Οικονομικά βοηθήματα

Για φοιτητές που αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα, το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών του ΤΠΚ προσφέρει ετήσιες χορηγίες ή έκτακτη οικονομική βοήθεια. Το Σωματείο διαχειρίζεται χρήματα που λαμβάνει τόσο από το Πανεπιστήμιο (από μη κρατικά έσοδα) όσο και από οργανισμούς, εταιρείες, φορείς, οργανωμένα σύνολα και ιδιώτες.

Το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών του ΤΠΚ συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων και λειτουργεί με βάση Καταστατικό.

Κάθε ακαδημαϊκό έτος το Σωματείο ανακοινώνει διαδικασία για υποβολή αιτήσεων για τα οικονομικά βοηθήματα και η κατανομή γνωστοποιείται πριν τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με βάση κριτήρια μοριοδότησης.

 

Διοικητικό Συμβούλιο Σωματείου

Κανόνες Μοριοδότησης Κοινωνικοοικονομικής Κατάστασης

Οικονομικά βοηθήματα

Για φοιτητές που αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα, το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών του ΤΠΚ προσφέρει ετήσιες χορηγίες ή έκτακτη οικονομική βοήθεια. Το Σωματείο διαχειρίζεται χρήματα που λαμβάνει τόσο από το Πανεπιστήμιο (από μη κρατικά έσοδα) όσο και από οργανισμούς, εταιρείες, φορείς, οργανωμένα σύνολα και ιδιώτες.

Το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών του ΤΠΚ συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων και λειτουργεί με βάση Καταστατικό.

Κάθε ακαδημαϊκό έτος το Σωματείο ανακοινώνει διαδικασία για υποβολή αιτήσεων για τα οικονομικά βοηθήματα και η κατανομή γνωστοποιείται πριν τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με βάση κριτήρια μοριοδότησης.

 

Διοικητικό Συμβούλιο Σωματείου

Κανόνες Μοριοδότησης Κοινωνικοοικονομικής Κατάστασης