Αιτήσεις για στήριξη

Η στήριξη που αφορά σε οικονομικά βοηθήματα του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (μόνο για φοιτητές πτυχίου) και σε υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές (μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές) προϋποθέτει την υποβολη αίτησης για μοριοδότηση κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης. Πατήστε εδώ για τους Κανόνες Μοριοδότησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μια φορά το χρόνο, μετά από σχετική ανακοίνωση της ΥΣΦΜ. 

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και, αναλόγως περίπτωσης, ζητούνται διάφορα πιστοποιητικά τα οποία επισυνάπτονται (ηλεκτρονικά). Επίσης, ζητείται να επισυναφθεί δήλωση εξουσιοδότησης του φοιτητή-αιτητή (και μελών της οικογένειάς του) προς το Πανεπιστήμιο, ώστε το Πανεπιστήμιο να μπορεί να ζητήσει προσωπικά δεδομένα από κρατικές υπηρεσίες. 

Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται από σημεία εξυπηρέτησης στο ΚΕΠ της ΥΣΦΜ, αφού πρώτα υποβληθούν δια χειρός και ελεγχούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αιτήσεις με ελλιπή ή λανθασμένα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά ούτε παραλαμβάνονται από την ΥΣΦΜ.

Από τα βασικότερα δικαιολογητικά που ζητούνται είναι, μεταξύ άλλων, η Φορολογική Βεβαίωση (από Φόρο Εισοδήματος) και η Κατάσταση Ασφαλιστικού Λογαριασμού (από Κοινωνικές Ασφαλίσεις). 

*Φοιτητές που δηλώνουν ότι δεν εξαρτώνται οικονομικά από τους γονείς τους και ότι είναι αυτοσυντήρητοι, θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι δεν ζουν κάτω από την ίδια στέγη με τους γονείς του και ότι έχουν σταθερά προσωπικά εισοδήματα τουλάχιστον 500 ευρώ/μήνα. 

Αιτήσεις για στήριξη

Η στήριξη που αφορά σε οικονομικά βοηθήματα του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (μόνο για φοιτητές πτυχίου) και σε υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές (μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές) προϋποθέτει την υποβολη αίτησης για μοριοδότηση κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης. Πατήστε εδώ για τους Κανόνες Μοριοδότησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μια φορά το χρόνο, μετά από σχετική ανακοίνωση της ΥΣΦΜ. 

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και, αναλόγως περίπτωσης, ζητούνται διάφορα πιστοποιητικά τα οποία επισυνάπτονται (ηλεκτρονικά). Επίσης, ζητείται να επισυναφθεί δήλωση εξουσιοδότησης του φοιτητή-αιτητή (και μελών της οικογένειάς του) προς το Πανεπιστήμιο, ώστε το Πανεπιστήμιο να μπορεί να ζητήσει προσωπικά δεδομένα από κρατικές υπηρεσίες. 

Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται από σημεία εξυπηρέτησης στο ΚΕΠ της ΥΣΦΜ, αφού πρώτα υποβληθούν δια χειρός και ελεγχούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αιτήσεις με ελλιπή ή λανθασμένα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά ούτε παραλαμβάνονται από την ΥΣΦΜ.

Από τα βασικότερα δικαιολογητικά που ζητούνται είναι, μεταξύ άλλων, η Φορολογική Βεβαίωση (από Φόρο Εισοδήματος) και η Κατάσταση Ασφαλιστικού Λογαριασμού (από Κοινωνικές Ασφαλίσεις). 

*Φοιτητές που δηλώνουν ότι δεν εξαρτώνται οικονομικά από τους γονείς τους και ότι είναι αυτοσυντήρητοι, θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι δεν ζουν κάτω από την ίδια στέγη με τους γονείς του και ότι έχουν σταθερά προσωπικά εισοδήματα τουλάχιστον 500 ευρώ/μήνα.