Ευκαιρίες φοιτητικής εργασίας

Φοιτητική απασχόληση (εντός Πανεπιστημίου)

Όλοι οι ενεργοί φοιτητές του Πανεπιστημίου, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, μπορούν να εργοδοτούνται στο Πανεπιστήμιο σε καθεστώς Ωρομίσθιας Απασχόλησης για την εκτέλεση καθηκόντων που ανατίθενται από τις οντότητες του Πανεπιστημίου.

Το σύνηθες ωράριο εργασίας είναι Δευτέρα – Παρασκευή, από τις 08:00-14:30 (Τετάρτη: 08:00-18:00).  Στην περίπτωση της Βιβλιοθήκης, της ΥΣΦΜ και/ή άλλων οντοτήτων του Πανεπιστημίου ισχύουν τα ωράρια λειτουργίας τους. Σε περίπτωση μεγάλου φόρτου εργασίας σε οποιαδήποτε οντότητα  καθορίζεται ειδικό ωράριο (μέρα και ώρα) σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο  της επηρεαζόμενης οντότητας.

Οι φοιτητές μπορούν να απασχολούνται μέχρι 20 ώρες/βδομάδα ή μέχρι 100 ώρες/μήνα.  Τα όρια αυτά μπορούν να αυξάνονται (μέχρι το διπλάσιο) τους καλοκαιρινούς μήνες, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, η απασχόληση ενός φοιτητή δεν μπορεί να υπερβεί τις 600 ώρες σε ένα ημερολογιακό έτος.

Η αμοιβή για Ωρομίσθια Απασχόληση των φοιτητών καθορίζεται στα €4.95/ώρα (μεικτά) και αναθεωρείται από το Πρυτανικό Συμβούλιο

Οι διαδικασίες για την Ωρομίσθια Απασχόληση φοιτητών ρυθμίζονται με Εγκύκλιο.

 

Φοιτητική απασχόληση εκτός Πανεπιστημίου

Επιπρόσθετα, η ΥΣΦΜ συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών σε ανθρώπινο δυναμικό και κατά προτίμηση σε φοιτητές. Σχετικές ανακοινώσεις γίνονται τακτικά στις αρχές κάθε εξαμήνου και έκτακτα όταν υπάρχουν θέσεις εργασίας για φοιτητές.

Ευκαιρίες φοιτητικής εργασίας

Φοιτητική απασχόληση (εντός Πανεπιστημίου)

Όλοι οι ενεργοί φοιτητές του Πανεπιστημίου, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, μπορούν να εργοδοτούνται στο Πανεπιστήμιο σε καθεστώς Ωρομίσθιας Απασχόλησης για την εκτέλεση καθηκόντων που ανατίθενται από τις οντότητες του Πανεπιστημίου.

Το σύνηθες ωράριο εργασίας είναι Δευτέρα – Παρασκευή, από τις 08:00-14:30 (Τετάρτη: 08:00-18:00).  Στην περίπτωση της Βιβλιοθήκης, της ΥΣΦΜ και/ή άλλων οντοτήτων του Πανεπιστημίου ισχύουν τα ωράρια λειτουργίας τους. Σε περίπτωση μεγάλου φόρτου εργασίας σε οποιαδήποτε οντότητα  καθορίζεται ειδικό ωράριο (μέρα και ώρα) σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο  της επηρεαζόμενης οντότητας.

Οι φοιτητές μπορούν να απασχολούνται μέχρι 20 ώρες/βδομάδα ή μέχρι 100 ώρες/μήνα.  Τα όρια αυτά μπορούν να αυξάνονται (μέχρι το διπλάσιο) τους καλοκαιρινούς μήνες, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, η απασχόληση ενός φοιτητή δεν μπορεί να υπερβεί τις 600 ώρες σε ένα ημερολογιακό έτος.

Η αμοιβή για Ωρομίσθια Απασχόληση των φοιτητών καθορίζεται στα €4.95/ώρα (μεικτά) και αναθεωρείται από το Πρυτανικό Συμβούλιο

Οι διαδικασίες για την Ωρομίσθια Απασχόληση φοιτητών ρυθμίζονται με Εγκύκλιο.

 

Φοιτητική απασχόληση εκτός Πανεπιστημίου

Επιπρόσθετα, η ΥΣΦΜ συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών σε ανθρώπινο δυναμικό και κατά προτίμηση σε φοιτητές. Σχετικές ανακοινώσεις γίνονται τακτικά στις αρχές κάθε εξαμήνου και έκτακτα όταν υπάρχουν θέσεις εργασίας για φοιτητές.