Αρμοδιότητες Γραφείου ΔΔΟ

Το Γραφείο του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών είναι αρμόδιο για τα πιο κάτω:

  • Στρατηγικό Σχεδιασμό & Βελτίωση της Απόδοσης των ΔΥ
  • Γραμματεία Συμβουλίου, Υποστήριξη Προέδρου και Επιτροπών ΔΔΟ
  • Προϋπολογισμό, Εξουσιοδοτήσεις, Εγκρίσεις, Διαχείριση Κονδυλίων
  • Κεντρικό Αρχείο

Αρμοδιότητες Γραφείου ΔΔΟ

Το Γραφείο του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών είναι αρμόδιο για τα πιο κάτω:

  • Στρατηγικό Σχεδιασμό & Βελτίωση της Απόδοσης των ΔΥ
  • Γραμματεία Συμβουλίου, Υποστήριξη Προέδρου και Επιτροπών ΔΔΟ
  • Προϋπολογισμό, Εξουσιοδοτήσεις, Εγκρίσεις, Διαχείριση Κονδυλίων
  • Κεντρικό Αρχείο