Σύνθεση Συμβουλίου

Email

panicos.philippou@cut.ac.cy

Phone

25002596

Πανίκος Φιλίππου

Πρόεδρος Συμβουλίου

Email

nikolas.iordanou@cut.ac.cy

Phone

25002500

Νικόλας Ιορδάνου

Αντιπρόεδρος Συμβουλίου

Email

andreas.anayiotos@cut.ac.cy

Phone

2500 2500

Email

d.hadjimitsis@cut.ac.cy

Phone

25002548

Διόφαντος Χατζημιτσής

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Email

c.chrysostomou@cut.ac.cy

Phone

25002616

Κρίστης Χρυσοστόμου

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Email

c.chrysostomou@cut.ac.cy

Phone

25002616

Αυξέντης Ζεμενίδης

Μέλος Συμβουλίου

Email

catherine.nikita@cut.ac.cy

Phone

25002500

Κατερίνα Νικήτα

Μέλος Συμβουλίου

Email

iacovos.papaiacovou@cut.ac.cy

Phone

25002500

Ιάκωβος Παπαϊακώβου

Μέλος Συμβουλίου

Email

c.christodoulou@cut.ac.cy

Phone

25002323

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου

Ενταγμένος Επίκουρος Καθηγητής

Email

paul.christodoulides@cut.ac.cy

Phone

25002611

Παύλος Χριστοδουλίδης

Επίκουρος Καθηγητής

Email

savvas.stouppas@cut.ac.cy

Phone

25002611

Σάββας Στούππας

Μέλος Συμβουλίου

Email

takis.gavrielides@cut.ac.cy

Phone

25002500

Τάκης Γαβριηλίδης

Μέλος Συμβουλίου

Email

tasos.georgiades@cut.ac.cy

Phone

25002560

Τάσος Γεωργιάδης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email

christos.homatas@cut.ac.cy

Phone

25002560

Χρίστος Χωματάς

Μέλος Συμβουλίου

Email

christiana.kouta@cut.ac.cy

Phone

25 002016

Χριστιάνα Κούτα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αντιπρόεδρος Τμήματος

Email

am.patsalis@edu.cut.ac.cy

Phone

25 002016

Ανδρέας Πατσαλής

Μέλος - Εκπρόσωπος Φοιτητών

Email

g.genethliou@cut.ac.cy

Phone

2500 2208

Γενέθλιος Γενεθλίου

Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Λογιστηρίου)

Email

dimitris.tsaltas@cut.ac.cy

Phone

2500 2545

Δημήτρης Τσάλτας

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email

demetra.karantokis@cut.ac.cy

Phone

2500 2545

Δήμητρα Καραντώκη

Μέλος Συμβουλίου

Email

savvas.antoniou@cut.ac.cy

Phone

2500 2545

Σάββας Αντωνίου

Μέλος Συμβουλίου

Email

costas.hoppas@cut.ac.cy

Phone

2500 2450

Κώστας Χόππας

Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών