Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία

Our Institute is a Member of the Association of Schools of Public Health in the European Region

Το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII, ή το Ινστιτούτο) ιδρύθηκε το 2004 και λειτουργεί στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου από το 2009 με βάση σχετική συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Κυβέρνησης, του ΤΕΠΑΚ, και του Harvard T.H. Chan School of Public Health. Το Ινστιτούτο πλέον πορεύεται αυτόνομα χτίζοντας πάνω στη τεχνογνωσία και εμπειρία που αποκτήθηκε από τη 10-ετή και πλέον συμφωνία με το Harvard T.H. Chan School of Public Health, η οποία έχει φτάσει στο τέλος της.


Αποτίμηση 10 χρόνων ακαδημαϊκού έργου


Από την ίδρυσή του το 2004, το Ινστιτούτο ήταν το πρώτο ερευνητικό ίδρυμα στην Κύπρο που ασχολήθηκε αποκλειστικά με θέματα δημόσιας και περιβαλλοντικής υγείας και πλέον επιδεικνύει τη >10‐ετή παρουσία του στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά δρώμενα της Κύπρου, μέσω της προσφοράς επιτυχημένων μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων, τη διενέργεια πληθυσμιακών μελετών, αλλά και την εκτεταμένη επιστημονική συνεργασία με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και άλλους φορείς.

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονται νέες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία στην Κύπρο οι οποίες θα απαιτήσουν εξειδικευμένη αντιμετώπιση και διαχείριση των επιπτώσεων τους στον γενικό πληθυσμό, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα.

Οριζόντιες πιέσεις για τη δημόσια υγεία, όπως π.χ. οι διάφορες εκφάνσεις της κλιματικής αλλαγής, η μετανάστευση, η αύξηση πληθυσμού στις πόλεις και η γήρανση πληθυσμού, προϋποθέτουν συστηματική αξιολόγηση τυχόν επιδράσεων των εν λόγω πιέσεων στη δημόσια υγεία, κάτι το οποίο αναδεικνύεται και από την ανάλογη προσοχή που τυγχάνουν τα πιο πάνω θέματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

 

 

Οι ανισότητες στην υγεία και στις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών τόσο στα αστικά περιβάλλοντα όσο και στην ύπαιθρο, ειδικά για ευαίσθητες υποομάδες του πληθυσμού αναμένεται να οξυνθούν στα επόμενα χρόνια λόγω των προαναφερθείσεων οριζόντιων πιέσεων τις οποίες οι επαγγελματίες δημόσιας υγείας θα κληθούν να αντιμετωπίσουν. Επίσης, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση των νέων περιστατικών χρονίων νοσημάτων στο γενικό πληθυσμό, όπως αυτά του καρκίνου, διαβήτη τύπου ΙΙ και ψυχικών διαταραχών. Η αύξηση της νοσηρότητας χρονίων ασθενειών επιβαρύνει σημαντικά τον κρατικό προυπολογισμό και απαιτούνται λύσεις και βέλτιστες πρακτικές που θα βασίσονται στην πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση ανάλογων περιστατικών. Οι επαγγελματίες δημόσιας υγείας θα κληθούν να συνδράμουν αποφασιστικά σε αυτές τις προκλήσεις και το Ινστιτούτο αναμένεται να διαδραματίσει πρωταρχικό ρόλο σε ανάλογες δράσεις εκπαίδευσης, έρευνας και διάχυσης της γνώσης.

Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία

Our Institute is a Member of the Association of Schools of Public Health in the European Region

Το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII, ή το Ινστιτούτο) ιδρύθηκε το 2004 και λειτουργεί στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου από το 2009 με βάση σχετική συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Κυβέρνησης, του ΤΕΠΑΚ, και του Harvard T.H. Chan School of Public Health. Το Ινστιτούτο πλέον πορεύεται αυτόνομα χτίζοντας πάνω στη τεχνογνωσία και εμπειρία που αποκτήθηκε από τη 10-ετή και πλέον συμφωνία με το Harvard T.H. Chan School of Public Health, η οποία έχει φτάσει στο τέλος της.


Αποτίμηση 10 χρόνων ακαδημαϊκού έργου


Από την ίδρυσή του το 2004, το Ινστιτούτο ήταν το πρώτο ερευνητικό ίδρυμα στην Κύπρο που ασχολήθηκε αποκλειστικά με θέματα δημόσιας και περιβαλλοντικής υγείας και πλέον επιδεικνύει τη >10‐ετή παρουσία του στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά δρώμενα της Κύπρου, μέσω της προσφοράς επιτυχημένων μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων, τη διενέργεια πληθυσμιακών μελετών, αλλά και την εκτεταμένη επιστημονική συνεργασία με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και άλλους φορείς.

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονται νέες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία στην Κύπρο οι οποίες θα απαιτήσουν εξειδικευμένη αντιμετώπιση και διαχείριση των επιπτώσεων τους στον γενικό πληθυσμό, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα.

Οριζόντιες πιέσεις για τη δημόσια υγεία, όπως π.χ. οι διάφορες εκφάνσεις της κλιματικής αλλαγής, η μετανάστευση, η αύξηση πληθυσμού στις πόλεις και η γήρανση πληθυσμού, προϋποθέτουν συστηματική αξιολόγηση τυχόν επιδράσεων των εν λόγω πιέσεων στη δημόσια υγεία, κάτι το οποίο αναδεικνύεται και από την ανάλογη προσοχή που τυγχάνουν τα πιο πάνω θέματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

 

 

Οι ανισότητες στην υγεία και στις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών τόσο στα αστικά περιβάλλοντα όσο και στην ύπαιθρο, ειδικά για ευαίσθητες υποομάδες του πληθυσμού αναμένεται να οξυνθούν στα επόμενα χρόνια λόγω των προαναφερθείσεων οριζόντιων πιέσεων τις οποίες οι επαγγελματίες δημόσιας υγείας θα κληθούν να αντιμετωπίσουν. Επίσης, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση των νέων περιστατικών χρονίων νοσημάτων στο γενικό πληθυσμό, όπως αυτά του καρκίνου, διαβήτη τύπου ΙΙ και ψυχικών διαταραχών. Η αύξηση της νοσηρότητας χρονίων ασθενειών επιβαρύνει σημαντικά τον κρατικό προυπολογισμό και απαιτούνται λύσεις και βέλτιστες πρακτικές που θα βασίσονται στην πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση ανάλογων περιστατικών. Οι επαγγελματίες δημόσιας υγείας θα κληθούν να συνδράμουν αποφασιστικά σε αυτές τις προκλήσεις και το Ινστιτούτο αναμένεται να διαδραματίσει πρωταρχικό ρόλο σε ανάλογες δράσεις εκπαίδευσης, έρευνας και διάχυσης της γνώσης.