Πτυχίο Καλών Τεχνών

Δομή και περιεχόμενο

Το πρόγραμμα πτυχίου στις Καλές Τέχνες προσφέρει σπουδές στη δισδιάστατη δημιουργία (σχέδιο, ζωγραφική, χαρακτική κλπ.) και στην τρισδιάστατη (γλυπτική, κατασκευές, εγκαταστάσεις κλπ.), καθώς και στις τεχνολογικές εφαρμογές στην τέχνη, από τη φωτογραφία έως το βίντεο, το animation και τις ψηφιακές εφαρμογές εικόνας και ήχου.

Οι σπουδές αυτές εμπλουτίζονται από την ουσιαστική παρουσία μαθημάτων στην Ιστορία και Θεωρία των Εικαστικών Τεχνών, της Αρχιτεκτονικής, και των Νέων Μέσων, καθώς και στη Φιλοσοφία (περιλαμβανομένης της Αισθητικής) της Τέχνης. Επιδιώκεται, έτσι, η ανάπτυξη των μεθοδολογικών εργαλείων και του θεωρητικού υπόβαθρου για τον εμπλουτισμό της πρακτικής και δημιουργίας της τέχνης με το αναγκαίο, στη σύγχρονη διεθνή καλλιτεχνική παραγωγή, πλαίσιο ιστορικής και θεωρητικής γνώσης και κριτικής σκέψης.

Στη διάρκεια των δύο πρώτων χρόνων (τέσσερα εξάμηνα) του προγράμματος, οι φοιτητές ακολουθούν κοινό πρόγραμμα σπουδών, ενώ στο τρίτο και στο τέταρτο έτος δίνεται η δυνατότητα για ένα βαθμό εξειδίκευσης μεταξύ της δισδιάστατης και της τρισδιάστατης δημιουργίας. Τα προσφερόμενα μαθήματα των δύο πρώτων ετών είναι όλα υποχρεωτικά, ενώ στο τρίτο και τέταρτο έτος (στο 5ο, 6ο και 7ο εξάμηνο) υπάρχει μερική δυνατότητα επιλογής μαθημάτων. Στο τελευταίο, 8ο εξάμηνο, η έμφαση δίνεται στη δημιουργία των έργων που αποτελούν την Πτυχιακή Εργασία των φοιτητών, παράλληλα με τη φοίτηση σε ένα μάθημα που αφορά – και είναι άμεσα συνδεδεμένο με την παρουσίαση της Πτυχιακής Εργασίας – στην Επιμέλεια Εκθέσεων.

Για την απόκτηση του πτυχίου στις Καλές Τέχνες απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 240 Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων [ECTS].

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Καλών Τεχνών αποκτούν τα κατάλληλα καλλιτεχνικά και ιστορικο-θεωρητικά εφόδια για μια πετυχημένη καλλιτεχνική πορεία ή/και σταδιοδρομία στους τομείς της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας παιδείας, στη διδακτική της τέχνης.

Διαδικασία εισδοχής

1. Υποψήφιοι από Κύπρο

Με ευθύνη της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, οι Εξετάσεις για εισαγωγή στo Τμήμα Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο 1 μέχρι 5 Ιουλίου 2020, στο κτίριο «Τάσσος Παπαδόπουλος» στη Λεμεσό (Θέμιδος και Ιφιγενείας γωνία).

Οι Εξετάσεις διαρκούν πέντε (5) μέρες από τις 9:00 π.μ. – 3:00 μ.μ. Την πρώτη μέρα διεξαγωγής των Εξετάσεων οι υποψήφιοι καλούνται όπως προσέλθουν στις 8:00 π.μ. για οδηγίες και έλεγχο των προσωπικών τους στοιχείων.

