Οδηγίες προς υποψήφιους από Ελλάδα για Καλές Τέχνες

Η διαδικασία για εισαγωγή στο Τμήμα Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για υποψήφιους από Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί τo Σάββατο και Κυριακή, 4 και 5 Ιουλίου 2020, από τις 9 πμ – 3 μμ, στα εργαστήρια του Τμήματος Καλών Τεχνών (οδός Αρχ. Κυπριανού, Λεμεσός).  

Η διαδικασία αποτελείται από εξετάσεις καλλιτεχνικής δημιουργίας (με βαρύτητα 60%) και παρουσίαση και υποβολή καλλιτεχνικού πορτφόλιο (με βαρύτητα40%). Η βαθμολόγηση γίνεται από τριμελή Κριτική Επιτροπή που ορίζει το Τμήμα Καλών Τεχνών. Η διαδικασία υποστηρίζεται διοικητικά από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

1) Εξετάσεις καλλιτεχνικής δημιουργίας (60%)

Οι εξετάσεις καλλιτεχνικής δημιουργία θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο και Κυριακή,  και 5 Ιουλίου 2020, από τις 9 πμ – 3 μμ.   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο από τις 8πμ για οδηγίες και έλεγχο των προσωπικών τους στοιχείων.

Οι υποψήφιοι θα εκτελέσουν έργα εικαστικά από διάφορα πρότυπα, ως εξής:

 • Μαυρόασπρο σχέδιο σε φύλλο χαρτιού, με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι, εκ του φυσικού (δοσμένη νεκρή φύση). Κάθε υποψήφιος παραδίδει ένα σχέδιο, και
 • Σχέδιο με χρώμα σε χαρτόνι, με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ, εκ του φυσικού (δοσμένη νεκρή φύση). Κάθε υποψήφιος παραδίδει ένα σχέδιο.

Οι υποψήφιοι σχεδιάζουν με ελεύθερο τρόπο και σε συνθήκες διάχυτου φωτισμού ένα φυσικό αντικείμενο, το οποίο τοποθετείται σε ορατό σημείο εντός του χώρου εξέτασης.Πρέπει να διακρίνουν στο θέμα τους τις αναλογίες των αντικειμένων και τις αναλογίες σε σχέση με το όλο και να τις παραστήσουν στο χαρτί τους αρμονικά, έτσι ώστε να έχουν σαφήνεια και συμμετρία με τα πραγματικά αντικείμενα. Επίσης, να προσέξουν την αρμονία μέσα στη σχεδιαστική επιφάνεια.

Σημειώσεις:

 • Σε όλους τους υποψήφιους δίνεται ατομικός φάκελος που περιέχει ειδικές κόλλες για χρώμα και σχέδιο στις οποίες υπάρχει η σφραγίδα του Πανεπιστημίου. Το καβαλέτο παρέχεται από το Πανεπιστήμιο, ωστόσο όλα τα άλλα απαιτούμενα υλικά προσκομίζονται από τους υποψηφίους.
 • Κάθε υποψήφιος επιλέγει από το σύνολο των έργων που εκτελεί και παραδίνει για αξιολόγηση μέσα σε φάκελο που του χορηγείται από το Πανεπιστήμιο ένα μαυρόασπρο σχέδιο και ένα σχέδιο με χρώμα.
 • Ο καθορισμός χρόνου για διαλειμμα κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας στους υποψηφίους. Ως εκ τούτου, κάθε υποψήφιος μπορεί να κάνει διάλειμμα στο χρόνο που επιθυμεί.

Η βαθμολόγηση από μέρους της Κριτικής Επιτροπής γίνεται με κριτήρια:

 • Τη δυνατότητα για οργάνωση της σχεδιαστικής επιφάνειας, δηλαδή την τοποθέτηση του θέματος και τη σύνθεσή του.
 • Τη σχεδιαστική ακρίβεια των αναλογιών και των κλίσεων του θέματος.
 • Τις τονικές διαβαθμίσεις του θέματος.
 • Απόδωση  απλών χρωματικών ποιότητων με τόνουςκαι αποχρώσεις.
 • Να σχεδιάζουν νατουραλιστικά με ευαισθησία και ευχέρεια.
 • Να χρησιμοποιούν με ευχέρεια δυο-τρεις διαφορετικές τεχνικές.
 • Τη γενική εικόνα του θέματος.
 • Πρωτοτυπία σύνθεσης.

