Υποτροφίες και βραβεία

Εσωτερικές υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές

Από  τα  ακαθάριστα  έσοδα  που  προκύπτουν  κάθε  χρόνο  από  τα  δίδακτρα  των  μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών καθώς και με άλλους πόρους από Ίδια έσοδα, το  Πανεπιστήμιο παραχωρεί  τα ακόλουθα είδη υποτροφιών:  

1.1  Υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης για φοιτητές /τριες επιπέδου Μάστερ

1.2  Υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης για διδακτορικούς/ές  φοιτητές/τριες 

1.3  Υποτροφίες  Ακαδημαϊκής  Αριστείας  για  νεοεισερχόμενους/ες  διδακτορικούς φοιτητές/τριες 

Ο αριθμός, τα κριτήρια και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης περιγράφονται σε Κανόνα.

Υποτροφίες για φοιτητές πτυχίου από Ελλάδα

Με απόφαση της κυβέρνησης της Δημοκρατίας, όλοι οι Ελλαδίτες (υπήκοοι Ελλάδας και που έχουν στην Ελλάδα τη μόνιμη οικογενειακή τους διαμονή), είτε φοιτούν σε πτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο και ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης, λαμβάνουν ημερήσιο επίδομα σίτισης αξίας €7 (για τις εργάσιμες μέρες).

Ακόμη, στους Ελλαδίτες προπτυχιακούς φοιτητές κάθε μίας από τις έξι Σχολές του ΤΠΚ που εισήλθαν με την υψηλότερη βαθμολογία των Πανελλήνιων εξετάσεων δίδεται ετήσια υποτροφία ύψους €3,670.

Προϋπόθεση για ανανέωση της υποτροφίας το επόμενο έτος είναι η διατήρηση συνολικής μέσης σταθμικής βαθμολογίας τουλάχιστον 6.5/10

Ακόμη, οι οικογένειες φοιτητών από την Ελλάδα, που έχουν τη μόνιμη διαμονή τους στην Ελλάδα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για φοιτητικά επιδόματα που παρέχει η κυπριακή πολιτεία στα πλαίσια κρατικής φοιτητικής μέριμνας.

Υποτροφίες για φοιτητές πτυχίου από Αφρική

Σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Κένυας, το Πανεπιστήμιο προσφέρει πλήρη υποτροφία σε μικρό αριθμό φοιτητών από την Κένυα και την Ουγκάντα που πραγματοποιούν σπουδές πτυχίου στη Νοσηλευτική και σε άλλα προγράμματα του ΤΠΚ.

Η επιλογή γίνεται από την Αρχιεπισκοπή και η υποτροφία περιλαμβάνει ένα προπαρασκευαστικό έτος για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Πατήστε εδώ για τις καλύψεις της υποτροφίας.

Υποτροφίες από Ιδρύματα και άλλους Φορείς

Σημαντικός αριθμός υποτροφιών προσφέρεται κάθε χρόνο για φοιτητές (όλων των Πανεπιστημίων) μέσα από διαδικασίες που χειρίζονται Ιδρύματα και Φορείς. Δείτε τις κρατικές υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου και άλλες υποτροφίες σε σχετικό κατάλογο.

Βραβεία

Τα βραβεία απονέμονται σε φοιτητές που διακρίνονται για την ακαδημαϊκή τους επίδοση, την ευρύτερη κοινωνική προσφορά και το ήθος τους. Τα βραβεία περιλαμβάνουν χρηματικά ποσά που προέρχονται από πόρους του Πανεπιστημίου και από χορηγούς. Το ύψος του χρηματικού ποσού καθορίζεται ανάλογα από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου και από τους χορηγούς.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα είδη βραβείων και τους όρους απονομής.

Υποτροφίες και βραβεία

Εσωτερικές υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές

Από  τα  ακαθάριστα  έσοδα  που  προκύπτουν  κάθε  χρόνο  από  τα  δίδακτρα  των  μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών καθώς και με άλλους πόρους από Ίδια έσοδα, το  Πανεπιστήμιο παραχωρεί  τα ακόλουθα είδη υποτροφιών:  

1.1  Υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης για φοιτητές /τριες επιπέδου Μάστερ

1.2  Υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης για διδακτορικούς/ές  φοιτητές/τριες 

1.3  Υποτροφίες  Ακαδημαϊκής  Αριστείας  για  νεοεισερχόμενους/ες  διδακτορικούς φοιτητές/τριες 

Ο αριθμός, τα κριτήρια και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης περιγράφονται σε Κανόνα.

Υποτροφίες για φοιτητές πτυχίου από Ελλάδα

Με απόφαση της κυβέρνησης της Δημοκρατίας, όλοι οι Ελλαδίτες (υπήκοοι Ελλάδας και που έχουν στην Ελλάδα τη μόνιμη οικογενειακή τους διαμονή), είτε φοιτούν σε πτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο και ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης, λαμβάνουν ημερήσιο επίδομα σίτισης αξίας €7 (για τις εργάσιμες μέρες).

Ακόμη, στους Ελλαδίτες προπτυχιακούς φοιτητές κάθε μίας από τις έξι Σχολές του ΤΠΚ που εισήλθαν με την υψηλότερη βαθμολογία των Πανελλήνιων εξετάσεων δίδεται ετήσια υποτροφία ύψους €3,670.

Προϋπόθεση για ανανέωση της υποτροφίας το επόμενο έτος είναι η διατήρηση συνολικής μέσης σταθμικής βαθμολογίας τουλάχιστον 6.5/10

Ακόμη, οι οικογένειες φοιτητών από την Ελλάδα, που έχουν τη μόνιμη διαμονή τους στην Ελλάδα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για φοιτητικά επιδόματα που παρέχει η κυπριακή πολιτεία στα πλαίσια κρατικής φοιτητικής μέριμνας.

Υποτροφίες για φοιτητές πτυχίου από Αφρική

Σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Κένυας, το Πανεπιστήμιο προσφέρει πλήρη υποτροφία σε μικρό αριθμό φοιτητών από την Κένυα και την Ουγκάντα που πραγματοποιούν σπουδές πτυχίου στη Νοσηλευτική και σε άλλα προγράμματα του ΤΠΚ.

Η επιλογή γίνεται από την Αρχιεπισκοπή και η υποτροφία περιλαμβάνει ένα προπαρασκευαστικό έτος για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Πατήστε εδώ για τις καλύψεις της υποτροφίας.

Υποτροφίες από Ιδρύματα και άλλους Φορείς

Σημαντικός αριθμός υποτροφιών προσφέρεται κάθε χρόνο για φοιτητές (όλων των Πανεπιστημίων) μέσα από διαδικασίες που χειρίζονται Ιδρύματα και Φορείς. Δείτε τις κρατικές υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου και άλλες υποτροφίες σε σχετικό κατάλογο.

Βραβεία

Τα βραβεία απονέμονται σε φοιτητές που διακρίνονται για την ακαδημαϊκή τους επίδοση, την ευρύτερη κοινωνική προσφορά και το ήθος τους. Τα βραβεία περιλαμβάνουν χρηματικά ποσά που προέρχονται από πόρους του Πανεπιστημίου και από χορηγούς. Το ύψος του χρηματικού ποσού καθορίζεται ανάλογα από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου και από τους χορηγούς.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα είδη βραβείων και τους όρους απονομής.