Επιτροπή Προσφορών και Αγορών

Email

iacovos.papaiacovou@cut.ac.cy

Phone

25002500

Ιάκωβος Παπαϊακώβου

Μέλος Συμβουλίου

Email

p.theodossiou@cut.ac.cy

Phone

25002340

Παναγιώτης Θεοδοσίου

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Email

takis.gavrielides@cut.ac.cy

Phone

25002500

Τάκης Γαβριηλίδης

Μέλος Συμβουλίου

Email

savvas.stouppas@cut.ac.cy

Phone

25002500

Σάββας Στούππας

Μέλος Συμβουλίου

Email

c.christodoulou@cut.ac.cy

Phone

25002323

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου

Επίκουρος Καθηγητής

Επιτροπή Προσφορών

Διοικητική Υποστήριξη: Γραφείο Προσφορών

Ο Πρόεδρος θα μπορεί να καλεί τον ΔΔΟ για τις απόψεις του όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Επιτροπή Προσφορών

Διοικητική Υποστήριξη: Γραφείο Προσφορών

Ο Πρόεδρος θα μπορεί να καλεί τον ΔΔΟ για τις απόψεις του όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.