Επιτροπή Προσφορών και Αγορών

Email

savvas.stouppas@cut.ac.cy

Phone

Σάββας Στούππας

Μέλος Συμβουλίου

Email

c.chrysostomou@cut.ac.cy

Phone

25002616

Κρίστης Χρυσοστόμου

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Email

takis.gavrielides@cut.ac.cy

Phone

25002500

Τάκης Γαβριηλίδης

Μέλος Συμβουλίου

Email

c.christodoulou@cut.ac.cy

Phone

25002323

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου

Ενταγμένος Επίκουρος Καθηγητής

Email

paul.christodoulides@cut.ac.cy

Phone

25002611

Παύλος Χριστοδουλίδης

Επίκουρος Καθηγητής

Email

iacovos.papaiacovou@cut.ac.cy

Phone

25002500

Ιάκωβος Παπαϊακώβου

Μέλος Συμβουλίου

Επιτροπή Προσφορών

Διοικητική Υποστήριξη: Γραφείο Προσφορών

Ο Πρόεδρος θα μπορεί να καλεί τον ΔΔΟ για τις απόψεις του όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Επιτροπή Προσφορών

Διοικητική Υποστήριξη: Γραφείο Προσφορών

Ο Πρόεδρος θα μπορεί να καλεί τον ΔΔΟ για τις απόψεις του όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.