Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας

Το Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ένα περιφερειακό κέντρο για τη διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα της δημόσιας επικοινωνίας και να γίνει σταδιακά ένα εθνικά και διεθνώς αναγνωρισμένο κέντρο αριστείας. Η αποστολή του είναι να ενισχύσει τη σπουδή της δημόσιας επικοινωνίας, κυρίως σε εκείνες τις πτυχές που συνδέονται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τη δημοσιογραφία, την πολιτική επικοινωνία, τη διαφήμιση και τις δημόσιες σχέσεις. Θα επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στην ευρωπαϊκή διάσταση και στους συναφείς τομείς των επικοινωνιακών κλάδων, με έμφαση στις ιστορικές, κοινωνικές και πολιτικές πτυχές της εξέλιξής τους.

Ειδικότερα, το Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας θα έχει ως στόχους:

 • την προώθηση της θεωρίας και της έρευνας στις επιστήμες της επικοινωνίας, ιδιαίτερα στον τομέα της διασύνδεσης μεταξύ δημόσιας επικοινωνίας, τεχνολογίας και κοινωνίας
 • την προώθηση της έρευνας και της πρακτικής σχετικά με τις αναδυόμενες τεχνολογίες επικοινωνιών
 • την προώθηση προγραμμάτων διεπιστημονικής και συγκριτικής έρευνας
 • την παροχή εκπαίδευσης σε μελλοντικούς και υφιστάμενους επαγγελματίες στα επαγγέλματα της επικοινωνίας
 • τη συμβολή στην ευρύτερη κατανόηση της σημασίας της μελέτης της δημόσιας επικοινωνίας στη δημόσια σφαίρα
 • τη συμβολή στη βελτίωση της δημόσιας επικοινωνίας στην Κύπρο και στην ανάπτυξη της δημόσιας σφαίρας, με την προώθηση του εκδημοκρατισμού, της διαφάνειας και της λογοδοσίας
 • τη συμβολή στην ευρύτερη πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας

 

 

Για την προώθηση των παραπάνω στόχων, το Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας θα επιδιώξει:

 • την προσέλκυση και ανάπτυξη των καλύτερων φοιτητών, ακαδημαϊκών και διοικητικού προσωπικού
 • την παρακολούθηση εκ του σύνεγγυς των εξελίξεων στην κοινωνία, ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται με τη δημόσια επικοινωνία
 • τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας
 • τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ελκυστικών και ανταγωνιστικών προπτυχιακών (BA) και μεταπτυχιακών (MA, PhD) προγραμμάτων σπουδών
 • τον σχεδιασμό και την εφαρμογή βραχυπρόθεσμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για νεοεισερχόμενους και εν ενεργεία επαγγελματίες στα επαγγέλματα της επικοινωνίας
 • την οργάνωση σεμιναρίων, εργαστηρίων και συνεδρίων
 • τη δημιουργία ενός φόρουμ για την αλληλεπίδραση μεταξύ ακαδημαϊκών, επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης και δημοσίων αξιωματούχων
 • τη δημιουργία δεσμών μεταξύ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και οργανισμών μέσων ενημέρωσης
 • τη δημιουργία ακαδημαϊκών δεσμών μεταξύ μεσογειακών χωρών εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Τμήμα θα προσφέρει αρχικά πτυχίο (BA) στη Δημόσια Επικοινωνία, το πρώτο του είδους του σε πανεπιστημιακό επίπεδο στην Κύπρο. Το πρόγραμμα θα προσφέρει ένα μοναδικό συνδυασμό ακαδημαϊκής και πρακτικής εμπειρίας. Μετά την ολοκλήρωση ενός συνόλου υποχρεωτικών μαθημάτων, οι φοιτητές θα επιλέξουν μία από τρεις κατευθύνσεις: Δημοσιογραφία, Διαφήμιση ή Πολιτική Επικοινωνία. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι σε θέση να εργαστούν και να κτίσουν σταδιοδρομίες σε αυτές τις ειδικότητες, καθώς και σε άλλα επαγγέλματα που σχετίζονται με την επικοινωνία.

Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας

Το Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ένα περιφερειακό κέντρο για τη διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα της δημόσιας επικοινωνίας και να γίνει σταδιακά ένα εθνικά και διεθνώς αναγνωρισμένο κέντρο αριστείας. Η αποστολή του είναι να ενισχύσει τη σπουδή της δημόσιας επικοινωνίας, κυρίως σε εκείνες τις πτυχές που συνδέονται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τη δημοσιογραφία, την πολιτική επικοινωνία, τη διαφήμιση και τις δημόσιες σχέσεις. Θα επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στην ευρωπαϊκή διάσταση και στους συναφείς τομείς των επικοινωνιακών κλάδων, με έμφαση στις ιστορικές, κοινωνικές και πολιτικές πτυχές της εξέλιξής τους.

Ειδικότερα, το Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας θα έχει ως στόχους:

 • την προώθηση της θεωρίας και της έρευνας στις επιστήμες της επικοινωνίας, ιδιαίτερα στον τομέα της διασύνδεσης μεταξύ δημόσιας επικοινωνίας, τεχνολογίας και κοινωνίας
 • την προώθηση της έρευνας και της πρακτικής σχετικά με τις αναδυόμενες τεχνολογίες επικοινωνιών
 • την προώθηση προγραμμάτων διεπιστημονικής και συγκριτικής έρευνας
 • την παροχή εκπαίδευσης σε μελλοντικούς και υφιστάμενους επαγγελματίες στα επαγγέλματα της επικοινωνίας
 • τη συμβολή στην ευρύτερη κατανόηση της σημασίας της μελέτης της δημόσιας επικοινωνίας στη δημόσια σφαίρα
 • τη συμβολή στη βελτίωση της δημόσιας επικοινωνίας στην Κύπρο και στην ανάπτυξη της δημόσιας σφαίρας, με την προώθηση του εκδημοκρατισμού, της διαφάνειας και της λογοδοσίας
 • τη συμβολή στην ευρύτερη πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας

 

 

Για την προώθηση των παραπάνω στόχων, το Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας θα επιδιώξει:

 • την προσέλκυση και ανάπτυξη των καλύτερων φοιτητών, ακαδημαϊκών και διοικητικού προσωπικού
 • την παρακολούθηση εκ του σύνεγγυς των εξελίξεων στην κοινωνία, ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται με τη δημόσια επικοινωνία
 • τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας
 • τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ελκυστικών και ανταγωνιστικών προπτυχιακών (BA) και μεταπτυχιακών (MA, PhD) προγραμμάτων σπουδών
 • τον σχεδιασμό και την εφαρμογή βραχυπρόθεσμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για νεοεισερχόμενους και εν ενεργεία επαγγελματίες στα επαγγέλματα της επικοινωνίας
 • την οργάνωση σεμιναρίων, εργαστηρίων και συνεδρίων
 • τη δημιουργία ενός φόρουμ για την αλληλεπίδραση μεταξύ ακαδημαϊκών, επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης και δημοσίων αξιωματούχων
 • τη δημιουργία δεσμών μεταξύ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και οργανισμών μέσων ενημέρωσης
 • τη δημιουργία ακαδημαϊκών δεσμών μεταξύ μεσογειακών χωρών εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Τμήμα θα προσφέρει αρχικά πτυχίο (BA) στη Δημόσια Επικοινωνία, το πρώτο του είδους του σε πανεπιστημιακό επίπεδο στην Κύπρο. Το πρόγραμμα θα προσφέρει ένα μοναδικό συνδυασμό ακαδημαϊκής και πρακτικής εμπειρίας. Μετά την ολοκλήρωση ενός συνόλου υποχρεωτικών μαθημάτων, οι φοιτητές θα επιλέξουν μία από τρεις κατευθύνσεις: Δημοσιογραφία, Διαφήμιση ή Πολιτική Επικοινωνία. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι σε θέση να εργαστούν και να κτίσουν σταδιοδρομίες σε αυτές τις ειδικότητες, καθώς και σε άλλα επαγγέλματα που σχετίζονται με την επικοινωνία.