Ευκαιρίες Εργοδότησης

Ειδικός Επιστήμονας

Τρεις (3) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας

Τμημα Καλων Τεχνων

Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμημα Καλων Τεχνων

Επίκουρος Καθηγητής ή Λέκτορας