Στοιχεία και αριθμοί

Έτος ίδρυσης

2003

Έναρξη σπουδών

2007

 

 

Σχολές

6

Τμήματα

13 (+2)

Προγράμματα Πτυχίου

18

Προγράμματα Μάστερ

32

Προγράμματα Διδακτορικού

13

 

 

Φοιτητές Πτυχίου

1976

Φοιτητές Μάστερ

665

Φοιτητές Διδακτορικού

214

 

 

Απόφοιτου Πτυχίου

4890

Απόφοιτοι Μάστερ

826

Απόφοιτοι Διδακτορικού

68

 

 

Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

161

Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

29

Μέλη Διοικητικού Προσωπικού

221

 

 

Κρατική χορηγία (2017)

€39 εκατομμύρια

 

 

Ερευνητική Δραστηριότητα (2017-16):

204 εξωτερικά προγράμματα

 

200 νέες θέσεις ερευνητών

 

€33,6 εκατ. εξωτερική χρηματοδότηση

 

5 Ερευνητικά Κέντρα

 

48 Ερευνητικά εργαστήρια

Στοιχεία και αριθμοί

Έτος ίδρυσης

2003

Έναρξη σπουδών

2007

 

 

Σχολές

6

Τμήματα

13 (+2)

Προγράμματα Πτυχίου

18

Προγράμματα Μάστερ

32

Προγράμματα Διδακτορικού

13

 

 

Φοιτητές Πτυχίου

1976

Φοιτητές Μάστερ

665

Φοιτητές Διδακτορικού

214

 

 

Απόφοιτου Πτυχίου

4890

Απόφοιτοι Μάστερ

826

Απόφοιτοι Διδακτορικού

68

 

 

Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

161

Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

29

Μέλη Διοικητικού Προσωπικού

221

 

 

Κρατική χορηγία (2017)

€39 εκατομμύρια

 

 

Ερευνητική Δραστηριότητα (2017-16):

204 εξωτερικά προγράμματα

 

200 νέες θέσεις ερευνητών

 

€33,6 εκατ. εξωτερική χρηματοδότηση

 

5 Ερευνητικά Κέντρα

 

48 Ερευνητικά εργαστήρια