Προσωπικό Γραφείου ΔΔΟ

Email

costas.hoppas@cut.ac.cy

Phone

2500 2450

Κώστας Χόππας

Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών

Email

demetris.sofroniou@cut.ac.cy

Phone

2500 2480

Δημήτρης Σωφρονίου

Λειτουργός Πανεπιστημίου

Email

p.lampropoulou@cut.ac.cy

Phone

2500 2171

Παρασκευή Λαμπροπούλου

Λειτουργός Πανεπιστημίου

Email

elena.toouli@cut.ac.cy

Phone

2500 2596

Έλενα Τοουλή

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Email

eleni.pavlou@cut.ac.cy

Phone

25002450, 25002648

Ελένη Παύλου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Email

stella.ioannou@cut.ac.cy

Phone

25002504

Στέλλα Ιωάννου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός