Εκπαίδευση

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει σήμερα σημαντικό αριθμό προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σε όλα τα Τμήματά του. Ο συναγωνισμός για εξασφάλιση θέσης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι, ήδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, πολύ έντονος: η αναλογία υποψηφίων – εισαγομένων είναι γύρω στο 10 προς 1.

Τα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστήμιου βασίζονται στο σύστημα των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων, όπως καθορίζεται στον Οδηγό Χρήσης (ECTS Users’ Guide). Μία π.μ. αντιστοιχεί σε 25-30 ώρες εργασίας του διδασκόμενου.

Το Πανεπιστήμιο εφαρμόζει την αρχή της συνεχούς αξιολόγησης σε κάθε μάθημα. Η φοίτηση σε όλα τα προγράμματα, με εξαίρεση τα εξ αποστάσεως, είναι υποχρεωτική και συνεχής.

Περισσότερα για το σύστημα εκπαίδευσης και τους μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση θα βρείτε στους πιο κάτω συνδέσμους.

Σύστημα σπουδών

Ποιότητα στην εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει σήμερα σημαντικό αριθμό προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σε όλα τα Τμήματά του. Ο συναγωνισμός για εξασφάλιση θέσης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι, ήδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, πολύ έντονος: η αναλογία υποψηφίων – εισαγομένων είναι γύρω στο 10 προς 1.

Τα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστήμιου βασίζονται στο σύστημα των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων, όπως καθορίζεται στον Οδηγό Χρήσης (ECTS Users’ Guide). Μία π.μ. αντιστοιχεί σε 25-30 ώρες εργασίας του διδασκόμενου.

Το Πανεπιστήμιο εφαρμόζει την αρχή της συνεχούς αξιολόγησης σε κάθε μάθημα. Η φοίτηση σε όλα τα προγράμματα, με εξαίρεση τα εξ αποστάσεως, είναι υποχρεωτική και συνεχής.

Περισσότερα για το σύστημα εκπαίδευσης και τους μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση θα βρείτε στους πιο κάτω συνδέσμους.

Σύστημα σπουδών

Ποιότητα στην εκπαίδευση