Κάθε μέλος της Κριτικής Επιτροπής βαθμολογεί με έναν ακέραιο αριθμό από 1 έως 10, με άριστα τον βαθμό δέκα (10), κάθε ένα από τα πιο πάνω επιμέρους κριτήρια για κάθε υποψήφιο. Η τελική βαθμολογία του υποψήφιου στην καλλιτεχνική δημιουργία προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμολογιών που έδωσαν τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής.

Επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση των έργων καλλιτεχνικής δημιουργίας των υποψηφίων δεν επιτρέπεται.

2) Παρουσίαση και υποβολή καλλιτεχνικού πορτφόλιο (40%)

Οι υποψήφιοι φοιτητές καλούνται να παρουσιάσουν ενώπιον Επιτροπής και ακολούθως να υποβάλουν καλλιτεχνικό πορτφόλιο (φάκελο εργασιών). Η παρουσίαση θα γίνει την Κυριακή, 5 Ιουλίου 2020, από τις 9πμ – 3 μμ στο χώρο της εξέτασης.

Το πορτφόλιο πρέπει να περιέχει από 10 μέχρι 20έργα, από την παρακάτω γκάμα υλικών, τεχνοτροπιών και μέσων, όπως επιλέξει ο υποψήφιος:

 • Σχέδια σε χαρτί ή χαρτόνι με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι.
 • Έργα με χρώμα σε χαρτί ή χαρτόνι με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικό ή παστέλ.
 • Φωτογραφίες (αναλογικής ή ψηφιακής τεχνολογίας).
 • Έργα video art.
 • Βιντεογραφήσεις εγκαταστάσεων στο χώρο η εικαστικών παρεμβάσεων.

Εκτός των ολοκληρωμένων έργων, ο υποψήφιος πρέπει να συμπεριλάβει στοτελικό έργο.

Επίσης, για έργα εννοιολογικού ή κατασκευαστικού χαρακτήρα,όπως επίσης για έργα φωτογραφίας και video, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σύντομη γραπτή ανάλυση του σκεπτικού, των θεωρητικών παραμέτρων και των σταδίων της δημιουργικής εξέλιξης του έργου. Τα προσχέδια και άλλα στάδια δημιουργίας, όπως και τα επεξηγηματικά-θεωρητικά κείμενα, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συνολικής αξιολόγησης του πορτφόλιο.

Επίσης, να συμπεριλαμβάνονται sketchbooks (δεν υπάρχει όριο στον αριθμό).

Η βαθμολόγηση από μέρους της Κριτικής Επιτροπής γίνεται με κριτήρια:

 • Τη μελέτη/έρευνα και τη διατύπωση πολλαπλών ιδεών (προσχέδια)
 • Την ποιοτική χρήση μορφολογικών στοιχείων, υλικών,  τεχνικών και ικανότητα στο σχέδιο.
 • Τη δημιουργικότητα και προσωπική έκφραση.
 • Το ενδιαφέρον, τις γνώσεις και την κριτική ικανότητα σε θέματα Τέχνης.
 • Να χρησιμοποιούν με ικανότητα ορισμένα μορφικάστοιχεία και αρχές σύνθεσης στα έργα τους.
 • Να διακρίνουν την ψευδαίσθηση ή την αίσθηση της υφής σε ένα έργο τέχνης.
 • Να διακρίνουν τις σχέσεις μεγεθών και τις αναλογίες μέσα σε ένα έργο τέχνης και να επιχειρούν αρμονικές αναλογίες σε έργα τους.
 • Να διακρίνουν τη δομή και τη σύνθεση σε ένα χαρακτηριστικό έργο.
 • Να προσχεδιάζουν ποικίλες συνθετικές προτάσεις για ένα έργο τους.
 • Να δίνουν την αίσθηση του όγκου σε ένα επίπεδο έργο αλλά και να διαμορφώνουν τον όγκο σε τρισδιάστατες μορφές.
 • Να αποδίδουν την έννοια του χώρου σε δισδιάστατα έργα και το χώρο σε τρισδιάστατα.
 • Πειραματισμός με διάφορες μορφές τέχνης
 • Το τελικό αποτέλεσμα του εικαστικού έργου

