Περιγραφές Μαθημάτων

Υποχρεωτικό Μάθημα

CEI 221 Διακριτά Μαθηματικά (5 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

CEI 225 Λειτουργικά Συστήματα

Υποχρεωτικό Μάθημα

CEI 323 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Υποχρεωτικό Μάθημα

CEI 324 Τεχνολογία Λογισμικού

Υποχρεωτικό Μάθημα

CEI 325 Βάσεις Δεδομένων (6 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

CEI 326 Μηχανική Ιστού

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

CEI 361 Ψηφιοποίηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

CEI 362 Ερευνητικές Μέθοδοι (5 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

CEI 462 Κινητός Υπολογισμός (5 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

CEI 464 Γραφικά Υπολογιστών (5 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

CEI 468 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής (5 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

CEI 469 Ασφάλεια Υπολογιστών και Κρυπτογραφία

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

CEI 471 Επιστήμη Δεδομένων (5 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

CEI 523 Επιστήμη Δεδομένων (8 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

CEI 524 Επιστήμη Δικτύων (7 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

CEI 528 Βαθιά Μάθηση (8 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

CEI 565 Διαχείριση Έργων Λογισμικού (7 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

CEI 569 Ασφάλεια Υπολογιστών και Κρυπτογραφία

Υποχρεωτικό Μάθημα

EEI 101 Προχωρημένα Μαθηματικά I

Υποχρεωτικό Μάθημα

EEI 104 Γραμμική Άλγεβρα (5 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

EEI 231 Σήματα και Συστήματα (5 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

EEI 233 Οργάνωση Η/Υ

Υποχρεωτικό Μάθημα

HM 314 Σχεδιασμός Συστημάτων VLSI

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΕΕΝ 543 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΕΕΝ 544 Προχωρ. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων ΙΙ

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΗΜ 101 Προχωρημένα Μαθηματικά Ι

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 102 Φυσική Ι

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΗΜ 103 Προχωρημένα Μαθηματικά ΙΙ

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΗΜ 104 Γραμμική Άλγεβρα (5 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΗΜ 105 Φυσική ΙΙ

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΗΜ 202 Φυσική ΙΙΙ

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΗΜ 212 Ψηφιακά Συστήματα (6 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΗΜ 214 Ηλεκτρονική Ι (6 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΗΜ 231 Σήματα και Συστήματα (6 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΗΜ 233 Οργάνωση Η/Υ (6 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΗΜ 311 Συστήματα Ελέγχου (6 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΗΜ 312 Ηλεκτρονική ΙΙ (6 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΗΜ 316 Ηλεκτρομαγνητισμός (6 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΗΜ 320 Συστήματα Ισχύος (6 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 441 Εισαγωγή στη Φωτονική (6 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 442 Συστήματα Ισχύος ΙΙ (6 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 443 Ηλεκτρονικά Ισχύος (6 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 444 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας (6 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 445 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (6 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 446 Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες (6 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 447 Προχωρημένη Ηλεκτρονική (6 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 449 Ιατρική Απεικόνιση (6 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 450 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις (6 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 451 Μοντέρνες Ψηφιακές Επικοινωνίες (6 ECTS)

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΗΜ 511 Ψηφιακές Επικοινωνίες

Υποχρεωτικό Μάθημα

ΗΜ 515 Ερευνητικές Μεθόδοι (7 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 543 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 545 Φωτονική (7 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 546 Τεχνολογίες Ασύρματων Δικτύων (7 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 548 Διαχείριση Έργων Μηχανικής (7 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 550 Προχωρημένη Ηλεκτρονική

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 552 Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 553 Κυματοδηγοί και Θεωρία Κεραιών (7 ECTS)

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

ΗΜ 554 Ιατρική Απεικόνιση (8 ECTS)