Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών (2019-20)

Φοιτητικά Νέα Στέγαση Φοιτητική Ζωή

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να τους παραχωρηθεί χώρος στάθμευσης από αυτά που υπάρχουν σε κτίρια των φοιτητικών εστιών, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση (πατήστε εδώ), μέχρι 29 Σεπτεμβρίου 2019.

Οι χώροι στάθμευσης διατίθενται με προτεραιότητα στους ενοίκους των εστιών, κι αν υπάρχει διαθεσιμότητα σε άλλους φοιτητές του Πανεπιστημίου.  

Η ετήσια χρέωση παραχώρησης χώρου στάθμευσης είναι 170 ευρώ για όλη την ακαδημαϊκή χρονιά, ποσό που πρέπει να καταβληθεί προκαταβολικά. Η διάρκεια χρήσης είναι μέχρι τις 31 Μαΐου 2020.

Πατήστε εδώ για την αίτηση.

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών (2019-20)

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να τους παραχωρηθεί χώρος στάθμευσης από αυτά που υπάρχουν σε κτίρια των φοιτητικών εστιών, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση (πατήστε εδώ), μέχρι 29 Σεπτεμβρίου 2019.

Οι χώροι στάθμευσης διατίθενται με προτεραιότητα στους ενοίκους των εστιών, κι αν υπάρχει διαθεσιμότητα σε άλλους φοιτητές του Πανεπιστημίου.  

Η ετήσια χρέωση παραχώρησης χώρου στάθμευσης είναι 170 ευρώ για όλη την ακαδημαϊκή χρονιά, ποσό που πρέπει να καταβληθεί προκαταβολικά. Η διάρκεια χρήσης είναι μέχρι τις 31 Μαΐου 2020.

Πατήστε εδώ για την αίτηση.