Οι αιτήσεις υποψηφίων για συμμετοχή πρέπει να υποβληθούν στα Γραφεία της Υπηρεσίας Εξετάσεων, από τις 28 Μαϊου μέχρι τις 5 Ιουνίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα ειδικά έντυπα συμμετοχής στις Εξετάσεις από την Υπηρεσίας Εξετάσεων, από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ηλεκτρονικά από εδώ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν μαζί με την Αίτησή τους:

α) Πιστοποιημένο αντίγραφο του Απολυτηρίου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης ή Αποδεικτικό Απόλυσης (αφορά απόφοιτους προηγούμενων χρόνων)

β) Οι απόφοιτοι Σχολείων Μ.Ε. 2020, θα πρέπει να αποστείλουν οι ίδιοι τους πιστοποιημένο αντίγραφο του Απολυτηρίου ή Αποδεικτικού Απόλυσης, μόλις το παραλάβουν από το σχολείο τους και πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

γ) Εξεταστικά τέλη ύψους €50 Οι υποψήφιοι που θα αποστείλουν ταχυδρομικώς την αίτησή τους θα πρέπει να εκδώσουν ταχυδρομική επιταγή προς: Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

δ) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες πιστοποιημένες από Κοινοτάρχη της περιοχής διαμονής τους

ε) Αντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τις εξετάσεις πατήστε εδώ.

Οι υποψήφιοι πληροφορούνται ότι τα Δελτία Υποψηφίων καθώς και σχετικές οδηγίες θα τους αποσταλούν ταχυδρομικώς περί τα μέσα Ιουνίου. Σε περίπτωση μη παραλαβής τους, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Εξετάσεων, Τηλ. 22582900.

Τονίζεται ότι οι εξετάσεις για εισαγωγή στο Τμήμα Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι ανεξάρτητες και διακριτές από τις εξετάσεις για εισαγωγή στις Σχολές Καλών Τεχνών της Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθούν στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου 2019 από την Υπηρεσία Εξετάσεων.

 

2. Υποψήφιοι από Ελλάδα

Στο πλαίσιο των Κανονισμών περί Υπεράριθμων θέσεων σε Ειδικές Κατηγορίες στα Δημόσια Πανεπιστήμια Κύπρου (2009), το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει θέσεις στο νέο πρόγραμμα πτυχίου στις Καλές Τέχνες σε υποψήφιους φοιτητές που είναι απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Λυκείου ή άλλου ισότιμου σχολείου της Ελλάδας.

Η κατανομή των θέσεων θα γίνει μέσω ειδικής εξεταστικής διαδικασίας που διοργανώνει το Τμήμα Καλών Τεχνών και περιλαμβάνει εξετάσεις καλλιτεχνικής δημιουργίας (με βαρύτητα 60%) και παρουσίαση και υποβολή καλλιτεχνικού πορτφόλιο (με βαρύτητα 40%).

Οι εξετάσεις διαρκούν δύο μέρες και θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο και την Κυριακή, 4 και 5 Ιουλίου 2020, από τις 9 πμ – 3 μμ, στα εργαστήρια του Τμήματος Καλών Τεχνών (οδός Αρχ. Κυπριανού, Λεμεσός). Την πρώτη μέρα διεξαγωγής των Εξετάσεων οι υποψήφιοι καλούνται όπως προσέλθουν στις 8:00 π.μ. για οδηγίες και έλεγχο των προσωπικών τους στοιχείων. Πατήστε εδώ για τις αναλυτικές οδηγίες εξετάσεων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1-26 Ιουνίου 2020

Οι αιτήσεις, μαζί με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.  Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (πατήστε εδώ).

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την αίτησή τους:

α) Αντίγραφο του Απολυτηρίου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης ή Αποδεικτικό Απόλυσης (αφορά απόφοιτους προηγούμενων χρόνων). Για απόφοιτους Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 2020, η υποβολή αντιγράφου του Απολυτηρίου ή Αποδεικτικού Απόλυσης, πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου 2020.

β) Μια πρόσφατη φωτογραφία μεγέθους διαβατηρίου

γ) Αντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τις εξετάσεις πατήστε εδώ.

