Συμβάσεις-Προσφορές

Ο Τομέας Συμβάσεων-Προσφορών έχει ως κύρια αρμοδιότητα την παροχή υποστήριξης για τη διεκπεραίωση των διαγωνισμών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου βάσει της νομοθεσίας περί Δημοσίων Συμβάσεων.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνει τα πιο κάτω:

Α. Αγορές άνω των €15.000+ΦΠΑ για προμήθειες και έργα και άνω των €25.000+ΦΠΑ για υπηρεσίες:

 • Οργάνωση και υποστήριξη συνεδριάσεων Επιτροπής Προσφορών και Αγορών (ετοιμασία ημερήσιας διάταξης,  τήρησης πρακτικών & υλοποίηση αποφάσεων)
 • Επιμέλεια όρων Διαγωνισμών
 • Δημοσίευση Διαγωνισμών στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (e-procurement)
 • Δημοσίευση εγκυκλίων στους ενδιαφερόμενους προσφοροδότες μέσω του e-procurement
 • Αποσφράγιση Προσφορών μέσω του e-procurement
 • Αποστολή επιστολών κατακύρωσης και γνωστοποίησης αποτελεσμάτων σε όλους τους προσφοροδότες
 • Έλεγχος πιστοποιητικών/βεβαιώσεων και παροχή υποστήριξης στην ετοιμασία συμφωνιών
 • Ενημέρωση και παρακολούθηση Μητρώου Προσφορών/Διαγωνισμών
 • Ενημέρωση και παρακολούθηση, σε επικοινωνία με τον υπεύθυνο Συντονιστή Έργου, των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής/προκαταβολής/πιστής εκτέλεσης/καλής λειτουργίας
 • Ετοιμασία και αποστολή προς Γενικό Λογιστήριο εντύπου ελέγχου συμβατότητας διαδικασίας ανάθεσης διαγωνισμού (για συγχρηματοδοτούμενους διαγωνισμούς)
 • Δημοσίευση Ανάθεσης προκήρυξης στο e-procurement

Β. Αγορές από €2.001-€15.000+ΦΠΑ για προμήθειες και έργα και από €5.001-€25.000+ΦΠΑ για υπηρεσίες:

 • Επιμέλεια όρων Διαγωνισμών
 • Καταχώρηση αιτημάτων αγοράς, έλεγχος και αποστολή τους στο Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών για τελική έγκριση
 • Ετοιμασία και αποστολή προς Γενικό Λογιστήριο εντύπου ελέγχου συμβατότητας διαδικασίας ανάθεσης διαγωνισμού (για συγχρηματοδοτούμενους διαγωνισμούς)
 • Έλεγχος παραγγελιών για αγορά μέσω Συμφωνίας Πλαίσιο (e-procurement)
 • Καταχώρηση στοιχείων επιτυχόντων οικονομικών φορέων στο e-procurement για στατιστικούς σκοπούς του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας

Συμβάσεις-Προσφορές

Ο Τομέας Συμβάσεων-Προσφορών έχει ως κύρια αρμοδιότητα την παροχή υποστήριξης για τη διεκπεραίωση των διαγωνισμών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου βάσει της νομοθεσίας περί Δημοσίων Συμβάσεων.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνει τα πιο κάτω:

Α. Αγορές άνω των €15.000+ΦΠΑ για προμήθειες και έργα και άνω των €25.000+ΦΠΑ για υπηρεσίες:

 • Οργάνωση και υποστήριξη συνεδριάσεων Επιτροπής Προσφορών και Αγορών (ετοιμασία ημερήσιας διάταξης,  τήρησης πρακτικών & υλοποίηση αποφάσεων)
 • Επιμέλεια όρων Διαγωνισμών
 • Δημοσίευση Διαγωνισμών στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (e-procurement)
 • Δημοσίευση εγκυκλίων στους ενδιαφερόμενους προσφοροδότες μέσω του e-procurement
 • Αποσφράγιση Προσφορών μέσω του e-procurement
 • Αποστολή επιστολών κατακύρωσης και γνωστοποίησης αποτελεσμάτων σε όλους τους προσφοροδότες
 • Έλεγχος πιστοποιητικών/βεβαιώσεων και παροχή υποστήριξης στην ετοιμασία συμφωνιών
 • Ενημέρωση και παρακολούθηση Μητρώου Προσφορών/Διαγωνισμών
 • Ενημέρωση και παρακολούθηση, σε επικοινωνία με τον υπεύθυνο Συντονιστή Έργου, των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής/προκαταβολής/πιστής εκτέλεσης/καλής λειτουργίας
 • Ετοιμασία και αποστολή προς Γενικό Λογιστήριο εντύπου ελέγχου συμβατότητας διαδικασίας ανάθεσης διαγωνισμού (για συγχρηματοδοτούμενους διαγωνισμούς)
 • Δημοσίευση Ανάθεσης προκήρυξης στο e-procurement

Β. Αγορές από €2.001-€15.000+ΦΠΑ για προμήθειες και έργα και από €5.001-€25.000+ΦΠΑ για υπηρεσίες:

 • Επιμέλεια όρων Διαγωνισμών
 • Καταχώρηση αιτημάτων αγοράς, έλεγχος και αποστολή τους στο Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών για τελική έγκριση
 • Ετοιμασία και αποστολή προς Γενικό Λογιστήριο εντύπου ελέγχου συμβατότητας διαδικασίας ανάθεσης διαγωνισμού (για συγχρηματοδοτούμενους διαγωνισμούς)
 • Έλεγχος παραγγελιών για αγορά μέσω Συμφωνίας Πλαίσιο (e-procurement)
 • Καταχώρηση στοιχείων επιτυχόντων οικονομικών φορέων στο e-procurement για στατιστικούς σκοπούς του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας

Οι άνθρωποί μας

Email

neophytos.loukaides@cut.ac.cy

Phone

25002082

Νεόφυτος Λουκαΐδης

Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου

Email

andria.kamintzi@cut.ac.cy

Phone

25002301

Άντρια Καμιντζή

Ανώτερη Λειτουργός Πανεπιστημίου

Email

georgia.antoniou@cut.ac.cy

Phone

2500 2529

Γεωργία Αντωνίου

Λειτουργός Πανεπιστημίου Α'

Email

antria.koudellari@cut.ac.cy

Phone

25002091

Άντρια Κουδελάρη

Λειτουργός Πανεπιστήμίου (Νομικά Θέματα)

Email

sophie.odysseos@cut.ac.cy

Phone

25002367

Σόφη Οδυσσέως

Λειτουργός Πανεπιστημίου

Email

anthi.constantinou@cut.ac.cy

Phone

2500 2446

Ανθή Κωνσταντίνου Ιωάννου

Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός

Email

loukia.panayiotou@cut.ac.cy

Phone

2500 2470

Λουκία Παναγιώτου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Email

chloe.kourdoula@cut.ac.cy

Phone

25002133

Χλόη Κουρδούλα

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Email

olga.soteriou@cut.ac.cy

Phone

2500 2521

Όλγα Σωτηρίου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός