Περιγραφές Μαθημάτων

Υποχρεωτικό Μάθημα

CEI 221 Διακριτά Μαθηματικά (5 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

CEI 225 Λειτουργικά Συστήματα

Υποχρεωτικό Μάθημα

CEI 323 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Υποχρεωτικό Μάθημα

CEI 324 Τεχνολογία Λογισμικού

Υποχρεωτικό Μάθημα

CEI 325 Βάσεις Δεδομένων (6 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

CEI 326 Μηχανική Ιστού

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

CEI 361 Ψηφιοποίηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

CEI 362 Ερευνητικές Μέθοδοι (5 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

CEI 464 Γραφικά Υπολογιστών (5 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

CEI 468 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής (5 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

CEI 471 Επιστήμη Δεδομένων (5 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

CEI 523 Επιστήμη Δεδομένων (8 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

CEI 524 Επιστήμη Δικτύων (7 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

CEI 528 Βαθιά Μάθηση (8 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

CEI 565 Διαχείριση Έργων Λογισμικού (7 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

EEI 101 Προχωρημένα Μαθηματικά Ι

Υποχρεωτικό Μάθημα

EEI 101 Προχωρημένα Μαθηματικά I

Υποχρεωτικό Μάθημα

EEI 103 Προχωρημένα Μαθηματικά ΙΙ

Υποχρεωτικό Μάθημα

EEI 104 Γραμμική Άλγεβρα (5 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

EEI 231 Σήματα και Συστήματα (5 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

EEN 212 Ψηφιακά Συστήματα (6 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

EEN 314 Σχεδιασμός Συστημάτων VLSI

Υποχρεωτικό Μάθημα

EEN 316 Ηλεκτρομαγνητισμός (6 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

EEN 320 Συστήματα Ισχύος (6 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

EEN 443 Ηλεκτρονικά Ισχύος (6 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

EEN 444 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας (6 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

EEN 445 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (6 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

EEN 446 Ασύρματες Επικοινωνίες (6 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

EEN 450 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις (6 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

EEN 451 Ψηφιακές Επικοινωνίες (6 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

EEΙ 104 Γραμμική Άλγεβρα (5 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

EEΙ 231 Σήματα και Συστήματα (6 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΕEΝ 214 Ηλεκτρονική Ι (6 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΕEΝ 311 Συστήματα Ελέγχου (6 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΕEΝ 312 Ηλεκτρονική ΙΙ (6 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΕΕΙ 102 Φυσική Ι

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΕΕΝ 105 Φυσική ΙΙ

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΕΕΝ 202 Φυσική ΙΙΙ

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΕΕΝ 442 Συστήματα Ισχύος ΙΙ (6 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΕΕΝ 543 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΕΕΝ 544 Προχωρ. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων ΙΙ

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΗΜ 511 Ψηφιακές Επικοινωνίες

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΗΜ 515 Ερευνητικές Μεθόδοι (7 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 543 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 545 Φωτονική (7 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 546 Τεχνολογίες Ασύρματων Δικτύων (7 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 548 Διαχείριση Έργων Μηχανικής (7 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 550 Προχωρημένη Ηλεκτρονική

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 552 Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 553 Κυματοδηγοί και Θεωρία Κεραιών (7 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 554 Ιατρική Απεικόνιση (8 ECTS)