Ελληνικά για το κοινό

Ελληνικά στο Κέντρο Γλωσσών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Κέντρο Γλωσσών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού για όλα τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (Α1-Γ2). Η διδασκαλία αποβλέπει στην αρμονική ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων, δηλαδή την κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου σε αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας.

Γιατί να επιλέξετε το Κέντρο Γλωσσών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου;

 • Κρατικό και αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο
 • Εφαρμογή σύγχρονων θεωριών και μεθόδων απόκτησης μιας δεύτερης γλώσσας, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής
 • Προγράμματα σχεδιασμένα με βάση τους ιδιαίτερους λόγους που επιθυμούν οι σπουδαστές να μάθουν ελληνικά.
 • Γνωριμία με τον ελληνικό και κυπριακό πολιτισμό
 • Αυθεντικό επικοινωνιακό υλικό
 • Χρήση Νέων Τεχνολογιών
 • Βεβαίωση ελληνομάθειας
 • Ολιγομελή τμήματα
 • Διδακτικό προσωπικό ειδικά εκπαιδευμένο στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
 • Φιλικό περιβάλλον 

Προγράμματα

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δημιουργούνται ποικίλα προγράμματα, γενικού ενδιαφέροντος ή εξειδικευμένα προγράμματα, προσαρμοσμένα στις επικοινωνιακές ανάγκες των σπουδαστών. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (διάρκεια, επίπεδο κ.ά.) καθορίζονται από τις ανάγκες των σπουδαστών, για παράδειγμα εντατικά μαθήματα ελληνικών για εργαζόμενους σε:

 • πρεσβείες ξένων χωρών στην Κύπρο
 • μονάδες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές κ.ά.)
 • τουριστικά επαγγέλματα (εστιατόρια, ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία κ.ά.)
 • νομικά επαγγέλματα
 • γραμματειακά επαγγέλματα

Επίπεδα

Τα προγράμματα προσφέρονται στα έξι επίπεδα ελληνομάθειας του ΚΕΠΑ:

 • Α. Αρχάριοι Α1, Α2
 • Β. Μέσοι Β1, Β2
 • Γ. Προχωρημένοι Γ1, Γ2 
 • Δ. Ελληνικά για Γιατρούς Β2

 

 

Δραστηριότητες

Στο πλαίσιο της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και της επαφής με τον ελληνικό και κυπριακό πολιτισμό, οι σπουδαστές του Κέντρου Γλωσσών, συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες πολιτισμικού χαρακτήρα, όπως:

Α. Επισκέψεις σε χώρους όπου γίνεται αυθεντική χρήση της γλώσσας
Β. Προβολή ελληνικών ταινιών με αυθεντική χρήση της γλώσσας
Γ. Παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών  

Εξέταση

Η εξέταση για την απόκτηση βεβαίωσης ελληνομάθειας περιλαμβάνει κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, καθώς και αναγνώριση πολιτισμικών στοιχείων, που είναι απαραίτητα για τη γλωσσική επάρκεια του εξεταζόμενου επιπέδου. 

Βεβαιώσεις

 • Βεβαίωση ελληνομάθειας.

Στους υποψήφιους που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις εξετάσεις, χορηγείται βεβαίωση ελληνομάθειας 

 • Βεβαίωση παρακολούθησης.

Σε όποιον παρακολουθήσει τα μαθήματα σε τακτική βάση χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης των μαθημάτων για κάθε νόμιμη χρήση

Πληροφορίες εγγραφής

 • Εγγραφές: Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου 
 • Κύκλοι σπουδών: Φθινοπωρινό, εαρινό και θερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο 
 • Διάρκεια μαθημάτων: 13 εβδομάδες το κάθε εξάμηνο, 2 μαθήματα την εβδομάδα, διάρκειας 90 λεπτών 
 • Ωράριο μαθημάτων: Πρωινά, απογευματινά, βραδινά, ανάλογα με τη ζήτηση 
 • Δίδακτρα: 350 Ευρώ
  • Καλύπτουν όλο το διάστημα σπουδών καθώς και τη συμμετοχή του στις εξετάσεις για την απόκτηση της βεβαίωσης ελληνομάθειας Μαΐου ή και Σεπτεμβρίου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους
  • Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε περίπτωση διακοπής φοίτησης ή μη παρακολούθησης

Δικαιολογητικά εγγραφής

 1. Αίτηση Συμμετοχής (Δείτε Έντυπο αίτησης)
 2. Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας
 3. Πρωτότυπη απόδειξη κατάθεσης των διδάκτρων

Έναρξη μαθημάτων

26/09/2016
23/01/2017

Εξετάσεις

12-17/12/2016
08-13/05/2017

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με:
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Κέντρο Γλωσσών
Δημοσθένη Μιτσή 5, 3022, Λεμεσός
Τηλ. +357 25 00 27 08, +357 25 00 20 13, +357 25 002206, +357 25 002708
Φαξ: +357 25 00 26 34, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: greek@cut.ac.cy

https://www.facebook.com/greekcut/
 

Ελληνικά για το κοινό

Ελληνικά στο Κέντρο Γλωσσών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Κέντρο Γλωσσών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού για όλα τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (Α1-Γ2). Η διδασκαλία αποβλέπει στην αρμονική ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων, δηλαδή την κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου σε αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας.

Γιατί να επιλέξετε το Κέντρο Γλωσσών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου;

 • Κρατικό και αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο
 • Εφαρμογή σύγχρονων θεωριών και μεθόδων απόκτησης μιας δεύτερης γλώσσας, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής
 • Προγράμματα σχεδιασμένα με βάση τους ιδιαίτερους λόγους που επιθυμούν οι σπουδαστές να μάθουν ελληνικά.
 • Γνωριμία με τον ελληνικό και κυπριακό πολιτισμό
 • Αυθεντικό επικοινωνιακό υλικό
 • Χρήση Νέων Τεχνολογιών
 • Βεβαίωση ελληνομάθειας
 • Ολιγομελή τμήματα
 • Διδακτικό προσωπικό ειδικά εκπαιδευμένο στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
 • Φιλικό περιβάλλον 

Προγράμματα

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δημιουργούνται ποικίλα προγράμματα, γενικού ενδιαφέροντος ή εξειδικευμένα προγράμματα, προσαρμοσμένα στις επικοινωνιακές ανάγκες των σπουδαστών. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (διάρκεια, επίπεδο κ.ά.) καθορίζονται από τις ανάγκες των σπουδαστών, για παράδειγμα εντατικά μαθήματα ελληνικών για εργαζόμενους σε:

 • πρεσβείες ξένων χωρών στην Κύπρο
 • μονάδες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές κ.ά.)
 • τουριστικά επαγγέλματα (εστιατόρια, ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία κ.ά.)
 • νομικά επαγγέλματα
 • γραμματειακά επαγγέλματα

Επίπεδα

Τα προγράμματα προσφέρονται στα έξι επίπεδα ελληνομάθειας του ΚΕΠΑ:

 • Α. Αρχάριοι Α1, Α2
 • Β. Μέσοι Β1, Β2
 • Γ. Προχωρημένοι Γ1, Γ2 
 • Δ. Ελληνικά για Γιατρούς Β2

 

 

Δραστηριότητες

Στο πλαίσιο της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και της επαφής με τον ελληνικό και κυπριακό πολιτισμό, οι σπουδαστές του Κέντρου Γλωσσών, συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες πολιτισμικού χαρακτήρα, όπως:

Α. Επισκέψεις σε χώρους όπου γίνεται αυθεντική χρήση της γλώσσας
Β. Προβολή ελληνικών ταινιών με αυθεντική χρήση της γλώσσας
Γ. Παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών  

Εξέταση

Η εξέταση για την απόκτηση βεβαίωσης ελληνομάθειας περιλαμβάνει κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, καθώς και αναγνώριση πολιτισμικών στοιχείων, που είναι απαραίτητα για τη γλωσσική επάρκεια του εξεταζόμενου επιπέδου. 

Βεβαιώσεις

 • Βεβαίωση ελληνομάθειας.

Στους υποψήφιους που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις εξετάσεις, χορηγείται βεβαίωση ελληνομάθειας 

 • Βεβαίωση παρακολούθησης.

Σε όποιον παρακολουθήσει τα μαθήματα σε τακτική βάση χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης των μαθημάτων για κάθε νόμιμη χρήση

Πληροφορίες εγγραφής

 • Εγγραφές: Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου 
 • Κύκλοι σπουδών: Φθινοπωρινό, εαρινό και θερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο 
 • Διάρκεια μαθημάτων: 13 εβδομάδες το κάθε εξάμηνο, 2 μαθήματα την εβδομάδα, διάρκειας 90 λεπτών 
 • Ωράριο μαθημάτων: Πρωινά, απογευματινά, βραδινά, ανάλογα με τη ζήτηση 
 • Δίδακτρα: 350 Ευρώ
  • Καλύπτουν όλο το διάστημα σπουδών καθώς και τη συμμετοχή του στις εξετάσεις για την απόκτηση της βεβαίωσης ελληνομάθειας Μαΐου ή και Σεπτεμβρίου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους
  • Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε περίπτωση διακοπής φοίτησης ή μη παρακολούθησης

Δικαιολογητικά εγγραφής

 1. Αίτηση Συμμετοχής (Δείτε Έντυπο αίτησης)
 2. Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας
 3. Πρωτότυπη απόδειξη κατάθεσης των διδάκτρων

Έναρξη μαθημάτων

26/09/2016
23/01/2017

Εξετάσεις

12-17/12/2016
08-13/05/2017

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με:
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Κέντρο Γλωσσών
Δημοσθένη Μιτσή 5, 3022, Λεμεσός
Τηλ. +357 25 00 27 08, +357 25 00 20 13, +357 25 002206, +357 25 002708
Φαξ: +357 25 00 26 34, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: greek@cut.ac.cy

https://www.facebook.com/greekcut/