Ευκαιρίες Εργοδότησης (Ακαδημαϊκό Προσωπικό)

Τρείς (3) θέσεις: Ειδικών Επιστημόνων για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας

Τμημα Επιστημησ και Τεχνολογιασ Περιβαλλοντοσ

Μία (1) θέση Ερευνητικού Συνεργάτη (Κατηγορία Μεταπτυχιακού Συνεργάτη / Βοηθού Ερευνητή Α)

Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα:«Ναυτιλιακά»

Τμημα Καλων Τεχνων

Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμημα Καλων Τεχνων

Επίκουρος Καθηγητής ή Λέκτορας

Τμημα Εμποριου, Χρηματοοικονομικων και Ναυτιλιασ

Διανομές ή/και Ναυτιλιακά ή/και Οικονομικά Ενέργειας ή/και Οικονομικά Ενεργειακών Πόρων ή/και Οικονομικά Μεταφορών

Τμημα Επικοινωνιασ και Σπουδων Διαδικτυου

Επίκουρος Καθηγητής ή Λέκτορας στην ειδικότητα: Νέα Μέσα και Εξουσία

Τμημα Μηχανολογων Μηχανικων και Επιστημησ και Μηχανικησ Υλικων

Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Αυτόματος Έλεγχος/ Δυναμική/ Ταλαντώσεις/ Μηχανολογικός Σχεδιασμός»

Τμημα Επιστημησ και Τεχνολογιασ Περιβαλλοντοσ

Καινοτόμες ενεργειακές Τεχνολογίες