Αιτήσεις για στήριξη

Η στήριξη που αφορά σε οικονομικά βοηθήματα του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (μόνο για φοιτητές πτυχίου) και σε υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές (μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές) προϋποθέτει την υποβολη αίτησης για μοριοδότηση κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης. Πατήστε εδώ για τους Κανόνες Μοριοδότησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μια φορά το χρόνο, μετά από σχετική ανακοίνωση της ΥΣΦΜ. 

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και, αναλόγως περίπτωσης, ζητούνται διάφορα πιστοποιητικά τα οποία επισυνάπτονται (ηλεκτρονικά). Επίσης, ζητείται να επισυναφθεί δήλωση εξουσιοδότησης του φοιτητή-αιτητή (και μελών της οικογένειάς του) προς το Πανεπιστήμιο, ώστε το Πανεπιστήμιο να μπορεί να ζητήσει προσωπικά δεδομένα από κρατικές υπηρεσίες. Πατήστε εδώ για το έντυπο αυτό.

Για απευθείας υποβολή αίτησης, αναλόγως κατάστασης, πατήστε στους συνδέσμους πιο κάτω:

*Οικονομική ανεξαρτησία σημαίνει ότι ο αιτητής δεν ζει κάτω από την ίδια στέγη με τους γονείς του και έχει σταθερά προσωπικά εισοδήματα τουλάχιστον 500 ευρώ/μήνα. 

Από τα βασικότερα δικαιολογητικά που ζητούνται είναι, μεταξύ άλλων, η Φορολογική Βεβαίωση (από Φόρο Εισοδήματος) και η Κατάσταση Ασφαλιστικού Λογαριασμού (από Κοινωνικές Ασφαλίσεις). Πατήστε εδώ για να δείτε δείγματα. Προσοχή! Είναι απαραίτητο να υποβληθούν τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά και όχι οτιδήποτε άλλο σχετικό ή μη μπορεί οι υπηρεσίες αυτές να εκδίδουν. 

Αιτήσεις για στήριξη

Η στήριξη που αφορά σε οικονομικά βοηθήματα του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (μόνο για φοιτητές πτυχίου) και σε υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές (μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές) προϋποθέτει την υποβολη αίτησης για μοριοδότηση κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης. Πατήστε εδώ για τους Κανόνες Μοριοδότησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μια φορά το χρόνο, μετά από σχετική ανακοίνωση της ΥΣΦΜ. 

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και, αναλόγως περίπτωσης, ζητούνται διάφορα πιστοποιητικά τα οποία επισυνάπτονται (ηλεκτρονικά). Επίσης, ζητείται να επισυναφθεί δήλωση εξουσιοδότησης του φοιτητή-αιτητή (και μελών της οικογένειάς του) προς το Πανεπιστήμιο, ώστε το Πανεπιστήμιο να μπορεί να ζητήσει προσωπικά δεδομένα από κρατικές υπηρεσίες. Πατήστε εδώ για το έντυπο αυτό.

Για απευθείας υποβολή αίτησης, αναλόγως κατάστασης, πατήστε στους συνδέσμους πιο κάτω:

*Οικονομική ανεξαρτησία σημαίνει ότι ο αιτητής δεν ζει κάτω από την ίδια στέγη με τους γονείς του και έχει σταθερά προσωπικά εισοδήματα τουλάχιστον 500 ευρώ/μήνα. 

Από τα βασικότερα δικαιολογητικά που ζητούνται είναι, μεταξύ άλλων, η Φορολογική Βεβαίωση (από Φόρο Εισοδήματος) και η Κατάσταση Ασφαλιστικού Λογαριασμού (από Κοινωνικές Ασφαλίσεις). Πατήστε εδώ για να δείτε δείγματα. Προσοχή! Είναι απαραίτητο να υποβληθούν τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά και όχι οτιδήποτε άλλο σχετικό ή μη μπορεί οι υπηρεσίες αυτές να εκδίδουν.