Φοιτητικοί Όμιλοι

Tα φοιτητικά χρόνια είναι ένας πολύ σημαντικός σταθμός στη ζωή σου. Φοιτητής δεν σημαίνει μόνο διάβασμα και εξετάσεις, αλλά δημιουργία, ελευθερία σκέψης και δραστηριότητες. Μην αφήσεις τα φοιτητικά σου χρόνια να περάσουν χωρίς να εμπλακείς λίγο ή πολύ σε αυτές τις δραστηριότητες.

Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν φοιτητικοί όμιλοι που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων σε θέματα πολιτισμού, τεχνών, μουσικής, χορού, αθλητισμού και ευρύτερα ψυχαγωγίας. Η δυνατότητα ενασχόλησης των φοιτητών με τα εξω-πανεπιστημιακά τους ενδιαφέροντα προσφέρει πλούσιες εμπειρίες και αξέχαστες αναμνήσεις.

Οι Όμιλοι ιδρύονται με πρωτοβουλία των φοιτητών και απαρτίζονται μόνο από φοιτητές. Απαραίτητη προϋπόθεση σύστασης φοιτητικών ομίλων είναι η κατάθεση καταστατικού στην YΣΦΜ και η έγκριση των σκοπών και δραστηριοτήτων των ομίλων από τις αρχές του Πανεπιστημίου.

Oι εγκεκριμένοι όμιλοι έχουν πρόσβαση σε ταχυδρομικές θυρίδες, πινακίδες ανακοινώσεων και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Kάθε εγκεκριμένος όμιλος επιχορηγείται από το κονδύλι επιχορήγησης φοιτητικών δραστηριοτήτων. Η ΥΣΦΜ εκδίδει Πιστοποιητικά Συμμετοχής σε όλους τους φοιτητές που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους είχαν ενεργό συμμετοχή σε φοιτητικούς ομίλους. Tα πιστοποιητικά αυτά ενισχύουν την εικόνα των φοιτητών στην αγορά εργασίας ή/και σε περίπτωση αίτησής τους για μεταπτυχιακές σπουδές.

Στους διπλανούς συνδέσμους μπορείτε να δείτε τους εγγεγραμμένους Ομίλους και να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής, να δείτε πώς να ιδρύσετε ένα νέο Όμιλο αλλά και πώς επιχορηγούνται από το Πανεπιστήμιο οι δράσεις των Ομίλων και γενικά οι φοιτητικές δραστηριότητες.

Φοιτητικοί Όμιλοι

Tα φοιτητικά χρόνια είναι ένας πολύ σημαντικός σταθμός στη ζωή σου. Φοιτητής δεν σημαίνει μόνο διάβασμα και εξετάσεις, αλλά δημιουργία, ελευθερία σκέψης και δραστηριότητες. Μην αφήσεις τα φοιτητικά σου χρόνια να περάσουν χωρίς να εμπλακείς λίγο ή πολύ σε αυτές τις δραστηριότητες.

Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν φοιτητικοί όμιλοι που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων σε θέματα πολιτισμού, τεχνών, μουσικής, χορού, αθλητισμού και ευρύτερα ψυχαγωγίας. Η δυνατότητα ενασχόλησης των φοιτητών με τα εξω-πανεπιστημιακά τους ενδιαφέροντα προσφέρει πλούσιες εμπειρίες και αξέχαστες αναμνήσεις.

Οι Όμιλοι ιδρύονται με πρωτοβουλία των φοιτητών και απαρτίζονται μόνο από φοιτητές. Απαραίτητη προϋπόθεση σύστασης φοιτητικών ομίλων είναι η κατάθεση καταστατικού στην YΣΦΜ και η έγκριση των σκοπών και δραστηριοτήτων των ομίλων από τις αρχές του Πανεπιστημίου.

Oι εγκεκριμένοι όμιλοι έχουν πρόσβαση σε ταχυδρομικές θυρίδες, πινακίδες ανακοινώσεων και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Kάθε εγκεκριμένος όμιλος επιχορηγείται από το κονδύλι επιχορήγησης φοιτητικών δραστηριοτήτων. Η ΥΣΦΜ εκδίδει Πιστοποιητικά Συμμετοχής σε όλους τους φοιτητές που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους είχαν ενεργό συμμετοχή σε φοιτητικούς ομίλους. Tα πιστοποιητικά αυτά ενισχύουν την εικόνα των φοιτητών στην αγορά εργασίας ή/και σε περίπτωση αίτησής τους για μεταπτυχιακές σπουδές.

Στους διπλανούς συνδέσμους μπορείτε να δείτε τους εγγεγραμμένους Ομίλους και να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής, να δείτε πώς να ιδρύσετε ένα νέο Όμιλο αλλά και πώς επιχορηγούνται από το Πανεπιστήμιο οι δράσεις των Ομίλων και γενικά οι φοιτητικές δραστηριότητες.