Έλληνες υπήκοοι

Ακολουθώντας κοινή διαδικασία, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με έδρα τη Λεμεσό (και την Πάφο) και το Πανεπιστήμιο Κύπρου με έδρα τη Λευκωσία, προσφέρουν θέσεις σε ποσοστό μέχρι 10% του αριθμού των Κυπρίων εισακτέων, σε όλα τα προγράμματα πτυχίου, σε υποψήφιους/ες από την Ελλάδα.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι.ες Λυκείων ή ισότιμων σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας, που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις τη χρονιά υποβολής αίτησης ή τις προηγούμενες δύο χρονιές και ικανοποιούν τα κριτήρια πρόσβασης.  

Κατανομή θέσεων

Οι διαθέσιμες θέσεις κατανέμονται, στις αρχές Αυγούστου, μέχρι εξαντλήσεως, στους/στις υποψήφιους/ες που πληρούν τα μαθήματα πρόσβασης για τα προγράμματα που δήλωσαν και έχουν την υψηλότερη βαθμολογία στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Κενές θέσεις και πρόσθετες κατανομές

Σε περίπτωση που κάποιες θέσεις δεν συμπληρωθούν από την 1η κατανομή, δύναται να πραγματοποιηθεί και 2η κατανομή. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στα τέλη Αυγούστου και σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα λαμβάνουν όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες της αρχικής κατανομής.

Στη 2η κατανομή δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι/ες συμμετείχαν στην 1η κατανομή. Η 2η κατανομή γίνεται για αυτούς/ές που επιθυμούν να βελτιώσουν τη θέση τους ή για να  εξασφαλίσουν θέση σε Τμήματα των Πανεπιστημίων.

Πότε και πώς υποβάλλονται αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από τα μέσα μέχρι τα τέλη Ιουλίου, με τη διαδικασία να αρχίζει από τον ακόλουθο σύνδεσμο: www.ucy.ac.cy/panelliniesexaminations

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Στέγαση

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεργάζεται με τη φοιτητική εστία Απολλώνια στη Λεμεσό και διαθέτει στο κτίριο αυτό είκοσι (20) στούντιο σε πρωτοετείς προπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες από Ελλάδα, σε επιδοτημένη τιμή (350 ευρώ/μήνα), με κριτήριο τη σειρά υποβολής ενδιαφέροντος (first come first served) και ανεξάρτητα από την κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα κληθούν (με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κατανομής θέσεων), να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για στέγαση μέσω ηλεκτρονικής φόρμας. Η ρύθμιση αυτή ισχύει για το πρώτο χρόνο φοίτησης. Για τα επόμενα χρόνια σπουδών η κατανομή δωματίων σε φοιτητές/τριες γίνεται στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.

Για φοιτητές/τριες που εξασφαλίζουν θέση στα προγράμματα της Σχολής Διοίκησης, Τουρισμού και Φιλοξενίας που έχει έδρα την Πάφο, το Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με τη φοιτητική εστία του Δήμου Πάφου και εφαρμόζει αντίστοιχες πολιτικές.

Φοιτητές/τριες που για οποιοδήποτε λόγο δεν εξασφαλίζουν δωμάτιο εστίας και συγκεντρώνουν τουλάχιστον 12 μόρια κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, εφόσον ενοικιάσουν ιδιωτικά δικαιούνται από το Πανεπιστήμιο επίδομα ενοικίου ύψους €250 το μήνα για περίοδο 10 μηνών κάθε χρόνο.

Εξεύρεση ιδιωτικού διαμερίσματος ή/και συγκάτοικου

Για όσους/όσες φοιτητές/τριες ενδιαφέρονται για εξεύρεση ιδιωτικού διαμερίσματος ή/και συγκάτοικου (είτε στη Λεμεσό, είτε στην Πάφο), καλούνται να επισκεφθούν την ειδικά διαμορφωμένη σελίδα στο Facebook.

