Οδηγός Εκπτώσεων και Προνομίων για Φοιτητές και Προσωπικό του ΤΠΚ (2019-20)

Φοιτητική Ζωή Φοιτητικά Νέα

Δημοσιεύεται ο πρώτος Οδηγός Εκπτώσεων και Προνομίων για τους φοιτητές και το προσωπικό του Πανεπιστημίου μας, για το 2019-20. Πατήστε εδώ για να ανοίξει.

Ο Οδηγός θα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Όλοι μας μπορούμε να βοηθήσουμε, να μεγαλώσει ο αριθμός των επιχειρήσεων στον Οδηγό, προωθώντας την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.

Οδηγός Εκπτώσεων και Προνομίων για Φοιτητές και Προσωπικό του ΤΠΚ (2019-20)

Δημοσιεύεται ο πρώτος Οδηγός Εκπτώσεων και Προνομίων για τους φοιτητές και το προσωπικό του Πανεπιστημίου μας, για το 2019-20. Πατήστε εδώ για να ανοίξει.

Ο Οδηγός θα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Όλοι μας μπορούμε να βοηθήσουμε, να μεγαλώσει ο αριθμός των επιχειρήσεων στον Οδηγό, προωθώντας την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.