Κάθε μέλος της Κριτικής Επιτροπής βαθμολογεί με έναν ακέραιο αριθμό το σύνολο του πορτφόλιο του υποψηφίου, από 1 έως 10, με άριστα τον βαθμό δέκα (10). Η τελική βαθμολογία του υποψήφιου στο πορτφόλιο προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμολογιών που έδωσαν τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής.

Επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση των πορτφόλιο των υποψηφίων δεν επιτρέπεται.

Συνολική βαθμολογία και κατανομή θέσεων

Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψήφιου είναι το άθροισμα της βαθμολογίας που εξασφάλισε στην καλλιτεχνική δημιουργία (με βαρύτητα 60%) και στο πορτφόλιο (με βαρύτητα 40%).

Η κατανομή των θέσεων γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξης στη συνολική βαθμολογία. Θα υπάρξει και σειρά επιλαχόντων σε περίπτωση που θέσεις κενωθούν πριν την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου.

Προσέλευση υποψηφίων, τοποθέτησή τους στις θέσεις εξέτασης, απαιτούμενα έντυπα

 • Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να είναι παρών και στις δύο μέρες της διαδικασίας.
 • Η θέση των υποψηφίων στην αίθουσα για την καλλιτεχνική δημιουργία καθορίζεται από τον υπεύθυνο της Εξέτασης.
 • Η σειρά με την οποία οι υποψήφιοι τη δεύτερη μέρα θα παρουσιάσουν και θα υποβάλουν το πορτφόλιο τους στην Κριτική Επιτροπή θα γνωστοποιηθεί στους υποψήφιους κατά την πρώτη μέρα της εξέτασης καλλιτεχνικής δημιουργίας.
 • Κάθε υποψήφιος υποχρεούται να έχει μαζί του το Δελτίο Πολιτικής Ταυτότητας ή το Διαβατήριό του, καθώς και το Δελτίο Υποψηφίου, το οποίο θα του αποσταλεί από το Πανεπιστήμιο. Κατά την είσοδο των εξεταζομένων στην αίθουσα εξέτασης ελέγχεται από τους επιτηρητές η ταυτότητά τους και καταγράφονται οι παρουσίες. Το Δελτίο Υποψηφίου πρέπει να βρίσκεται πάντοτε σε εμφανές μέρος στη θέση που εργάζεται ο υποψήφιος καθ’ όλη τη διάρκεια της Εξέτασης.

Πειθαρχία υποψηφίων

 • Κατά τη διάρκεια των Εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να επιδεικνύουν ευπρεπή συμπεριφορά και να ακολουθούν τις υποδείξεις και τις συστάσεις των επιτηρητών και του Υπεύθυνου των Εξετάσεων.
 • Οι υποψήφιοι που αποπειρώνται να συνεργαστούν με οποιοδήποτε τρόπο με άλλους υποψήφιους, ή επιδεικνύουν απρεπή συμπεριφορά και αρνούνται να συμμορφωθούν με τις συστάσεις των επιτηρητών και του Υπεύθυνου των Εξετάσεων, με αποτέλεσμα τη διατάραξη της τάξης και της ομαλότητας, αποβάλλονται από την αίθουσα και αποκλείονται από τις Εξετάσεις.

Επιπρόσθετες οδηγίες

Οι υποψήφιοι απαγορεύεται:

 • να αγγίζουν ή να μετακινούν αντικείμενα που θα σχεδιάσουν,
 • να βγάζουν φωτογραφίες στο χώρο των Εξετάσεων,
 • να περιφέρονται άσκοπα μέσα στην αίθουσα Εξέτασης και να συνομιλούν μεταξύ τους,
 • να καπνίζουν μέσα στην αίθουσα Εξέτασης,
 • να φέρουν και να χρησιμοποιούν στην αίθουσα Εξέτασης και στους χώρους φιξαρίσματος κινητά τηλέφωνα,
 • να μετακινούν τον ατομικό τους φάκελο από την καθορισμένη θέση,
 • να γράψουν ή να σχεδιάσουν πάνω στις κόλλες σχεδίασης οποιοδήποτε στοιχείο που δηλώνει την ταυτότητά τους,
 • να δανείσουν κόλλες σχεδίασης σε άλλους υποψήφιους,
 • να καταστρέψουν οποιαδήποτε κόλλα σχεδίασης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 • να εισέρχονται και να εξέρχονται από την αίθουσα Εξέτασης με άδεια χέρια (επιτρέπεται μόνο η μεταφορά νερού και υλικών για τη σχεδίαση),
 • να γνωρίζουν τον αριθμό φακέλου τους ο οποίος είναι ο ίδιος με τον αριθμό του Δελτίου Υποψηφίου, που παρέχεται από το Πανεπιστήμιο την πρώτη μέρα Εξέτασης,
 • να τοποθετούν τα προσωπικά τους αντικείμενα στο χώρο που θα τους υποδείξει ο Υπεύθυνος των Εξετάσεων,
 • να διατηρούν το χώρο καθαρό (Τα κάρβουνα πρέπει να ξύνονται σε κουτί ή σε κάλαθο αχρήστων),
 • να κάνουν το φιξάρισμα των σχεδίων έξω από την αίθουσα Εξέτασης, σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον Υπεύθυνο των Εξετάσεων.

Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στην αίθουσα Εξέτασης σε άλλα άτομα, πέραν των υποψηφίων και του αρμόδιου για την εξέταση προσωπικού του Πανεπιστημίου.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλείστε όπως απευθύνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της ΥΣΦΜ του Πανεπιστημίου, στο τηλέφωνο 25 002710/11

Οδηγίες προς υποψήφιους από Ελλάδα για Καλές Τέχνες

Η διαδικασία για εισαγωγή στο Τμήμα Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για υποψήφιους από Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί τo Σάββατο και Κυριακή, 4 και 5 Ιουλίου 2020, από τις 9 πμ – 3 μμ, στα εργαστήρια του Τμήματος Καλών Τεχνών (οδός Αρχ. Κυπριανού, Λεμεσός).  

Η διαδικασία αποτελείται από εξετάσεις καλλιτεχνικής δημιουργίας (με βαρύτητα 60%) και παρουσίαση και υποβολή καλλιτεχνικού πορτφόλιο (με βαρύτητα40%). Η βαθμολόγηση γίνεται από τριμελή Κριτική Επιτροπή που ορίζει το Τμήμα Καλών Τεχνών. Η διαδικασία υποστηρίζεται διοικητικά από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

1) Εξετάσεις καλλιτεχνικής δημιουργίας (60%)

Οι εξετάσεις καλλιτεχνικής δημιουργία θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο και Κυριακή,  και 5 Ιουλίου 2020, από τις 9 πμ – 3 μμ.   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο από τις 8πμ για οδηγίες και έλεγχο των προσωπικών τους στοιχείων.

Οι υποψήφιοι θα εκτελέσουν έργα εικαστικά από διάφορα πρότυπα, ως εξής:

 • Μαυρόασπρο σχέδιο σε φύλλο χαρτιού, με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι, εκ του φυσικού (δοσμένη νεκρή φύση). Κάθε υποψήφιος παραδίδει ένα σχέδιο, και
 • Σχέδιο με χρώμα σε χαρτόνι, με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ, εκ του φυσικού (δοσμένη νεκρή φύση). Κάθε υποψήφιος παραδίδει ένα σχέδιο.

Οι υποψήφιοι σχεδιάζουν με ελεύθερο τρόπο και σε συνθήκες διάχυτου φωτισμού ένα φυσικό αντικείμενο, το οποίο τοποθετείται σε ορατό σημείο εντός του χώρου εξέτασης.Πρέπει να διακρίνουν στο θέμα τους τις αναλογίες των αντικειμένων και τις αναλογίες σε σχέση με το όλο και να τις παραστήσουν στο χαρτί τους αρμονικά, έτσι ώστε να έχουν σαφήνεια και συμμετρία με τα πραγματικά αντικείμενα. Επίσης, να προσέξουν την αρμονία μέσα στη σχεδιαστική επιφάνεια.

Σημειώσεις:

 • Σε όλους τους υποψήφιους δίνεται ατομικός φάκελος που περιέχει ειδικές κόλλες για χρώμα και σχέδιο στις οποίες υπάρχει η σφραγίδα του Πανεπιστημίου. Το καβαλέτο παρέχεται από το Πανεπιστήμιο, ωστόσο όλα τα άλλα απαιτούμενα υλικά προσκομίζονται από τους υποψηφίους.
 • Κάθε υποψήφιος επιλέγει από το σύνολο των έργων που εκτελεί και παραδίνει για αξιολόγηση μέσα σε φάκελο που του χορηγείται από το Πανεπιστήμιο ένα μαυρόασπρο σχέδιο και ένα σχέδιο με χρώμα.
 • Ο καθορισμός χρόνου για διαλειμμα κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας στους υποψηφίους. Ως εκ τούτου, κάθε υποψήφιος μπορεί να κάνει διάλειμμα στο χρόνο που επιθυμεί.

Η βαθμολόγηση από μέρους της Κριτικής Επιτροπής γίνεται με κριτήρια:

 • Τη δυνατότητα για οργάνωση της σχεδιαστικής επιφάνειας, δηλαδή την τοποθέτηση του θέματος και τη σύνθεσή του.
 • Τη σχεδιαστική ακρίβεια των αναλογιών και των κλίσεων του θέματος.
 • Τις τονικές διαβαθμίσεις του θέματος.
 • Απόδωση  απλών χρωματικών ποιότητων με τόνουςκαι αποχρώσεις.
 • Να σχεδιάζουν νατουραλιστικά με ευαισθησία και ευχέρεια.
 • Να χρησιμοποιούν με ευχέρεια δυο-τρεις διαφορετικές τεχνικές.
 • Τη γενική εικόνα του θέματος.
 • Πρωτοτυπία σύνθεσης.

Κάθε μέλος της Κριτικής Επιτροπής βαθμολογεί με έναν ακέραιο αριθμό από 1 έως 10, με άριστα τον βαθμό δέκα (10), κάθε ένα από τα πιο πάνω επιμέρους κριτήρια για κάθε υποψήφιο. Η τελική βαθμολογία του υποψήφιου στην καλλιτεχνική δημιουργία προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμολογιών που έδωσαν τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής.

Επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση των έργων καλλιτεχνικής δημιουργίας των υποψηφίων δεν επιτρέπεται.

2) Παρουσίαση και υποβολή καλλιτεχνικού πορτφόλιο (40%)

Οι υποψήφιοι φοιτητές καλούνται να παρουσιάσουν ενώπιον Επιτροπής και ακολούθως να υποβάλουν καλλιτεχνικό πορτφόλιο (φάκελο εργασιών). Η παρουσίαση θα γίνει την Κυριακή, 5 Ιουλίου 2020, από τις 9πμ – 3 μμ στο χώρο της εξέτασης.

Το πορτφόλιο πρέπει να περιέχει από 10 μέχρι 20έργα, από την παρακάτω γκάμα υλικών, τεχνοτροπιών και μέσων, όπως επιλέξει ο υποψήφιος:

 • Σχέδια σε χαρτί ή χαρτόνι με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι.
 • Έργα με χρώμα σε χαρτί ή χαρτόνι με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικό ή παστέλ.
 • Φωτογραφίες (αναλογικής ή ψηφιακής τεχνολογίας).
 • Έργα video art.
 • Βιντεογραφήσεις εγκαταστάσεων στο χώρο η εικαστικών παρεμβάσεων.

Εκτός των ολοκληρωμένων έργων, ο υποψήφιος πρέπει να συμπεριλάβει στοτελικό έργο.

Επίσης, για έργα εννοιολογικού ή κατασκευαστικού χαρακτήρα,όπως επίσης για έργα φωτογραφίας και video, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σύντομη γραπτή ανάλυση του σκεπτικού, των θεωρητικών παραμέτρων και των σταδίων της δημιουργικής εξέλιξης του έργου. Τα προσχέδια και άλλα στάδια δημιουργίας, όπως και τα επεξηγηματικά-θεωρητικά κείμενα, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συνολικής αξιολόγησης του πορτφόλιο.

Επίσης, να συμπεριλαμβάνονται sketchbooks (δεν υπάρχει όριο στον αριθμό).

Η βαθμολόγηση από μέρους της Κριτικής Επιτροπής γίνεται με κριτήρια:

 • Τη μελέτη/έρευνα και τη διατύπωση πολλαπλών ιδεών (προσχέδια)
 • Την ποιοτική χρήση μορφολογικών στοιχείων, υλικών,  τεχνικών και ικανότητα στο σχέδιο.
 • Τη δημιουργικότητα και προσωπική έκφραση.
 • Το ενδιαφέρον, τις γνώσεις και την κριτική ικανότητα σε θέματα Τέχνης.
 • Να χρησιμοποιούν με ικανότητα ορισμένα μορφικάστοιχεία και αρχές σύνθεσης στα έργα τους.
 • Να διακρίνουν την ψευδαίσθηση ή την αίσθηση της υφής σε ένα έργο τέχνης.
 • Να διακρίνουν τις σχέσεις μεγεθών και τις αναλογίες μέσα σε ένα έργο τέχνης και να επιχειρούν αρμονικές αναλογίες σε έργα τους.
 • Να διακρίνουν τη δομή και τη σύνθεση σε ένα χαρακτηριστικό έργο.
 • Να προσχεδιάζουν ποικίλες συνθετικές προτάσεις για ένα έργο τους.
 • Να δίνουν την αίσθηση του όγκου σε ένα επίπεδο έργο αλλά και να διαμορφώνουν τον όγκο σε τρισδιάστατες μορφές.
 • Να αποδίδουν την έννοια του χώρου σε δισδιάστατα έργα και το χώρο σε τρισδιάστατα.
 • Πειραματισμός με διάφορες μορφές τέχνης
 • Το τελικό αποτέλεσμα του εικαστικού έργου

Κάθε μέλος της Κριτικής Επιτροπής βαθμολογεί με έναν ακέραιο αριθμό το σύνολο του πορτφόλιο του υποψηφίου, από 1 έως 10, με άριστα τον βαθμό δέκα (10). Η τελική βαθμολογία του υποψήφιου στο πορτφόλιο προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμολογιών που έδωσαν τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής.

Επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση των πορτφόλιο των υποψηφίων δεν επιτρέπεται.

Συνολική βαθμολογία και κατανομή θέσεων

Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψήφιου είναι το άθροισμα της βαθμολογίας που εξασφάλισε στην καλλιτεχνική δημιουργία (με βαρύτητα 60%) και στο πορτφόλιο (με βαρύτητα 40%).

Η κατανομή των θέσεων γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξης στη συνολική βαθμολογία. Θα υπάρξει και σειρά επιλαχόντων σε περίπτωση που θέσεις κενωθούν πριν την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου.

