Κριτήρια πρόσβασης

Αναλόγως της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν ακολουθήσει στο Λύκειο (Ανθρωπιστικών, Θετικών, Οικονομίας και Πληροφορικής) και των μαθημάτων πρόσβασης στα οποία έχουν εξεταστεί (4 ή 5) στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, οι υποψήφιοι από την Ελλάδα επιλέγουν προγράμματα σπουδών. Οι προϋποθέσεις πρόσβασης στα προγράμματα πτυχίου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου φαίνονται στον πίνακα 1 πιο κάτω, ενώ η οργάνωση των προγραμμάτων σε Επιστημονικά Πεδία φαίνονται στον πίνακα 2 πιο κάτω.

Υποψήφιοι που εξετάστηκαν σε 4 μαθήματα πρόσβασης έχουν πρόσβαση σε προγράμματα ενός επιστημονικού πεδίου, ενώ υποψήφιοι που εξετάστηκαν σε 5 μαθήματα έχουν πρόσβαση σε προγράμματα δύο επιστημονικών πεδίων. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν προγράμματα σπουδών με όποια σειρά επιθυμούν, ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο αυτά περιλαμβάνονται.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν μέχρι και δέκα (10) προγράμματα σπουδών που περιλαμβάνονται σε ΕΝΑ (1) ή και ΔΥΟ (2) Επιστημονικά Πεδία. Η αρίθμηση των προτιμήσεων πρέπει να είναι συνεχόμενη, ξεκινώντας από τον αριθμό 1.  Δεν πρέπει να υπάρχουν κενά ή επαναλήψεις των αριθμών της σειράς προτίμησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ*

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ*

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)

ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

 

 

XHMIKΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

* Για το πρόγραμμα πτυχίου Νοσηλευτικής απαιτείται εξέταση στη Χημεία ή Βιολογία.

Για πρόσβαση στο Τμήμα Καλών Τεχνών απαιτείται συμμετοχή σε ειδική εξέταση που οργανώνεται από το Πανεπιστήμιο για υποψηφίους από Ελλάδα (πατήστε εδώ). 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

 

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ  - ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

ΕΣΔΙ

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 

ΠΓΤ-Π

 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ)

 

ΠΓΤ-Γ

 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ)

(4)

ΝΟΣ

 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

ΑΠΟ

 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

ΗΜΗΠΛΗ- ΗΜ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

ΗΜΗΠΛΗ- ΜΗΥΠ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΜΗΜΕMΥ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

ΠOΜΗΓΕ-ΠΟΜ

 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

ΠΟΜΗΓΕ-ΤΟΜ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΓΕΒΕΤ - ΦΠ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

 

ΓΕΒΕΤ - ΖΠ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

 

ΓΕΒΕΤ - ΤΤ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΡΟΦΙΜΑ)

 

ΧΜΗ

XHMIKΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

ΕΣΔΙ

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 

ΠΓΤ-Π

 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ)

 

ΠΓΤ-Γ

 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ)

(4)

ΝΟΣ

 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

ΑΠΟ

 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

(4)

ΝΟΣ

 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

ΑΠΟ

 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)

  ΓΕΒΕΤ - ΦΠ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ)
  ΓΕΒΕΤ - ΖΠ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ)
  ΓΕΒΕΤ - ΤΤ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 

ΔΙΞΕΤ

 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

ΕΧΡΗΝ

 ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 

ΕΣΔΙ

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 

ΠΓΤ-Π

 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ)

 

ΠΓΤ-Γ

 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ)

 

ΔΙΟ

 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

(4) Για το Τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στη Χημεία ή Βιολογία

Κριτήρια πρόσβασης

Αναλόγως της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν ακολουθήσει στο Λύκειο (Ανθρωπιστικών, Θετικών, Οικονομίας και Πληροφορικής) και των μαθημάτων πρόσβασης στα οποία έχουν εξεταστεί (4 ή 5) στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, οι υποψήφιοι από την Ελλάδα επιλέγουν προγράμματα σπουδών. Οι προϋποθέσεις πρόσβασης στα προγράμματα πτυχίου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου φαίνονται στον πίνακα 1 πιο κάτω, ενώ η οργάνωση των προγραμμάτων σε Επιστημονικά Πεδία φαίνονται στον πίνακα 2 πιο κάτω.

Υποψήφιοι που εξετάστηκαν σε 4 μαθήματα πρόσβασης έχουν πρόσβαση σε προγράμματα ενός επιστημονικού πεδίου, ενώ υποψήφιοι που εξετάστηκαν σε 5 μαθήματα έχουν πρόσβαση σε προγράμματα δύο επιστημονικών πεδίων. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν προγράμματα σπουδών με όποια σειρά επιθυμούν, ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο αυτά περιλαμβάνονται.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν μέχρι και δέκα (10) προγράμματα σπουδών που περιλαμβάνονται σε ΕΝΑ (1) ή και ΔΥΟ (2) Επιστημονικά Πεδία. Η αρίθμηση των προτιμήσεων πρέπει να είναι συνεχόμενη, ξεκινώντας από τον αριθμό 1.  Δεν πρέπει να υπάρχουν κενά ή επαναλήψεις των αριθμών της σειράς προτίμησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ*

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ*

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)

ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

 

 

XHMIKΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

* Για το πρόγραμμα πτυχίου Νοσηλευτικής απαιτείται εξέταση στη Χημεία ή Βιολογία.

Για πρόσβαση στο Τμήμα Καλών Τεχνών απαιτείται συμμετοχή σε ειδική εξέταση που οργανώνεται από το Πανεπιστήμιο για υποψηφίους από Ελλάδα (πατήστε εδώ). 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

 

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ  - ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

ΕΣΔΙ

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 

ΠΓΤ-Π

 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ)

 

ΠΓΤ-Γ

 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ)

(4)

ΝΟΣ

 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

ΑΠΟ

 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

ΗΜΗΠΛΗ- ΗΜ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

ΗΜΗΠΛΗ- ΜΗΥΠ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΜΗΜΕMΥ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

ΠOΜΗΓΕ-ΠΟΜ

 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

ΠΟΜΗΓΕ-ΤΟΜ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΓΕΒΕΤ - ΦΠ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

 

ΓΕΒΕΤ - ΖΠ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

 

ΓΕΒΕΤ - ΤΤ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΡΟΦΙΜΑ)

 

ΧΜΗ

XHMIKΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

ΕΣΔΙ

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 

ΠΓΤ-Π

 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ)

 

ΠΓΤ-Γ

 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ)

(4)

ΝΟΣ

 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

ΑΠΟ

 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

(4)

ΝΟΣ

 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

ΑΠΟ

 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)

  ΓΕΒΕΤ - ΦΠ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ)
  ΓΕΒΕΤ - ΖΠ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ)
  ΓΕΒΕΤ - ΤΤ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 

ΔΙΞΕΤ

 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

ΕΧΡΗΝ

 ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 

ΕΣΔΙ

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 

ΠΓΤ-Π

 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ)

 

ΠΓΤ-Γ

 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ)

 

ΔΙΟ

 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

(4) Για το Τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στη Χημεία ή Βιολογία