Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης, 2018-19


Το Τμήμα Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει 15 θέσεις στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Master of Arts) στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης, για εισαγωγή τον Σεπτέμβριο του 2018.

Πυρήνας του προγράμματος αποτελεί η καλλιτεχνική δημιουργία στο ευρύτερο, πολιτικό-κοινωνικό-ιδεολογικό πλαίσιο της ευρωπαϊκή και μεσογειακής νεωτερικότητας (modernity).

Αναλυτική περιγραφή του προγράμματος, στην ιστοσελίδα του Τμήματος, https://www.cut.ac.cy/studies/masters/master-programmes/far-gr/

Βασική γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική. Ωστόσο, σε ακαδημαϊκό επίπεδο (σε διαλέξεις ή σεμινάρια ξένων προσκεκλημένων καθηγητών, στη χρήση διεθνούς βιβλιογραφίας, και στην αναλυτική προσέγγιση κριτικών και θεωρητικών κειμένων) χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό και η αγγλική.

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και μπορεί να είναι πλήρης ή μερική.  Τα μαθήματα είναι απογευματινά και βραδινά, και το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο κατά τρόπο που να επιτρέπει τη φοίτηση και σε εργαζόμενους φοιτητές.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν δίδακτρα, το ύψος των οποίων ανά πρόγραμμα (για υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), είναι συνολικά €4,100. Το Πανεπιστήμιο παραχωρεί εσωτερικές υποτροφίες στη βάση κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων – αιτήσεις υποβάλλονται αφού ο υποψήφιος δεχθεί την προσφορά θέσης στο πρόγραμμα (πληροφορίες για υποτροφίες  ή στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης, τηλ. 25002532).

Οι αιτήσεις και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου. Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (του δεύτερου κύκλου) είναι η 31η Μαΐου 2018 (αλλά οι αιτήσεις θα αξιολογούνται καθώς θα παραλαμβάνονται, με άμεση προσφοράς θέσης, για όσες εγκριθούν).

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αποτείνονται για περαιτέρω πληροφορίες στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στα τηλέφωνα 25002710 και 25002711.

Για επικοινωνία με το Τμήμα Καλών Τεχνών: 25002064, 25002553.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης, 2018-19

Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης, 2018-19

"Ο 'μακρύς' 19ος αιώνας": 15η Διάλεξη Γ. Ξηροπαΐδης

"Ο 'μακρύς' 19ος αιώνας": 15η Διάλεξη Γ. Ξηροπαΐδης

"Ο 'μακρύς' 19ος αιώνας": 14η Διάλεξη Ν. Δασκαλοθανάσης

"Ο 'μακρύς' 19ος αιώνας": 14η Διάλεξη Ν. Δασκαλοθανάσης

"Ο 'μακρύς' 19ος αιώνας": 14η Διάλεξη Ν. Δασκαλοθανάσης

Το Τμήμα Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει 15 θέσεις στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Master of Arts) στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης, για εισαγωγή τον Σεπτέμβριο του 2018.

Πυρήνας του προγράμματος αποτελεί η καλλιτεχνική δημιουργία στο ευρύτερο, πολιτικό-κοινωνικό-ιδεολογικό πλαίσιο της ευρωπαϊκή και μεσογειακής νεωτερικότητας (modernity).

Αναλυτική περιγραφή του προγράμματος, στην ιστοσελίδα του Τμήματος, https://www.cut.ac.cy/studies/masters/master-programmes/far-gr/

Βασική γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική. Ωστόσο, σε ακαδημαϊκό επίπεδο (σε διαλέξεις ή σεμινάρια ξένων προσκεκλημένων καθηγητών, στη χρήση διεθνούς βιβλιογραφίας, και στην αναλυτική προσέγγιση κριτικών και θεωρητικών κειμένων) χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό και η αγγλική.

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και μπορεί να είναι πλήρης ή μερική.  Τα μαθήματα είναι απογευματινά και βραδινά, και το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο κατά τρόπο που να επιτρέπει τη φοίτηση και σε εργαζόμενους φοιτητές.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν δίδακτρα, το ύψος των οποίων ανά πρόγραμμα (για υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), είναι συνολικά €4,100. Το Πανεπιστήμιο παραχωρεί εσωτερικές υποτροφίες στη βάση κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων – αιτήσεις υποβάλλονται αφού ο υποψήφιος δεχθεί την προσφορά θέσης στο πρόγραμμα (πληροφορίες για υποτροφίες  ή στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης, τηλ. 25002532).

Οι αιτήσεις και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου. Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (του δεύτερου κύκλου) είναι η 31η Μαΐου 2018 (αλλά οι αιτήσεις θα αξιολογούνται καθώς θα παραλαμβάνονται, με άμεση προσφοράς θέσης, για όσες εγκριθούν).

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αποτείνονται για περαιτέρω πληροφορίες στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στα τηλέφωνα 25002710 και 25002711.

Για επικοινωνία με το Τμήμα Καλών Τεχνών: 25002064, 25002553.