ac.cy

Phone

2500 2500

Θωμάς Φωτιάδης

Απόφοιτος Διδάκτωρ

Email

panayiotis.kosmas@cut.ac.cy

Phone

2500 2500

Παναγιώτης Κοσμάς

Απόφοιτος Διδάκτωρ

Email

va.constantinou@edu.cut.ac.cy

Phone

25002530

Βάσω Κωνσταντίνου

Aπόφοιτη Διδάκτωρ

Email

aekaterini.mavri@cut.ac.cy

Phone

2500 2130

Αικατερίνη Μαύρη

Απόφοιτη Διδάκτωρ

Email

antigoni.parmaxi@cut.ac.cy

Phone

2500 2462

Αντιγόνη Παρμαξή

Απόφοιτη Διδάκτωρ

Email

panagiotis@pemard.com

Phone

2500 2462

Παναγιώτης Χαραλάμπους

Απόφοιτος Διδάκτωρ

Email

panagiotis@pemard.com

Phone

25002530

Δήμητρα Περδίου

Απόφοιτη Διδάκτωρ

Email

elis.constantinou@cut.ac.cy

Phone

25002530

Ελις Κωνσταντίνου

Απόφοιτη Διδάκτωρ

Email

mu.christofi@edu.cut.ac.cy

Phone

25002530

Μαρία Χριστοφή

Απόφοιτη Διδάκτωρ

Email

cm.kyrlitsias@edu.cut.ac.cy

Phone

2500 2530

Χρίστος Κυρλιτσίας

Απόφοιτος Διδάκτωρ

Email

chrisanthos.socratous@cyprusinteractionlab.com

Phone

25002530

Χρύσανθος Σωκράτους

Διδακτορικός Απόφοιτος

Email

mm.theocharidou@edu.cut.ac.cy

Phone

25002500

Μυρτώ Θεοχαρίδου

Απόφοιτη Διδάκτωρ