Αγγλικά

(α) Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

 • Τρίωρο εβδομαδιαίο μάθημα.
 • Επίπεδο Β1-Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΕΠΑ) για τις Γλώσσες και Συμβουλίου της Ευρώπης.

 

(β) Αγγλικά για Ειδικούς Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

 • Τρίωρο εβδομαδιαίο μάθημα.
 • Επίπεδο Β2 – Γ1 του ΚΕΠΑ για τις Γλώσσες και του Συμβουλίου της Ευρώπης.
 • Έχει ως προαπαιτούμενο το μάθημα Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς
 • Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων ανάλογα με τον κλάδο σπουδών των φοιτητών

 

Ειδικότερα προσφέρονται Αγγλικά για:

 • Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων
 • Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
 • Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού
 • Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας
 • Διατμηματικό Πρόγραμμα Διοίκησης
 • Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου
 • Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας
 • Τμήμα Νοσηλευτικής
 • μήμα Επιστημών Αποκατάστασης
 • Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την περιβαλλοντική και δημόσια υγεία
 • μήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών
 • μήμα Καλών Τεχνών
 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
 • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

 

Η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας για ειδικούς σκοπούς με βάση τις θεματικές κατευθύνσεις που αναφέρονται πιο πάνω προετοιμάζει και εξοπλίζει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γλωσσικές δεξιότητες, έτσι ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γλώσσα σε ένα επαρκές επίπεδο.

Οι δεξιότητες αυτές θα τους επιτρέψουν να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στις απαιτήσεις του κλάδου σπουδών τους, της έρευνας, καθώς επίσης και της μελλοντικής ακαδημαϊκής και επαγγελματικής τους καριέρας.

 

(γ) Αγγλικά για Ειδικούς Ακαδημαϊκούς Σκοπούς για φοιτητές με διαφοροποιημένες ικανότητες

 • Τρίωρο εβδομαδιαίο πρόγραμμα
 • Επίπεδα Α1 – Α2 – Β1 – Β2 του ΚΕΠΑ ανάλογα με το επίπεδο των φοιτητών

 

Αγγλικά

(α) Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

 • Τρίωρο εβδομαδιαίο μάθημα.
 • Επίπεδο Β1-Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΕΠΑ) για τις Γλώσσες και Συμβουλίου της Ευρώπης.

 

(β) Αγγλικά για Ειδικούς Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

 • Τρίωρο εβδομαδιαίο μάθημα.
 • Επίπεδο Β2 – Γ1 του ΚΕΠΑ για τις Γλώσσες και του Συμβουλίου της Ευρώπης.
 • Έχει ως προαπαιτούμενο το μάθημα Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς
 • Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων ανάλογα με τον κλάδο σπουδών των φοιτητών

 

Ειδικότερα προσφέρονται Αγγλικά για:

 • Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων
 • Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
 • Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού
 • Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας
 • Διατμηματικό Πρόγραμμα Διοίκησης
 • Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου
 • Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας
 • Τμήμα Νοσηλευτικής
 • μήμα Επιστημών Αποκατάστασης
 • Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την περιβαλλοντική και δημόσια υγεία
 • μήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών
 • μήμα Καλών Τεχνών
 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
 • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

 

Η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας για ειδικούς σκοπούς με βάση τις θεματικές κατευθύνσεις που αναφέρονται πιο πάνω προετοιμάζει και εξοπλίζει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γλωσσικές δεξιότητες, έτσι ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γλώσσα σε ένα επαρκές επίπεδο.

Οι δεξιότητες αυτές θα τους επιτρέψουν να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στις απαιτήσεις του κλάδου σπουδών τους, της έρευνας, καθώς επίσης και της μελλοντικής ακαδημαϊκής και επαγγελματικής τους καριέρας.

 

(γ) Αγγλικά για Ειδικούς Ακαδημαϊκούς Σκοπούς για φοιτητές με διαφοροποιημένες ικανότητες

 • Τρίωρο εβδομαδιαίο πρόγραμμα
 • Επίπεδα Α1 – Α2 – Β1 – Β2 του ΚΕΠΑ ανάλογα με το επίπεδο των φοιτητών