Καφεστιατόρια, εκπτώσεις και ωφελήματα

Στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί Κυλικείο που βρίσκεται στο προαύλιο κτηρίου Ανδρέας Θεμιστοκλέους και προσφέρει διάφορα σνακ και ροφήματα σε χαμηλές τιμές. Τόσο οι τιμές όσο και η ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων ελέγχονται και εγκρίνονται από το Πανεπιστήμιο.

Πολλές επιχειρήσεις και καταστήματα που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της πόλης προσφέρουν ειδικές τιμές και εκπτώσεις σε φοιτητές του Πανεπιστημίου.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τον πιο πρόσφατο ηλεκτρονικό οδηγό εκπτώσεων 

Για επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσφέρουν εκπτώσεις και να περιληφθούν στον οδηγό εκπτώσεων, δείτε σχετική πρόσκληση (εδώ) και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα (εδώ).

Καφεστιατόρια, εκπτώσεις και ωφελήματα

Στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί Κυλικείο που βρίσκεται στο προαύλιο κτηρίου Ανδρέας Θεμιστοκλέους και προσφέρει διάφορα σνακ και ροφήματα σε χαμηλές τιμές. Τόσο οι τιμές όσο και η ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων ελέγχονται και εγκρίνονται από το Πανεπιστήμιο.

Πολλές επιχειρήσεις και καταστήματα που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της πόλης προσφέρουν ειδικές τιμές και εκπτώσεις σε φοιτητές του Πανεπιστημίου.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τον πιο πρόσφατο ηλεκτρονικό οδηγό εκπτώσεων 

Για επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσφέρουν εκπτώσεις και να περιληφθούν στον οδηγό εκπτώσεων, δείτε σχετική πρόσκληση (εδώ) και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα (εδώ).