Κενό δωμάτιο στο κτίριο εστιών "Κτίσις"

Στέγαση Φοιτητικά Νέα

Το Γραφείο Στέγασης ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για ένα δωμάτιο που έχει κενωθεί στο κτίριο εστιών "Κτίσις". Η περίοδος ενοικίασης είναι από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2018.

Οι αιτήσεις (πατήστε εδώ) μαζί με τα διάφορα πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου, μέχρι τις14:30 μμ, στο Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ (γωνία Αθηνών και Ν. Ξιούτα, Λεμεσός). Εκπρόθεσμες αιτήσεις καθώς και αιτήσεις με ελλιπή πιστοποιητικά δεν θα γίνονται δεκτές.

Φοιτητές που υπέβαλαν αίτηση για στέγαση στις εστίες κατά το 2017-18 δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν νέα αίτηση με δικαιολογητικά, αλλά αρκεί να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος στο housing@cut.ac.cy

 

Κενό δωμάτιο στο κτίριο εστιών "Κτίσις"

Το Γραφείο Στέγασης ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για ένα δωμάτιο που έχει κενωθεί στο κτίριο εστιών "Κτίσις". Η περίοδος ενοικίασης είναι από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2018.

Οι αιτήσεις (πατήστε εδώ) μαζί με τα διάφορα πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου, μέχρι τις14:30 μμ, στο Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ (γωνία Αθηνών και Ν. Ξιούτα, Λεμεσός). Εκπρόθεσμες αιτήσεις καθώς και αιτήσεις με ελλιπή πιστοποιητικά δεν θα γίνονται δεκτές.

Φοιτητές που υπέβαλαν αίτηση για στέγαση στις εστίες κατά το 2017-18 δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν νέα αίτηση με δικαιολογητικά, αλλά αρκεί να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος στο housing@cut.ac.cy