Περισσότερες πληροφορίες για θέματα διαμονής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.cut.ac.cy ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Στέγασης στο τηλέφωνο 25002380 με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy.

Υποτροφίες

Κάθε χρόνο, η Κυπριακή Κυβέρνηση παραχωρεί σε Ελλαδίτες φοιτητές, επτά (7) υποτροφίες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και έξι (6) υποτροφίες για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €3.500 περίπου η κάθε µία, µε βάση τη βαθμολογία που επιτυγχάνουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για ανανέωση της υποτροφίας για το επόμενο έτος, είναι η  διατήρηση συνολικού μέσου σταθμικού Μέσου Όρου των προηγούμενων 2 εξαμήνων τουλάχιστον 6.50 (Λίαν Καλώς).

Ακόμη, οι οικογένειες φοιτητών από την Ελλάδα, που έχουν τη μόνιμη διαμονή τους στην Ελλάδα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για φοιτητικά επιδόματα που παρέχει η κυπριακή πολιτεία στα πλαίσια κρατικής φοιτητικής μέριμνας.

Σίτιση

Κάθε εξάμηνο, η Κυπριακή Κυβέρνηση προσφέρει επίδομα  σίτισης σε όλους τους Έλληνες υπηκόους ή Έλληνες της Διασποράς ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, νοουμένου ότι οι οικογένειές τους διαμένουν στο εξωτερικό και δεν τους έχει παραχωρηθεί υποτροφία από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Οι Ελλαδίτες φοιτητές, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο, δικαιούνται επίδομα σίτισης για όσο διάστημα διαρκούν οι σπουδές τους. 

Τα κουπόνια σίτισης ανέρχονται στα €7,00 ημερησίως για κάθε εργάσιμη μέρα  του ακαδημαϊκού έτους. Tο επίδομα σίτισης παραδίδεται στους δικαιούχους φοιτητές στην αρχή κάθε εξαμήνου από το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής.

Έλληνες υπήκοοι

Ακολουθώντας κοινή διαδικασία, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με έδρα τη Λεμεσό (και την Πάφο) και το Πανεπιστήμιο Κύπρου με έδρα τη Λευκωσία, προσφέρουν θέσεις σε ποσοστό μέχρι 10% του αριθμού των Κυπρίων εισακτέων, σε όλα τα προγράμματα πτυχίου, σε υποψήφιους/ες από την Ελλάδα.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι.ες Λυκείων ή ισότιμων σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας, που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις τη χρονιά υποβολής αίτησης ή τις προηγούμενες δύο χρονιές και ικανοποιούν τα κριτήρια πρόσβασης.  

Κατανομή θέσεων

Οι διαθέσιμες θέσεις κατανέμονται, στις αρχές Αυγούστου, μέχρι εξαντλήσεως, στους/στις υποψήφιους/ες που πληρούν τα μαθήματα πρόσβασης για τα προγράμματα που δήλωσαν και έχουν την υψηλότερη βαθμολογία στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Κενές θέσεις και πρόσθετες κατανομές

Σε περίπτωση που κάποιες θέσεις δεν συμπληρωθούν από την 1η κατανομή, δύναται να πραγματοποιηθεί και 2η κατανομή. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στα τέλη Αυγούστου και σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα λαμβάνουν όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες της αρχικής κατανομής.

Στη 2η κατανομή δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι/ες συμμετείχαν στην 1η κατανομή. Η 2η κατανομή γίνεται για αυτούς/ές που επιθυμούν να βελτιώσουν τη θέση τους ή για να  εξασφαλίσουν θέση σε Τμήματα των Πανεπιστημίων.