Προσέλευση υποψηφίων, τοποθέτησή τους στις θέσεις εξέτασης, απαιτούμενα έντυπα

 • Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να είναι παρών και στις δύο μέρες της διαδικασίας.
 • Η θέση των υποψηφίων στην αίθουσα για την καλλιτεχνική δημιουργία καθορίζεται από τον υπεύθυνο της Εξέτασης.
 • Η σειρά με την οποία οι υποψήφιοι τη δεύτερη μέρα θα παρουσιάσουν και θα υποβάλουν το πορτφόλιο τους στην Κριτική Επιτροπή θα γνωστοποιηθεί στους υποψήφιους κατά την πρώτη μέρα της εξέτασης καλλιτεχνικής δημιουργίας.
 • Κάθε υποψήφιος υποχρεούται να έχει μαζί του το Δελτίο Πολιτικής Ταυτότητας ή το Διαβατήριό του, καθώς και το Δελτίο Υποψηφίου, το οποίο θα του αποσταλεί από το Πανεπιστήμιο. Κατά την είσοδο των εξεταζομένων στην αίθουσα εξέτασης ελέγχεται από τους επιτηρητές η ταυτότητά τους και καταγράφονται οι παρουσίες. Το Δελτίο Υποψηφίου πρέπει να βρίσκεται πάντοτε σε εμφανές μέρος στη θέση που εργάζεται ο υποψήφιος καθ’ όλη τη διάρκεια της Εξέτασης.

Πειθαρχία υποψηφίων

 • Κατά τη διάρκεια των Εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να επιδεικνύουν ευπρεπή συμπεριφορά και να ακολουθούν τις υποδείξεις και τις συστάσεις των επιτηρητών και του Υπεύθυνου των Εξετάσεων.
 • Οι υποψήφιοι που αποπειρώνται να συνεργαστούν με οποιοδήποτε τρόπο με άλλους υποψήφιους, ή επιδεικνύουν απρεπή συμπεριφορά και αρνούνται να συμμορφωθούν με τις συστάσεις των επιτηρητών και του Υπεύθυνου των Εξετάσεων, με αποτέλεσμα τη διατάραξη της τάξης και της ομαλότητας, αποβάλλονται από την αίθουσα και αποκλείονται από τις Εξετάσεις.

Επιπρόσθετες οδηγίες

Οι υποψήφιοι απαγορεύεται:

 • να αγγίζουν ή να μετακινούν αντικείμενα που θα σχεδιάσουν,
 • να βγάζουν φωτογραφίες στο χώρο των Εξετάσεων,
 • να περιφέρονται άσκοπα μέσα στην αίθουσα Εξέτασης και να συνομιλούν μεταξύ τους,
 • να καπνίζουν μέσα στην αίθουσα Εξέτασης,
 • να φέρουν και να χρησιμοποιούν στην αίθουσα Εξέτασης και στους χώρους φιξαρίσματος κινητά τηλέφωνα,
 • να μετακινούν τον ατομικό τους φάκελο από την καθορισμένη θέση,
 • να γράψουν ή να σχεδιάσουν πάνω στις κόλλες σχεδίασης οποιοδήποτε στοιχείο που δηλώνει την ταυτότητά τους,
 • να δανείσουν κόλλες σχεδίασης σε άλλους υποψήφιους,
 • να καταστρέψουν οποιαδήποτε κόλλα σχεδίασης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 • να εισέρχονται και να εξέρχονται από την αίθουσα Εξέτασης με άδεια χέρια (επιτρέπεται μόνο η μεταφορά νερού και υλικών για τη σχεδίαση),
 • να γνωρίζουν τον αριθμό φακέλου τους ο οποίος είναι ο ίδιος με τον αριθμό του Δελτίου Υποψηφίου, που παρέχεται από το Πανεπιστήμιο την πρώτη μέρα Εξέτασης,
 • να τοποθετούν τα προσωπικά τους αντικείμενα στο χώρο που θα τους υποδείξει ο Υπεύθυνος των Εξετάσεων,
 • να διατηρούν το χώρο καθαρό (Τα κάρβουνα πρέπει να ξύνονται σε κουτί ή σε κάλαθο αχρήστων),
 • να κάνουν το φιξάρισμα των σχεδίων έξω από την αίθουσα Εξέτασης, σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον Υπεύθυνο των Εξετάσεων.

Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στην αίθουσα Εξέτασης σε άλλα άτομα, πέραν των υποψηφίων και του αρμόδιου για την εξέταση προσωπικού του Πανεπιστημίου.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλείστε όπως απευθύνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της ΥΣΦΜ του Πανεπιστημίου, στο τηλέφωνο 25 002710/11