Τμήμα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ προσφέρει το προπτυχιακό πρόγραμμα στην Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ, ένα από τα σύγχρονα αντικείμενα της παγκοσμιοποιημένης και ψηφιακής εποχής.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οι σπουδαστές μπορούν να αναπτύξουν ένα επαγγελματικό σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων με ένα στρατηγικά καινοτόμο, κριτικό αλλά και δημιουργικό τρόπο σκέψης. Παράλληλα, να τους εφοδιάσει με την σύγχρονη τεχνογνωσία και τα αναγκαία πρακτικά εργαλεία της Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ, με τρόπο ικανό να εφαρμοστεί στις τοπικές, αλλά και στις διεθνείς επιχειρήσεις. Το Πρόγραμμα, συμβάλλει στην επικέντρωση της επικοινωνιακής στρατηγικής σε μια εφαρμοσμένη προσέγγιση, ενώ παράλληλα εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες/ουσες στη διαφήμιση, επιχειρησιακή επικοινωνία, μαζικά μέσα ενημέρωσης, έρευνα αγοράς, προώθηση πωλήσεων, δημόσιες σχέσεις, εξυπηρέτηση πελάτη, ηλεκτρονικό μάρκετινγκ, διαχείριση αντιλήψεων, επώνυμη πολιτική, και πολιτική επικοινωνία. Και στις δύο κατευθύνσεις του προγράμματος Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ,  επιδιώκεται (α) η συστηματική παροχή ανταγωνιστικής εκπαίδευσης που επιτρέπει στους πτυχιούχους να διακρίνονται στην επαγγελματική τους ενασχόληση, (β) η αριστεία στην έρευνα σε επιμέρους γνωστικές περιοχές του Μάρκετινγκ και της Διαφήμισης, (γ) η δημιουργία πολλαπλών σχέσεων με οργανισμούς, ερευνητικά ιδρύματα και τη γενικότερη επιχειρηματική κοινότητα (Νetworking) και (δ) υψηλά πρότυπα εργασιακής και κοινωνικής ηθικής.

Προοπτικές Απασχόλησης: Με τη συμπλήρωση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, οι απόφοιτοι του Τμήματος θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και σύγχρονες επαγγελματικές και τεχνικές δεξιότητες προκειμένου να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και των ΗΠΑ ή να απασχοληθούν σε δημόσιες ή ιδιωτικές εταιρείες και οργανισμούς. Οι απόφοιτοι με κατεύθυνση στη «Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία Εντυπώσεων», μπορούν να απασχοληθούν σε τράπεζες, ασφαλιστικές, ναυτιλιακές εταιρείες, ξενοδοχεία, διαφημιστικά γραφεία, τμήματα μάρκετινγκ, εταιρείες άμεσου μάρκετινγκ, εταιρείες δημοσίων σχέσεων και μέσων μαζικής επικοινωνίας. Οι απόφοιτοι με κατεύθυνση στη «Διαχείριση Αντιλήψεων και Πολιτική Επικοινωνία», έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως σύμβουλοι επικοινωνίας, ως εξειδικευμένοι σύμβουλοι πολιτικού μάρκετινγκ, να εργαστούν σε εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης, σε εμπορικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία του στη Διοίκηση επώνυμου προϊόντος/υπηρεσίας (Brand Management).

Τμήμα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ προσφέρει το προπτυχιακό πρόγραμμα στην Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ, ένα από τα σύγχρονα αντικείμενα της παγκοσμιοποιημένης και ψηφιακής εποχής.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οι σπουδαστές μπορούν να αναπτύξουν ένα επαγγελματικό σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων με ένα στρατηγικά καινοτόμο, κριτικό αλλά και δημιουργικό τρόπο σκέψης. Παράλληλα, να τους εφοδιάσει με την σύγχρονη τεχνογνωσία και τα αναγκαία πρακτικά εργαλεία της Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ, με τρόπο ικανό να εφαρμοστεί στις τοπικές, αλλά και στις διεθνείς επιχειρήσεις. Το Πρόγραμμα, συμβάλλει στην επικέντρωση της επικοινωνιακής στρατηγικής σε μια εφαρμοσμένη προσέγγιση, ενώ παράλληλα εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες/ουσες στη διαφήμιση, επιχειρησιακή επικοινωνία, μαζικά μέσα ενημέρωσης, έρευνα αγοράς, προώθηση πωλήσεων, δημόσιες σχέσεις, εξυπηρέτηση πελάτη, ηλεκτρονικό μάρκετινγκ, διαχείριση αντιλήψεων, επώνυμη πολιτική, και πολιτική επικοινωνία. Και στις δύο κατευθύνσεις του προγράμματος Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ,  επιδιώκεται (α) η συστηματική παροχή ανταγωνιστικής εκπαίδευσης που επιτρέπει στους πτυχιούχους να διακρίνονται στην επαγγελματική τους ενασχόληση, (β) η αριστεία στην έρευνα σε επιμέρους γνωστικές περιοχές του Μάρκετινγκ και της Διαφήμισης, (γ) η δημιουργία πολλαπλών σχέσεων με οργανισμούς, ερευνητικά ιδρύματα και τη γενικότερη επιχειρηματική κοινότητα (Νetworking) και (δ) υψηλά πρότυπα εργασιακής και κοινωνικής ηθικής.

Προοπτικές Απασχόλησης: Με τη συμπλήρωση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, οι απόφοιτοι του Τμήματος θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και σύγχρονες επαγγελματικές και τεχνικές δεξιότητες προκειμένου να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και των ΗΠΑ ή να απασχοληθούν σε δημόσιες ή ιδιωτικές εταιρείες και οργανισμούς. Οι απόφοιτοι με κατεύθυνση στη «Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία Εντυπώσεων», μπορούν να απασχοληθούν σε τράπεζες, ασφαλιστικές, ναυτιλιακές εταιρείες, ξενοδοχεία, διαφημιστικά γραφεία, τμήματα μάρκετινγκ, εταιρείες άμεσου μάρκετινγκ, εταιρείες δημοσίων σχέσεων και μέσων μαζικής επικοινωνίας. Οι απόφοιτοι με κατεύθυνση στη «Διαχείριση Αντιλήψεων και Πολιτική Επικοινωνία», έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως σύμβουλοι επικοινωνίας, ως εξειδικευμένοι σύμβουλοι πολιτικού μάρκετινγκ, να εργαστούν σε εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης, σε εμπορικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία του στη Διοίκηση επώνυμου προϊόντος/υπηρεσίας (Brand Management).