Πρυτανικό Συμβούλιο

Email

rector@cut.ac.cy

Phone

25002385

Παναγιώτης Ζαφείρης

Πρύτανης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής

Email

nicolas.tsapatsoulis@cut.ac.cy

Phone

25002614

Νικόλας Τσαπατσούλης

Καθηγητής, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Email

evangelos.akylas@cut.ac.cy

Phone

25002264

Ευάγγελος Ακύλας

Καθηγητής, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Email

costas.hoppas@cut.ac.cy

Phone

2500 2450

Κώστας Χόππας

Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών

Διοικητική Υποστήριξη

Έλενα Τύλληρου25002466

elena.tyllirou@cut.ac.cy