Πολιτική διαμονής στις Εστίες για εισερχόμενους φοιτητές Erasmus

1. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου παραχωρεί κάθε χρόνο μέχρι 20 κλίνες στις φοιτητικές εστίες για τις ανάγκες εισερχόμενων φοιτητών Erasmus.  Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φοιτητές που έχουν επίσημα εγκριθεί από το Πανεπιστήμιό τους για το πρόγραμμα Erasmus και η αίτησή τους έχει γίνει αποδεκτή από το Γραφείο Erasmus και Κινητικότητας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το ΤΠΚ δέχεται αιτήσεις μόνο μέσω συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων και όχι απευθείας από φοιτητές.

2. Προτεραιότητα για στέγαση στα δωμάτια των φοιτητικών εστιών έχουν οι φοιτητές Erasmus που θα φοιτήσουν για ολόκληρο το ακαδημαϊκό έτος, με βάση τη ημερομηνία και ώρα υποβολής ενδιαφέροντος. Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από φοιτητές που θα φοιτήσουν για μικρότερο διάστημα ή που έρχονται για πρακτική άσκηση.

3. Η διαμονή είναι σε ανεξάρτητα διαμερίσματα, πλήρως επιπλωμένα, δύο και τριών υπνοδωματίων.

4. Το ενοίκιο περιλαμβάνει σύνδεση με διαδίκτυο, έξοδα συντήρησης, κατανάλωση νερού και ηλεκτρισμού, κλιματισμό.  Πατήστε εδώ και την πολιτική χρεώσεων.

5. Η διαμονή στις φοιτητικές εστίες όλων των ενοίκων ρυθμίζεται με Κανόνες (πατήστε εδώ).

6. Το Γραφείο Στέγασης θα δέχεται αιτήσεις από φοιτητές Erasmus, μέχρι την πρώτη βδομάδα Ιουλίου για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο (Σεπτέμβρης-Δεκέμβρης)  και μέχρι την τελευταία βδομάδα Νοεμβρίου για το Εαρινό Εξάμηνο (Ιανουάριος-Αύγουστος).  Οι φοιτητές που χάνουν τις πιο πάνω προθεσμίες, θα πρέπει να αναζητήσουν διαμονή εκτός εστιών.

7.  Εντός 2 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης, το Γραφείο Erasmus επικοινωνεί με τους ενδιαφερόμενους για τα περαιτέρω.

 

Πολιτική διαμονής στις Εστίες για εισερχόμενους φοιτητές Erasmus

1. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου παραχωρεί κάθε χρόνο μέχρι 20 κλίνες στις φοιτητικές εστίες για τις ανάγκες εισερχόμενων φοιτητών Erasmus.  Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φοιτητές που έχουν επίσημα εγκριθεί από το Πανεπιστήμιό τους για το πρόγραμμα Erasmus και η αίτησή τους έχει γίνει αποδεκτή από το Γραφείο Erasmus και Κινητικότητας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το ΤΠΚ δέχεται αιτήσεις μόνο μέσω συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων και όχι απευθείας από φοιτητές.

2. Προτεραιότητα για στέγαση στα δωμάτια των φοιτητικών εστιών έχουν οι φοιτητές Erasmus που θα φοιτήσουν για ολόκληρο το ακαδημαϊκό έτος, με βάση τη ημερομηνία και ώρα υποβολής ενδιαφέροντος. Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από φοιτητές που θα φοιτήσουν για μικρότερο διάστημα ή που έρχονται για πρακτική άσκηση.

3. Η διαμονή είναι σε ανεξάρτητα διαμερίσματα, πλήρως επιπλωμένα, δύο και τριών υπνοδωματίων.

4. Το ενοίκιο περιλαμβάνει σύνδεση με διαδίκτυο, έξοδα συντήρησης, κατανάλωση νερού και ηλεκτρισμού, κλιματισμό.  Πατήστε εδώ και την πολιτική χρεώσεων.

5. Η διαμονή στις φοιτητικές εστίες όλων των ενοίκων ρυθμίζεται με Κανόνες (πατήστε εδώ).

6. Το Γραφείο Στέγασης θα δέχεται αιτήσεις από φοιτητές Erasmus, μέχρι την πρώτη βδομάδα Ιουλίου για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο (Σεπτέμβρης-Δεκέμβρης)  και μέχρι την τελευταία βδομάδα Νοεμβρίου για το Εαρινό Εξάμηνο (Ιανουάριος-Αύγουστος).  Οι φοιτητές που χάνουν τις πιο πάνω προθεσμίες, θα πρέπει να αναζητήσουν διαμονή εκτός εστιών.

7.  Εντός 2 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης, το Γραφείο Erasmus επικοινωνεί με τους ενδιαφερόμενους για τα περαιτέρω.