Όσοι υποβάλουν αίτηση θα λάβουν στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση οδηγίες για τις εξετάσεις καθώς και το Δελτίο Υποψήφιου. 

Η διαδικασία αυτή είναι ανεξάρτητη από τη διαδικασία κατανομής θέσεων για αποφοίτους σχολείων της Κύπρου που πραγματοποιείται την ίδια περίοδο με ευθύνη της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Είναι επίσης ανεξάρτητη από τις εξετάσεις για εισαγωγή στις Σχολές Καλών Τεχνών της Ελλάδας.

Διαμονή

Παρέχεται η δυνατότητα διαμονής σε διαμερίσματα που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο (Εστίες), στο πλαίσιο του προγράμματος Θερινής Διαμονής. Για πληροφορίες, εδώ

Περισσότερες Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, στα τηλέφωνα 25002710 ή 25002711 και στην ιστοσελίδα (εδώ)

Μαθήματα Εξαμήνων

1o Εξάμηνο

2o Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

FAR 100  Σχέδιο 1

4

FAR 101  Σχέδιο 2

4

FAR 110  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 1: δισδιάστατη δημιουργία

4

FAR 102  Χαρακτική 1

4

FAR 120  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 2: τρισδιάστατη δημιουργία

4

FAR 111  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία ΙV: δισδιάστατη δημιουργία

4

FAR 130  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 3: τεχνολογίες των Νέων Μέσων

4

FAR 121  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 4: τρισδιάστατη δημιουργία

4

FAR 140  Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης 1

4

FAR 131  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 6: εφαρμογές στα Νέα Μέσα

4

FAR 141  Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής 1

4

FAR 142  Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης 2

4

LCE 133 Αγγλικά για Σπουδές Καλών Τεχνών 1

4

FAR 143  Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής 2

4

 

 

LCE 134 Αγγλικά για Σπουδές Καλών Τεχνών 2

4

Σύνολο

28

Σύνολο

32

3o Εξάμηνο

4o Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

FAR 200  Σχέδιο 3

4

FAR 202  Σχέδιο 4

4

FAR 201  Χαρακτική 2

4

FAR 211  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 10: δισδιάστατη δημιουργία

4

FAR 210  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 7: δισδιάστατη δημιουργία

4

FAR 221  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 11: τρισδιάστατη δημιουργία

4

FAR 220  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 8: τρισδιάστατη δημιουργία

4

FAR 231  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 12: Φωτογραφία II

4

FAR 230  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 9: Φωτογραφία I

4

FAR 232  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 13: ψηφιακές εφαρμογές εικόνας και ήχου

4

FAR 240  Ιστορία της Τέχνης 3: Μοντερνισμός

4

FAR 241  Ιστορία της Τέχνης 4: Μεταμοντερνισμός και σύγχρονη τέχνη

4

FAR 250  Φιλοσοφία της Τέχνης 1: από τον Πλάτωνα στον Νίτσε

4

FAR 251  Φιλοσοφία της Τέχνης 2: από τον 19ο αιώνα στη σύγχρονη εποχή

4

 

 

FAR 252  Θεωρία και Κριτική της Τέχνης

4

Σύνολο

28

Σύνολο

32

5ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Δισδιάστατης Δημιουργίας

Κατεύθυνση Τρισδιάστατης Δημιουργίας

 

ECTS

 

ECTS

FAR 310  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 14: δισδιάστατη δημιουργία

18

FAR 320  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 14: τρισδιάστατη δημιουργία

18

FAR 340  Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης 5: Ειδικά Θέματα

4

FAR 340  Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης 5: Ειδικά Θέματα

4

FAR 350  Αισθητική των Νέων Μέσων 1

4

FAR 350  Αισθητική των Νέων Μέσων 1

4

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής [Βλ.  Πίνακα Γ]

4

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής [Βλ.  Πίνακα Γ]

4

Σύνολο

30

Σύνολο

30

6ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Δισδιάστατης Δημιουργίας

Κατεύθυνση Τρισδιάστατης Δημιουργίας

 

ECTS

 

ECTS

FAR 311  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 15: δισδιάστατη δημιουργία

18

FAR 321  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 15: τρισδιάστατη δημιουργία

18

FAR 341  Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης 6: Ειδικά Θέματα

4

FAR 341  Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης 6: Ειδικά Θέματα

4

FAR 351  Αισθητική των Νέων Μέσων 2

4

FAR 351  Αισθητική των Νέων Μέσων 2

4

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής [Βλ.  Πίνακα Γ]

4

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής [Βλ.  Πίνακα Γ]

4

Σύνολο

30

Σύνολο

30

7ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Δισδιάστατης Δημιουργίας

Κατεύθυνση Τρισδιάστατης Δημιουργίας

 

ECTS

 

ECTS

FAR 410  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 16: δισδιάστατη δημιουργία

18

FAR 420  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία 16: τρισδιάστατη δημιουργία

18

FAR 440  Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης 7: Ειδικά Θέματα

ή

FAR 450  Αισθητική των Νέων Μέσων 3

4

FAR 440  Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης 7: Ειδικά Θέματα

ή

FAR 450  Αισθητική των Νέων Μέσων 3

4

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής [Βλ. Πίνακα Γ]

4

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής [Βλ. Πίνακα Γ]

4

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

4-6

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

4-6

Σύνολο

30-32

Σύνολο

30-32

8ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Δισδιάστατης Δημιουργίας

Κατεύθυνση Τρισδιάστατης Δημιουργίας

 

ECTS

 

ECTS

FAR 46Πτυχιακή Εργασία

20

FAR 46Πτυχιακή Εργασία

20

FAR 490  Επιμέλεια Εκθέσεων

4

FAR 490  Επιμέλεια Εκθέσεων

4

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

4-6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 4-6

Σύνολο

28-30

Σύνολο

28-30

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΤΗ 3ο και 4ο

   

ECTS

FAR 330

Video Art

4

FAR 331

Κινηματογραφική Παραγωγή

4

FAR 332

Animation

4

FAR 333

Νέα Μέσα και Ήχος

4

FAR 342

Νεοελληνική Τέχνη (από τον 18ο αιώνα στον 20ό)

4

FAR 343

Νεώτερη και Σύγχρονη Κυπριακή Τέχνη

4

FAR 344

Ιστορία και Θεωρία του Κινηματογράφου 4

FAR 345

Οπτικός Πολιτισμός 4

FAR 441

Φωτογραφία και Σύγχρονη Θεωρία

4

FAR 442

Θέματα Αιχμής στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης

4

FAR 491

Μουσειολογία

4

FAR 492

Ανθρωπολογία της Τέχνης

4

FAR 493

Κοινωνιολογία της Τέχνης

4

Σημείωση: Το τμήμα δεν υποχρεούται να προσφέρει όλα τα μαθήματα από τον πιο πάνω πίνακα

 

Επεξηματικό Υπόμνημα Κωδικών

FAR ΧΧΧ:

Πρώτο ψηφίο = Έτος

Δεύτερο ψηφίο = Θεματική Ενότητα

Τρίτο ψηφίο = Αύξοντας Αριθμός [ανά έτος]

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

FAR x0x = Μαθήματα Καλλιτεχνικής Πρακτικής

FAR x1x = Μαθήματα Εργαστηριακής Πρακτικής-Θεωρίας: δισδιάστατη δημιουργία

FAR x2x = Μαθήματα Εργαστηριακής Πρακτικής-Θεωρίας: τρισδιάστατη δημιουργία

FAR x3x = Μαθήματα Εργαστηριακής Πρακτικής-Θεωρίας: τεχνολογίες-Νέα Μέσα

FAR x4x = Μαθήματα Ιστορίας-Θεωρίας

FAR x5x = Μαθήματα Φιλοσοφίας και Αισθητικής

FAR x6x = Πτυχιακή Εργασία

FAR x9x = Διάφορα Μαθήματα

LCE xxx = Μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος