Αποφάσεις Άτυπου Πρυτανικού Συμβουλίου

Συνεδρία Σύνοψη Ημερομηνία
92η 28/12/2011
91η 1/12/2011
90η 31/10/2011
89η 10/10/2011
88η 28/09/2011
87η 14/09/2011
86η 22/07/2011
85η 28/06/2011
84η 02/06/2011
83η 20/05/2011