Δηλώσεις για το γεύμα που προσφέρει η Ι.Μ.Λεμεσού, 2021-22

Στήριξη Φοιτητών Φοιτητική Ζωή Φοιτητικά Νέα

Η Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού, στα πλαίσια του φιλανθρωπικού και κοινωνικού της έργου και με στόχο τη στήριξη φοιτητών του Πανεπιστημίου που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, θα προσφέρει και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 δωρεάν γεύμα. Το γεύμα προσφέρεται στο «Αρχονταρίκι», που βρίσκεται στο χώρο της Μητροπόλεως, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 12:00 - 14:30. Το γεύμα θα προσφέρεται με τη μορφή take away.  

 

Το γεύμα παρέχεται σε ενεργούς φοιτητές, πτυχίου ή μεταπτυχιακού επιπέδου, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειάς τους δεν υπερβαίνει τις €59.000 (πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ), με σύνθεση οικογένειας μέχρι δύο εξαρτώμενα τέκνα. Για οικογένειες με περισσότερα από δύο εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις  €59.000, κατά €3.000 (τρεις χιλιάδες ευρώ) για κάθε πρόσθετο εξαρτώμενο τέκνο πέραν του δευτέρου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα ΕΔΩ, μέχρι Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021.

 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης, όλοι οι δικαιούχοι φοιτητές για το γεύμα θα ενημερωθούν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, που δήλωσαν στην ηλεκτρονική φόρμα. Η δωρεάν σίτιση για τους δικαιούχους φοιτητές θα αρχίσει Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής, Ηλίας Βασιλείου, στο elias.vasiliou@cut.ac.cy   ή στο τηλέφωνο 25002415.

Δηλώσεις για το γεύμα που προσφέρει η Ι.Μ.Λεμεσού, 2021-22

Η Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού, στα πλαίσια του φιλανθρωπικού και κοινωνικού της έργου και με στόχο τη στήριξη φοιτητών του Πανεπιστημίου που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, θα προσφέρει και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 δωρεάν γεύμα. Το γεύμα προσφέρεται στο «Αρχονταρίκι», που βρίσκεται στο χώρο της Μητροπόλεως, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 12:00 - 14:30. Το γεύμα θα προσφέρεται με τη μορφή take away.  

 

Το γεύμα παρέχεται σε ενεργούς φοιτητές, πτυχίου ή μεταπτυχιακού επιπέδου, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειάς τους δεν υπερβαίνει τις €59.000 (πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ), με σύνθεση οικογένειας μέχρι δύο εξαρτώμενα τέκνα. Για οικογένειες με περισσότερα από δύο εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις  €59.000, κατά €3.000 (τρεις χιλιάδες ευρώ) για κάθε πρόσθετο εξαρτώμενο τέκνο πέραν του δευτέρου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα ΕΔΩ, μέχρι Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021.

 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης, όλοι οι δικαιούχοι φοιτητές για το γεύμα θα ενημερωθούν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, που δήλωσαν στην ηλεκτρονική φόρμα. Η δωρεάν σίτιση για τους δικαιούχους φοιτητές θα αρχίσει Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής, Ηλίας Βασιλείου, στο elias.vasiliou@cut.ac.cy   ή στο τηλέφωνο 25002415.