Υποτροφίες και βραβεία

Εσωτερικές υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές

Από  τα  ακαθάριστα  έσοδα  που  προκύπτουν  κάθε  χρόνο  από  τα  δίδακτρα  των  μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών καθώς και με άλλους πόρους από Ίδια έσοδα, το  Πανεπιστήμιο παραχωρεί  τα ακόλουθα είδη υποτροφιών:  

1.1  Υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης για φοιτητές /τριες επιπέδου Μάστερ 

1.2  Υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης για διδακτορικούς/ές  φοιτητές/τριες 

1.3  Υποτροφίες  Ακαδημαϊκής  Αριστείας  για  νεοεισερχόμενους/ες  διδακτορικούς φοιτητές/τριες 

Ο αριθμός, τα κριτήρια και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης περιγράφονται σε Κανόνα.

 

Υποτροφίες από Ιδρύματα και άλλους Φορείς

Σημαντικός αριθμός υποτροφιών προσφέρεται κάθε χρόνο για φοιτητές (όλων των Πανεπιστημίων) μέσα από διαδικασίες που χειρίζονται Ιδρύματα και Φορείς. Δείτε τις κρατικές υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου και άλλες υποτροφίες σε σχετικό κατάλογο.

 

Βραβεία

Τα βραβεία απονέμονται σε φοιτητές που διακρίνονται για την ακαδημαϊκή τους επίδοση, την ευρύτερη κοινωνική προσφορά και το ήθος τους. Τα βραβεία περιλαμβάνουν χρηματικά ποσά που προέρχονται από πόρους του Πανεπιστημίου και από χορηγούς. Το ύψος του χρηματικού ποσού καθορίζεται ανάλογα από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου και από τους χορηγούς.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα είδη βραβείων και τους όρους απονομής.

Υποτροφίες και βραβεία

Εσωτερικές υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές

Από  τα  ακαθάριστα  έσοδα  που  προκύπτουν  κάθε  χρόνο  από  τα  δίδακτρα  των  μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών καθώς και με άλλους πόρους από Ίδια έσοδα, το  Πανεπιστήμιο παραχωρεί  τα ακόλουθα είδη υποτροφιών:  

1.1  Υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης για φοιτητές /τριες επιπέδου Μάστερ 

1.2  Υποτροφίες Κοινωνικής Στήριξης για διδακτορικούς/ές  φοιτητές/τριες 

1.3  Υποτροφίες  Ακαδημαϊκής  Αριστείας  για  νεοεισερχόμενους/ες  διδακτορικούς φοιτητές/τριες 

Ο αριθμός, τα κριτήρια και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης περιγράφονται σε Κανόνα.

 

Υποτροφίες από Ιδρύματα και άλλους Φορείς

Σημαντικός αριθμός υποτροφιών προσφέρεται κάθε χρόνο για φοιτητές (όλων των Πανεπιστημίων) μέσα από διαδικασίες που χειρίζονται Ιδρύματα και Φορείς. Δείτε τις κρατικές υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου και άλλες υποτροφίες σε σχετικό κατάλογο.

 

Βραβεία

Τα βραβεία απονέμονται σε φοιτητές που διακρίνονται για την ακαδημαϊκή τους επίδοση, την ευρύτερη κοινωνική προσφορά και το ήθος τους. Τα βραβεία περιλαμβάνουν χρηματικά ποσά που προέρχονται από πόρους του Πανεπιστημίου και από χορηγούς. Το ύψος του χρηματικού ποσού καθορίζεται ανάλογα από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου και από τους χορηγούς.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα είδη βραβείων και τους όρους απονομής.