Προσωπικό Τμήματος

Email

nicolas.tsapatsoulis@cut.ac.cy

Phone

25002614

Νικόλας Τσαπατσούλης

Καθηγητής, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Email

anna.zarkada@cut.ac.cy

Phone

25 002046

Άννα Ζαρκάδα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Email

vasiliki.triga@cut.ac.cy

Phone

2500 2140

Βασιλική Τρίγκα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Email

yioula.melanthiou@cut.ac.cy

Phone

25002396

Γιούλα Μελανθίου

Επίκουρη Καθηγήτρια

Email

c.themistocleous@cut.ac.cy

Phone

25 002234

Email

erasmia.leonidou@cut.ac.cy

Phone

25002612

Email

christiana.tsaousi@cut.ac.cy

Phone

25002564

Email

maria.voutsa@cut.ac.cy

Phone

25002500

Μαρία Βουτσά

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό