Μέλη ΔΕΠ - ΕΕΠ

Email

antonis.danos@cut.ac.cy

Phone

25002553

Αντώνης Δανός

Αναπληρωτής Καθηγητής - Κοσμήτορας Σχολής

Email

klitsa.antoniou@cut.ac.cy

Phone

25002089

Κλίτσα Αντωνίου

Καθηγήτρια - Συντονίστρια Τμήματος

Email

nicos.synnos@cut.ac.cy

Phone

2500 2495

Νίκος Σύννος

Επίκουρος Καθηγητής

Συνεργάτες

Email

k.argianas@cut.ac.cy

Phone

25002500

Κωνσταντίνος Αργιανάς

Ειδικός Επιστήμονας

Email

maria.moschou@cut.ac.cy

Phone

25002500

Μαρία Μόσχου

Ειδικός Επιστήμονας

Email

constantinos.proimos@cut.ac.cy

Phone

25002500

Κωνσταντίνος Πρώιμος

Ειδικός Επιστήμονας

Email

niki.louizidou@cut.ac.cy

Phone

25002189

Νίκη Λουϊζίδη

Συνεργάτιδα Καθηγήτρια