Υποτροφίες και βραβεία

Εσωτερικές υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές

Το Πανεπιστήμιο παραχωρεί κάθε χρόνο υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως ή μερικώς δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές. Υπάρχουν δύο είδη υποτροφιών:

α) Υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης, με κριτήριο την οικογενειακή κοινωνικοοικονομική κατάσταση των μεταπτυχιακών φοιτητών

β) Υποτροφίες Aριστείας, με κριτήριο τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των φοιτητών πριν και κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο

Ο αριθμός, τα κριτήρια και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης περιγράφονται σε Κανόνα.

Υποτροφίες από Ιδρύματα και άλλους Φορείς

Σημαντικός αριθμός υποτροφιών προσφέρεται κάθε χρόνο για φοιτητές (όλων των Πανεπιστημίων) μέσα από διαδικασίες που χειρίζονται Ιδρύματα και Φορείς. Δείτε τις κρατικές υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου και άλλες υποτροφίες σε σχετικό κατάλογο.

Επώνυμα βραβεία ακαδημαϊκής αριστείας

Χρηματικά βραβεία που προσφέρουν εταιρίες, φορείς και οργανισμοί στις Σχολές και στα Τμήματα για να απονεμηθούν σε προπτυχιακούς ή/και μεταπτυχιακούς φοιτητές τους με κριτήριο την ακαδημαϊκή αριστεία.  Απονέμονται συνήθως στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους σε εκδηλώσεις που διοργανώνουν οι Σχολές και τα Τμήματα.

Βραβεία ακαδημαϊκής αριστείας Πανεπιστημίου

Το Πανεπιστήμιο απονέμει χρηματικά βραβεία στους αποφοίτους πτυχίου με την υψηλότερη μέση σταθμική βαθμολογία. Πρώτο και δεύτερο βραβείο δίδεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ βραβεία δίδονται και στον καλύτερο απόφοιτο κάθε προγράμματος.  Οι απονομές γίνονται κατά τη διάρκεια της Τελετής Αποφοίτησης.

Υποτροφίες και βραβεία

Εσωτερικές υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές

Το Πανεπιστήμιο παραχωρεί κάθε χρόνο υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως ή μερικώς δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές. Υπάρχουν δύο είδη υποτροφιών:

α) Υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης, με κριτήριο την οικογενειακή κοινωνικοοικονομική κατάσταση των μεταπτυχιακών φοιτητών

β) Υποτροφίες Aριστείας, με κριτήριο τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των φοιτητών πριν και κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο

Ο αριθμός, τα κριτήρια και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης περιγράφονται σε Κανόνα.

Υποτροφίες από Ιδρύματα και άλλους Φορείς

Σημαντικός αριθμός υποτροφιών προσφέρεται κάθε χρόνο για φοιτητές (όλων των Πανεπιστημίων) μέσα από διαδικασίες που χειρίζονται Ιδρύματα και Φορείς. Δείτε τις κρατικές υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου και άλλες υποτροφίες σε σχετικό κατάλογο.

Επώνυμα βραβεία ακαδημαϊκής αριστείας

Χρηματικά βραβεία που προσφέρουν εταιρίες, φορείς και οργανισμοί στις Σχολές και στα Τμήματα για να απονεμηθούν σε προπτυχιακούς ή/και μεταπτυχιακούς φοιτητές τους με κριτήριο την ακαδημαϊκή αριστεία.  Απονέμονται συνήθως στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους σε εκδηλώσεις που διοργανώνουν οι Σχολές και τα Τμήματα.

Βραβεία ακαδημαϊκής αριστείας Πανεπιστημίου

Το Πανεπιστήμιο απονέμει χρηματικά βραβεία στους αποφοίτους πτυχίου με την υψηλότερη μέση σταθμική βαθμολογία. Πρώτο και δεύτερο βραβείο δίδεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ βραβεία δίδονται και στον καλύτερο απόφοιτο κάθε προγράμματος.  Οι απονομές γίνονται κατά τη διάρκεια της Τελετής Αποφοίτησης.

Χριστίνα Βασιλείου2500 2412

christina.vassiliou@cut.ac.cy