Πότε και πώς υποβάλλονται αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από τα μέσα μέχρι τα τέλη Ιουλίου, με τη διαδικασία να αρχίζει από τον ακόλουθο σύνδεσμο: www.ucy.ac.cy/panelliniesexaminations

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Στέγαση

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεργάζεται με τη φοιτητική εστία Απολλώνια στη Λεμεσό και διαθέτει στο κτίριο αυτό είκοσι (20) στούντιο σε πρωτοετείς προπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες από Ελλάδα, σε επιδοτημένη τιμή (350 ευρώ/μήνα), με κριτήριο τη σειρά υποβολής ενδιαφέροντος (first come first served) και ανεξάρτητα από την κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα κληθούν (με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κατανομής θέσεων), να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για στέγαση μέσω ηλεκτρονικής φόρμας. Η ρύθμιση αυτή ισχύει για το πρώτο χρόνο φοίτησης. Για τα επόμενα χρόνια σπουδών η κατανομή δωματίων σε φοιτητές/τριες γίνεται στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.

Για φοιτητές/τριες που εξασφαλίζουν θέση στα προγράμματα της Σχολής Διοίκησης, Τουρισμού και Φιλοξενίας που έχει έδρα την Πάφο, το Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με τη φοιτητική εστία του Δήμου Πάφου και εφαρμόζει αντίστοιχες πολιτικές.

Φοιτητές/τριες που για οποιοδήποτε λόγο δεν εξασφαλίζουν δωμάτιο εστίας και συγκεντρώνουν τουλάχιστον 12 μόρια κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, εφόσον ενοικιάσουν ιδιωτικά δικαιούνται από το Πανεπιστήμιο επίδομα ενοικίου ύψους €250 το μήνα για περίοδο 10 μηνών κάθε χρόνο.

Εξεύρεση ιδιωτικού διαμερίσματος ή/και συγκάτοικου

Για όσους/όσες φοιτητές/τριες ενδιαφέρονται για εξεύρεση ιδιωτικού διαμερίσματος ή/και συγκάτοικου (είτε στη Λεμεσό, είτε στην Πάφο), καλούνται να επισκεφθούν την ειδικά διαμορφωμένη σελίδα στο Facebook.

Περισσότερες πληροφορίες για θέματα διαμονής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.cut.ac.cy ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Στέγασης στο τηλέφωνο 25002380 με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy.

Υποτροφίες

Κάθε χρόνο, η Κυπριακή Κυβέρνηση παραχωρεί σε Ελλαδίτες φοιτητές, επτά (7) υποτροφίες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και έξι (6) υποτροφίες για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €3.500 περίπου η κάθε µία, µε βάση τη βαθμολογία που επιτυγχάνουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για ανανέωση της υποτροφίας για το επόμενο έτος, είναι η  διατήρηση συνολικού μέσου σταθμικού Μέσου Όρου των προηγούμενων 2 εξαμήνων τουλάχιστον 6.50 (Λίαν Καλώς).

Ακόμη, οι οικογένειες φοιτητών από την Ελλάδα, που έχουν τη μόνιμη διαμονή τους στην Ελλάδα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για φοιτητικά επιδόματα που παρέχει η κυπριακή πολιτεία στα πλαίσια κρατικής φοιτητικής μέριμνας.

Σίτιση

Κάθε εξάμηνο, η Κυπριακή Κυβέρνηση προσφέρει επίδομα  σίτισης σε όλους τους Έλληνες υπηκόους ή Έλληνες της Διασποράς ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, νοουμένου ότι οι οικογένειές τους διαμένουν στο εξωτερικό και δεν τους έχει παραχωρηθεί υποτροφία από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Οι Ελλαδίτες φοιτητές, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο, δικαιούνται επίδομα σίτισης για όσο διάστημα διαρκούν οι σπουδές τους. 

Τα κουπόνια σίτισης ανέρχονται στα €7,00 ημερησίως για κάθε εργάσιμη μέρα  του ακαδημαϊκού έτους. Tο επίδομα σίτισης παραδίδεται στους δικαιούχους φοιτητές στην αρχή κάθε εξαμήνου από το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής.